CHI BỘ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
(14:44 | 06/07/2023)

Ngày 03/7/2023, tại phòng họp cơ quan Liên minh Hợp tác xã, chi bộ Liên Minh Hợp tác xã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Quang cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có  đồng chí Trần Thanh Dũng - Bí thư chi bộ, đồng chí Phạm Thành Trăm - Phó Bí thư chi bộ và 08/08 đảng viên chi bộ tham dự hội nghị.

Chi bộ Liên Minh Hợp tác6 tháng đầu năm đã phối hợp với Chính quyền tập trung Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh, Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII); công tác tổ chức cán bộ được quan tâm, 06 tháng đầu năm tiếp nhận 01 công chức từ Hội Nông dân huyện Vĩnh Thuận về nhận công tác tại Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang, Bổ nhiệm 03 đồng chí; chỉ đạo Văn phòng tham mưu cho Thường trực tiến hành thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch năm 2023 theo tin thần Công văn số 1077-CV/BTCTU ngày 12/05/2023; Cử 01 viên chức học lớp quản lý cấp phòng.

Lãnh đạo công đoàn tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở Liên minh hợp tác xã tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028, tổ chức và tham gia đầy đủ các hoạt động công đoàn cấp trên phát động.

Công tác xây dựng tổ chức Đảng được chi bộ quan tâm thực hiện, làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng 01 đồng chí từ huyện Vĩnh Thuận về  sinh hoạt tại chi bộ Liên minh hợp tác xã; thực hiện hoàn thành hồ sơ kết nạp chính thức 01 đảng viên; thực hiện chăm bồi 01 quần chúng; Triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023, Chi bộ Kiểm tra 01 đồng chí và giám sát 01 đồng chí; Cử 01 đồng chí tham dự lớp bồi dưỡng công tác xây dựng Đảng (Lớp thứ I) năm 2023.

Thảo luận tại Hội nghị, có nhiều ý kiến của đảng viên nhất trí cao với những kết quả đạt được, đồng thời đề xuất nhiều nội dung, giải pháp thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ từ nay đến cuối năm 2023.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thanh Dũng, Bí thư Chi bộ Liên minh hợp tác xã đã tiếp thu ý kiến đóng góp của tập thể đảng viên, Chi bộ Liên minh hợp tác xã sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục những khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ đã đề ra. Giao thư ký hội nghị hoàn chỉnh báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và ban hành theo quy định của Đảng./.

vvung