Hội nghị tổng kết Hợp tác xã (HTX) dịch vụ nông nghiệp Tân Thuận, xã Mỹ Thuận, Hòn Đất
(21:10 | 09/05/2023)

Ngày 19/4/2023 tại trụ sở HTX DV NN Tân Thuận, ấp Cản Đất, xã Mỹ Thuận, Hòn Đất diễn ra hội nghị tổng kết vụ Đông xuân năm 2022-2023.  

Đến dự hội nghị đại diện Liên minh HTX tỉnh có ông Dương Thanh Quan, Trưởng phòng Kế hoạch – Chính sách; ông Nguyễn Duy Vũ Chương, Chuyên viên Trung tâm Tư vấn cùng các ban, ngành, đoàn thể của huyện,  xã và thành viên HTX DV NN Tân Thuận. 

Hợp tác xã có 65 thành viên, vốn đều lệ 65.550.000 đồng, sản xuất trên diện tích 260 ha trong đó diện tích tham gia chuỗi giá trị của HTX là 75 ha.

HTX DV NN trong năm thực hiện các dịch vụ cơ bản cho thành viên như: làm đất; bơm tát; thu hoạch; cung ứng lúa giống; dịch vụ mua chung vật tư nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm. 

Tổng lợi nhuận trích lập quỹ (bao gồm quỹ đầu tư phát triển và quỹ dự phòng tài chính) là 20.000.000 đồng;

Tổng lợi nhuận chia cho thành viên (bao gồm chia theo mức độ sử dụng dịch vụ và chia theo vốn góp) là 20.000.000 đồng;

Lợi ích HTX mang lại cho thành viên là 60.000.000 đồng.

Và cũng tại hội nghị HTX DV NN Tân Thuận cũng đưa ra một số đề xuất, kiến nghị đến Liên minh HTX tỉnh cùng các ban, ngành, đoàn thể của huyện, xã quan tâm chỉ đạo:

- Hỗ trợ vốn vay để HTX mở rộng sản xuất dịch vụ cung ứng vật tư nông nghệp cho thành viên. Thu mua lúa gạo, kinh doanh máy móc cơ giới hóa trong nông nghiệp.

- Giới thiệu công ty đầu tư bao tiêu lúa chất lượng cao, sản xuất lúa an toàn sinh học.

- Tiếp tục đầu tư hỗ trợ cánh đồng lớn theo nghị định 35 của Chính phủ, dự án 1 triệu ha theo chủ trương của Chính phủ.

Một số hình ảnh hội nghị tổng kết:

Thùy Trang