ĐỒNG CHÍ TRẦN THANH NAM - THỨ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: Xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất lúa - tôm hữu cơ
(15:33 | 06/04/2021)

Sáng qua, 5-4, đoàn công tác do đồng chí Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) làm trưởng đoàn đến khảo sát mô hình sản xuất lúa - tôm hữu cơ, theo hướng hữu cơ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và làm việc với lãnh đạo Sở NN&PTNT, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện An Minh.

Đồng chí Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khảo sát mô hình sản xuất lúa – tôm hữu cơ của hộ ông Nguyễn Chí Lân, ấp Thạnh Hòa, xã Đông Thạnh (An Minh).

Theo UBND huyện An Minh, tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp của huyện 53.000ha, trong đó đất quy hoạch lúa - tôm trên 40.000ha; diện tích nuôi tôm 52.395ha, nuôi tôm cua kết hợp 46.943ha; sản lượng bình quân hàng năm 22.888 tấn tôm, 15.350 tấn cua. Hiện diện tích sản xuất vụ tôm - lúa bình quân hàng năm 25.000ha, với sản lượng thu hoạch bình quân gần 120.000 tấn/năm. Đến cuối năm 2020, toàn huyện có 59 hợp tác xã nông nghiệp, tổng vốn điều lệ trên 4 tỷ đồng, 876 thành viên, diện tích sản xuất 2147,2ha.

Năm 2017-2020, huyện An Minh thực hiện mô hình lúa hữu cơ tại Hợp tác xã tôm - cua - lúa Thạnh An, xã Đông Thạnh, sản phẩm được chứng nhận hữu cơ và công ty tiêu thụ toàn bộ. Qua các năm triển khai mô hình lúa hữu cơ được người dân đồng tình hưởng ứng, hợp tác xã ngày càng mở rộng, diện tích sản xuất ngày càng tăng. Năm 2017, hợp tác xã có 4,5ha được chứng nhận lúa hữu cơ thì đến năm 2020 có trên 300ha lúa được chứng nhận hữu cơ và thời gian tới diện tích này tiếp tục mở rộng (các chuẩn lúa hữu cơ được chứng nhận đạt chuẩn Mỹ, EU, Nhật)… Hiệu quả kinh tế về sản xuất lúa theo tiêu chuẩn hữu cơ từng bước hình thành chuỗi sản xuất khép kín, được các doanh nghiệp ký hợp đồng tiêu thụ chênh lệch giá trên thị trường 800 đồng/kg, giá trị tăng thêm trên một đơn vị diện tích là 4 triệu đồng/ha.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Nam ghi nhận, thống nhất kiến nghị của Sở NN&PTNT, UBND huyện An Minh về sản xuất lúa - tôm theo mô hình hữu cơ. Đồng chí Trần Thanh Nam yêu cầu Sở NN&PTNT tham mưu UBND tỉnh xây dựng đề án về sản xuất lúa - tôm theo mô hình hữu cơ tại huyện An Minh nói riêng và tỉnh Kiên Giang nói chung sẽ mang lại hiệu quả thiết thực cho nông dân nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển kinh tế của người dân.

Bộ NN&PTNT mong tỉnh Kiên Giang, huyện An Minh sớm chọn mô hình sản xuất lúa - tôm hữu cơ; sớm tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai dự án tôm - lúa hữu cơ mở rộng và nhân rộng mô hình sản xuất lúa - tôm hữu cơ ra toàn tỉnh. Bộ NN&PTNT tiếp tục quan tâm hỗ trợ Kiên Giang, huyện An Minh trong công tác xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh thực hiện liên kết với doanh nghiệp; lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng cho các hợp tác xã nông nghiệp. Bộ NN&PTNT yêu cầu tỉnh Kiên Giang, huyện An Minh tạo điều kiện cho hợp tác xã tham gia đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 167/2021/QĐ-TTg, ngày 3-2-2021 của Thủ tướng Chính phủ./.

https://kiengiang.gov.vn/trang/TinTuc/18/25976/DONG-CHI-TRAN-THANH-NAM---THU-TRUONG-BO-NONG-NGHIEP-VA-PHAT-TRIEN-NONG-THON--Xay-dung--nhan-rong-mo-hinh-san-xuat-lua---tom-huu-co.html

Nguyễn Chương (theo kiengiang.gov.vn)