Tỉnh tăng cường thu hút đầu tư với nhiều giải pháp (st)
(07:06 | 10/08/2023)

Từ nay đến cuối năm 2025, tỉnh sẽ tăng cường thu hút đầu tư với nhiều giải pháp, đẩy mạnh triển khai thực hiện đầu tư và giải ngân vốn đầu tư dự án, góp phần đạt chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giải đoạn 2021 - 2025.

Một trong những giải pháp chủ yếu, quan trọng thực hiện công tác này, là tập trung hoàn thành quy hoạch tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2030 trong năm nay. Qua đó, rà soát, bổ sung danh mục các dự án kêu gọi đầu tư sử dụng ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 để làm cơ sở kêu gọi đầu tư, cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện phát triển các thành phần kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh.

 

Cụ thể là tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trìnhh tổng thể cải cách hành chính nhà nước 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình chuyển đổi số quốc gia phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số của tỉnh; đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình kết nối, liên thông cổng dịch vụ công Quốc gia và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Cổng Dịch vụ công quốc gia. Công khai, minh bạch các chính sách ưu đãi đến người dân, doanh nghiệp để kêu gọi thu hút đầu tư. Cải cách các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, giao thông… nâng cao trách nhiệm thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, bình đẳng và thuận lợi.

 

Tăng cường công tác kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, nông nghiệp, kinh tế biển gắn với thực hiện có hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại, giao thương kết nối xuất khẩu các sản phẩm chủ lực. Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá, kêu gọi đầu tư về du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, đẩy mạnh hoạt động liên kết, hợp tác phát triển du lịch, mời họi các nhà đầu tư có năng lực và kinh nghiệm đầu tư vào tỉnh.

 

Cùng với đó, tỉnh đẩy nhanh tiến độ hoàn thành quy hoạch chung thành phố và Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư quan tâm dự án. Tranh thủ và huy động các nguồn vốn để triển khai dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Thạnh Lộc 2 (Châu Thành), dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Xẻo Rô. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư của các dự án thứ cấp trong cụm công nghiệp Vĩnh Hòa Hưng Nam giai đoạn 1 (Gò Quao), để đảm bảo lấp đầy trên 60%, làm cơ sở kêu gọi và triển khai đầu tư cụm công nghiệp Cái Tư (Gò Quao).

 

Tập trung phát triển các đô thị động lực thúc đẩy các vùng khác cùng phát triển gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Xây dựng đảo Phú Quốc trở thành thành phố du lịch biển - đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Xây dựng thành phố Rạch Giá là một trong 4 đô thị của vùng kinh tế trọng điểm thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Xây dựng thành phố Hà Tiên trở thành đô thị kinh tế cửa khẩu quốc tế, trung tâm văn hóa - du lịch lớn của tỉnh và khu vực. Xây dựng thị xã Kiên Lương là đô thị - công nghiệp có quy mô lớn và hiện đại, trung tâm du lịch cấp tỉnh. Hình thành và phát triển các đô thị ở Kiên Hải, nhằm thúc đẩy phát triển vùng hải đảo, thông qua đó gắn kết với phát triển vùng đất liền. Xây dựng An Biên là đô thị vùng U Minh Thượng và Giồng Riềng là đô thị vùng Tây Sông Hậu.

 

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội của tỉnh từ năm 2021 đến hết tháng 6/2023 hơn 97.530 tỷ đồng, đạt 36,51% so với kế hoạch của giai đoạn. Trong đó, 2 năm đầu của giai đoạn đạt thấp do tác động của dịch COVID-19 và lạm phát toàn cầu, các doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh và mở rộng quy mô đầu tư, chủ yếu tập trung vào tái cơ cấu lại mô hình kinh doanh và tìm đầu ra cho sản phẩm. Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng vốn huy động toàn xã hội đạt 19.939,39 tỷ đồng.

 

Giai đoạn 2021 - tháng 6/2023, toàn tỉnh cấp mới 32 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký hơn 10.840 tỷ đồng, tổng diện tích trên 152 ha, điều chỉnh 209 quyết định chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thu hồi 25 chủ trương đầu tư. Cùng đó, tổng số dự án đang triển khai 104 dự án, lũy kế đến nay, toàn tỉnh đã thu hút 749 dự án, với tổng diện tích trên 32.483 ha, tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 588.725 tỷ đồng, trong đó, có 371 dự án đã đi vào hoạt động, với quy mô trên 14.849 ha, tổng vốn đầu tư hơn 111.000 tỷ đồng.

 

Đến nay, toàn tỉnh có 54 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của các nhà đầu tư đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới còn hiệu lực được cấp giấy phép đầu tư/giấy chứng nhận đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vố đăng ký hơn 2,76 triệu USD. Các dự án đầu tư vào lĩnh vực như: Du lịch, nông nghiệp, công nghiếp chế biến chế tạo,, vận chuyển dầu khí, thương mại dịch vụ...

 

Hiện nay, trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và thế giới nhiều khó khăn và bất lợi, tỉnh đã nỗ lực, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư dự án đạt những kết quả đang khích lệ. Trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Kiên Giang đứng thứ 2 về số lượng thành lập doanh nghiệp mới và đứng thứ 3 về vốn vùng đồng bằng sông Cửu Long; số lượng doanh nghiệp đăng ký qua mạng đạt 95,9%.

 

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế toàn cầu, tỉnh chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn đến đầu tư tại tỉnh, phần lớn dự án đầu tư hiện nay chủ yếu tại thành phố Phú Quốc. Việc thu hút vốn đầu tư, nhất là nguồn vốn đầu tư từ FDI chưa cao. Ngoài thành phố Phú Quốc, các địa phương khác việc kêu gọi, thu hút đầu tư còn hạn chế, nhất là các nhà đầu tư tiềm lực mạnh, nhiều kinh nghiệm./.

https://kiengiang.gov.vn/trang/TinTuc/18/34155/Tinh-tang-cuong-thu-hut-dau-tu-voi-nhieu-giai-phap.html

Thùy Trang (theo kiengiang.gov.vn)