Hội nghị thành viên Hợp tác xã nông nghiệp Tân Định lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.
(20:40 | 25/09/2023)

Được sự quan tâm và chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các ban ngành, đoàn thể xã Bàn Tân Định, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

Chiều ngày 21/09/2023, Tại trụ sở ấp Sở Tại, xã Bàn Tân Định, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang tổ chức thành công Hội nghị thành viên HTX Nông nghiệp Tân Định lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đến dự Hội nghị có đại diện Liên minh hợp tác xã tỉnh Kiên Giang, đại diện phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Giồng Riềng; đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các ban ngành, đoàn thể xã Bàn Tân Định, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang; cùng sự có mặt của 35/40 thành viên hợp tác xã cùng tham dự.

Hợp tác xã nông nghiệp Tân Định có diện tích 57,13 ha, có 40 thành viên, với số vốn góp điều lệ 70,3 triệu đồng, có 07 lao động thường xuyên. Hợp tác xã có 6 dịch vụ sản xuất kinh doanh chính là: Dịch vụ bơm tát, dịch vụ làm đất, dịch vụ thu hoạch, dịch vụ cung ứng lúa giống, dịch vụ mua phân bón thuốc bảo vệ thực vật và dịch vụ tiêu thụ sản phẩm.

Hiện nay, theo phương án sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã nông nghiệp Tân Định đang thực hiện gồm các dịch vụ bơm tát, làm đất và thu hoạch, năm đầu trừ chi phí và cho thu nhập của thành viên là 570.000 đồng/ha/năm, bình quân thu nhập của thành viên 5 năm là 2.850.000 đồng/ha/5 năm; còn 03 dịch vụ sẽ triển khai thực hiện khi có đủ điều kiện.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, kế toán và thủ quỹ

HTX Nông nghiệp Tân Định ra mắt hứa hẹn

Tại Hội nghị thành viên HTX Nông nghiệp Tân Định lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 thành viên hợp tác xã đều thống nhất và đồng tình rất cao về báo cáo kết quả sản xuất doanh nhiệm kỳ qua và thống nhất biểu quyết thông qua phương án sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2023-2028. Hội nghị đã bầu ra Hội đồng quản trị HTX có 03 người, bầu Ban kiểm soát có 02 người. Hội nghị đã nhất trí cao bầu ông Lê Văn On tái cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX Nông nghiệp Tân Định lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028./.

Phan Minh Công