Liên minh Hợp tác xã tỉnh họp mặt kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10-2023 *
(15:35 | 23/10/2023)

Thực hiện Hướng dẫn số 04/HD-LĐLĐ ngày 02/10/2023 của Liên Đoàn Lao Động tỉnh Kiên Giang, về việc tổ chức kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt nam 20/10/2023. Để đảm bảo việc tổ chức Ngày kỷ niệm 20/10 được diễn ra có ý nghĩa thiết thực trong CCVCLĐ, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang đã  hỗ trợ thăm hỏi cho các Đoàn viên nữ.

Nữ đoàn viên chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch Công đoàn 

Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nữ đoàn viên, CCVCLĐ và đề xuất với BCH công đoàn cơ sở những giải pháp chăm lo đời sống vật chất tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc cho lao động nữ.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động nữ đoàn viên, CCVCLĐ thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, tích cực thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng phong trào của Công đoàn cơ sở ngày một phát triển./.

Thùy Trang