Tuyên truyền Tài liệu Công đoàn tỉnh Kiên Giang qua các kỳ Đại hội.
(18:49 | 09/07/2023)

Để thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ngày 06/07/2023, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 111-CV/BTGĐUK về Tuyền truyền Tài liệu Công đoàn tỉnh Kiên Giang qua các kỳ Đại hội.

Khẩu hiệu tuyên truyền

Chi bộ Liên minh hợp tác xã tỉnh Kiên Giang sao gửi toàn văn Tài liệu Tuyên truyền do Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang biên soạn (File đính kèm) đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động,… hiểu biết về lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn tỉnh Kiên Giang qua các kỳ Đại hội./.

Phan Minh Công