Chương trình OCOP, nâng cao giá trị sản phẩm của hợp tác xã
(10:12 | 13/04/2021)

Theo kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” năm 2021, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có 144 sản phẩm tiềm năng đăng ký đánh giá, phân hạng. Trong đó rất nhiều sản phẩm của hợp tác xã (HTX) như: Rượu nếp Kinh 5 của HTX nông nghiệp Kinh 5A, huyện Tân Hiệp; Bột Chuối của HTX sản xuất dịch vụ nông nghiệp Kinh 10, huyện U Minh Thượng; Tôm khô của HTX dịch vụ nông nghiệp Hiểu Phát, huyện Vĩnh Thuận; Cua biển của HTX Ngọc Hoà, huyện An Minh…

 

Description: RƯỢU NẾP KINH 5 CHẤT LƯỢNG TẠI KIÊN GIANG - RƯỢU NẾP KINH NĂM ĐINH DUY

Năm 2021, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có 144 sản phẩm tiềm năng đăng ký đánh giá, phân hạng. Trong đó rất nhiều sản phẩm của hợp tác xã (HTX) như: Rượu nếp Kinh 5 của HTX nông nghiệp Kinh 5A, huyện Tân Hiệp

 

Chương trình OCOP có thể nói là một chương trình nghiên về phát triển kinh tế khu vực nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, tập trung phát triển các sản phẩm đặc sản, ngành nghề nông thôn gắn với đơn vị ấp, xã để phát huy nội lực, sức sáng tạo, hình thành các chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa gắn với cộng đồng.

 

Bên cạnh đó, năm 2020 đã có 06 sản phẩm của hai HTX: Nông sản hữu cơ Rạch Giá và Phụ nữ Cỏ Bàng Phú Mỹ được phê duyệt xếp hạng 4 sao. Chương trình mỗi xã một sản phẩm đã góp phần phát huy tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm đặc sản không chỉ của hợp tác xã mà của nhiều địa phương trong toàn tỉnh.

 

Tôm khô của HTX dịch vụ nông nghiệp Hiểu Phát, huyện Vĩnh Thuận

 

Có thể thấy, Chương trình OCOP đã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm tạo việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế của hộ gia đình nông thôn, đặc biệt là phát huy lực lượng lao động nhàn rỗi, các nhóm người yếu thế như đồng bào dân tộc thiểu số thông qua ký hợp đồng, nâng cao số lượng để thành viên và người dân có việc làm liên tục ổn định. Phát triển sản phẩm OCOP không chỉ là giải pháp để tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình mà còn là cơ hội, điều kiện để hợp tác xã tìm đối tác giới thiệu sản phẩm và kết nối một cách bền vững.

 

Tham gia Chương trình OCOP sản phẩm sẽ phát huy được giá trị, chất lượng, từng bước hình thành các chuỗi giá trị, đặc biệt là sự tham gia của các HTX. Trong đó, vai trò của sản phẩm OCOP gắn với sự phát triển các HTX, tỷ lệ các chủ thể là các HTX ở nhiều vùng chiếm cao hơn. Sản phẩm OCOP góp phần thúc đẩy sản xuất, mở rộng giá trị và thị trường đối với các chủ thể tham gia. Tiềm năng trong tương lai các sản phẩm đề nghị đánh giá, phân hạng cấp tỉnh sẽ có tốc độ tăng trưởng về doanh thu nhiều sản phẩm ở khu vực khó khăn được mở rộng thị trường, hướng đến xuất khẩu.

 

 

Description: Cua biển Cà Mau giá rẻ Chính gốc - Bán lẻ giá sỉ - Giao tận nơi

Cua biển của HTX Ngọc Hoà, huyện An Minh

 

Việc triển khai Đề án OCOP tỉnh Kiên Giang nhằm thực hiện phát triển hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh các sản phẩm truyền thống, có lợi thế ở khu vực nông thôn góp phần tái cơ cấu nền kinh tế nông thôn theo hướng phát triển bền vững và gia tăng giá trị cao nhất. Phát triển Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” có một ý nghĩa to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội. Bởi vì khi thực hiện có hiệu quả nó sẽ giúp nâng cao thu nhập tạo ra nhiều công ăn việc làm, góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân và tạo hiệu ứng tích cực giúp mô hình HTX trở thành điểm tựa cho thành viên.

 

Mặt khác, vấn đề quan trong ở đây là làm thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, hướng người dân vào kinh tế thị trường, tạo ra hướng đi mới trong sản xuất kinh doanh các sản phẩm truyền thống có lợi thế ở khu vực nông thôn góp phần tái cơ cấu kinh tế nông thôn. Tránh tình trạng báo động hiện nay là lao động chính khu vực nông thôn bỏ đi nơi khác làm ăn. Bên cạnh đó, thông qua chương trình sẽ góp phần đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tạo ra các sản phẩm dịch vụ có chất lượng phục vụ phát triển du lịch địa phương, đây chính là yếu tố thúc đẩy sự phát triển một cách bền vững kinh tế nông nghiệp nông thôn Kiên Giang trong giai đoạn tới. 

T.T