CHI BỘ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
(09:03 | 27/06/2023)

Sáng ngày 24/06/2023, Chi bộ Liên minh hợp tác xã long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị: có đồng chí Nguyễn Vũ Phong, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang; Đồng chí Trần Thị Mỹ Loan, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang; Đồng chí Trần Thanh Dũng, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Kiên Giang - chủ tọa; Đồng chí Phạm Thành Trăm, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Kiên Giang và 08/08 đảng viên trong chi bộ về tham  dự Hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Thành Trăm, Phó Bí thư Chi bộ Liên minh hợp tác xã báo cáo kết quả kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí nêu lên những kết quả nổi bật qua hơn 02 năm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, nhất là kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết mà Chi bộ đã xác định từ đầu nhiệm kỳ (09 chỉ tiêu). Từ đầu nhiệm kỳ đến nay Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt và vượt 06/09 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội; 03/09 chỉ tiêu trên 50% so với Nghị quyết. Đồng thời Hội nghị cũng đã được nghe báo cáo kiểm điểm đánh giá vai trò sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đồng chí Bí thư và đồng chí Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thảo luận tại Hội nghị, có nhiều ý kiến của đảng viên nhất trí cao với những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, đề xuất nhiều nội dung, giải pháp thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Vũ Phong, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Vũ Phong, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang đánh giá cao và biểu dương những kết quả và sự nỗ lực, cố gắng của Chi bộ trong nửa nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và các giải pháp để trong thời gian tới chi bộ Liên minh Hợp tác xã thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ cũng như của Đảng bộ Khối đã đề ra. Đồng thời chỉ đạo Chi bộ tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết, các nhiệm vụ trọng tâm, bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra; làm tốt công tác xây dựng Đảng; tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước...

Đồng chí Trần Thanh Dũng, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Kiên Giang phát biểu tiếp thu ý kiến.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thanh Dũng, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Kiên Giang đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Vũ Phong, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang và các ý kiến đóng góp của đảng viên, Chi bộ Liên minh hợp tác xã sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục những khó khăn nhằm quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ đã đề ra. Giao thư ký hội nghị hoàn chỉnh báo cáo sơ kết giửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và ban hành theo quy định của Đảng./.

Phan Minh Công