Khai giảng lớp tập huấn kiến thức hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.
(16:20 | 22/08/2022)

Sáng ngày 22/8/2022, Liên minh hợp tác xã tỉnh Kiên Giang phối hợp với Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Giồng Riềng tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về thành lập, hợp nhất, chia tách, giải thể HTX. Lớp tập huấn có 50 học viên là lãnh đạo các HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện Giồng Riềng.

 

Các đại biểu và học viên tham gia lớp tập huấn

 

Thông qua lớp tập huấn này, nhằm giúp địa phương triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX theo Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025.

 

Tuyên truyền triển khai chính sách của tỉnh đến cơ sở cả chiều rộng và chiều sâu, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác cũng cố nâng cao chất lượng hoạt động các HTX góp phần thực hiện phong trào xây dựng NTM, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

 

Tăng cường năng lực của các tổ chức kinh tế tập thể, HTX nhằm phát huy hơn nữa vai trò liên kết, hợp tác, hỗ trợ thành viên và cộng đồng khu vực; tăng cường năng lực cạnh tranh của kinh tế hộ gia đình, đặc biệt là hộ thành viên thông qua việc tập huấn nâng cao nhận thức thay đối tư duy về kinh tế tập thể, trong điều kiện cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

 

Cụ thể sẽ hướng dẫn các học viên biết cách xây dựng phương án hoặc sửa đổi điều lệ; thực hiện các thử tục sắp xếp, củng cố lại tể chức, hoạt động của HTX cho phù họp với các quy định hiện hành.

T.T