An Biên: Tập huấn chuẩn bị thành lập Liên hiệp HTX
(09:13 | 07/04/2023)

Ngày 6/4/2023, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Kiên Giang phối hợp Uỷ ban nhân dân huyện An Biên tổ chức tập huấn “Tư vấn thành lập mới Liên hiệp HTX” cho các HTX chuẩn bị tham gia thành lập Liên hiệp HTX. Lớp tập huấn thu hút 40 học viên đại diện lãnh đạo các HTX trên  địa bàn huyện. Lớp tập huấn do Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Phạm Thành Trăm triển khai.

 

Các HTX tham gia thảo luận

 

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được giới thiệu sơ bộ về mô hình Liên hiệp HTX và quy trình thành lập Liên hiệp HTX. Theo đó, Liên hiệp hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 04 hợp tác xã tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu chung của hợp tác xã thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý liên hiệp hợp tác xã.

Bên cạnh đó, các học viên cũng được tập huấn về nguyên tắc hoạt động của Liên hiệp HTX, đối tượng được tham gia Liên hiệp HTX, quyền và nghĩa vụ của các HTX khi tham gia Liên hiệp HTX… Ngoài ra, các học viên còn được giới thiệu từng nội dung cơ bản trong việc xây dựng HTX vững mạnh làm nền tảng cho Liên hiệp HTX phát triển tốt trong tương lại. Góp phần chung sức cùng địa phương xây dựng danh hiệu chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới năm 2023.

Thông qua Lớp tập huấn, các học viên đã được nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, các hoạt động của HTX, Liên hiệp HTX. Từ đó vận dụng có hiệu quả, chuẩn bị các điều kiện cho việc thành lập các mô hình Liên hiệp HTX tại địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới.

Tin va ảnh: Phạm Thành Trăm