Kiên Giang: Tạo sức cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế biển
(09:50 | 03/02/2021)

Giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tỉnh Kiên Giang phát triển nuôi hải sản biển theo hướng bền vững, tạo sức cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế biển, tăng thu nhập cho người dân.

Thủy hải sản khai thác được trên vùng biển Tây Nam được vận chuyển xuống bến chợ Dương Đông (Phú Quốc, Kiên Giang). (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tỉnh Kiên Giang phát triển nuôi biển theo hướng bền vững trên địa bàn phù hợp với Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang cho biết, tỉnh phát huy tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy nghề nuôi biển phát triển nhanh theo hướng công nghiệp, hiện đại, đảm bảo môi trường sinh thái gắn với phát triển du lịch và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng biển, hải đảo. Qua đó, góp phần tích cực tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, tạo sức cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế biển, tăng thu nhập cho người dân.

Mục tiêu đến năm 2025, tỉnh Kiên Giang có 7.500 lồng nuôi biển, trong đó nuôi cá lồng truyền thống 4.700 lồng, nuôi cá lồng công nghệ cao 1.900 lồng, nuôi thủy sản khác 900 lồng.

Diện tích mặt nước nuôi lồng 7.000 ha (nuôi trai ngọc 100 ha), nuôi nhuyễn thể 24.000 ha. Sản lượng nuôi biển đạt 113.530 tấn; trong đó, nuôi lồng bè 29.870 tấn, nuôi nhuyễn thể 83.660 tấn và ngọc trai 260.000 viên. Giá trị sản xuất đạt 7.546 tỷ đồng, thu hút lao động vào lĩnh vực nuôi biển 18.510 người.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang, tỉnh phân vùng nuôi biển đối với vùng hải đảo bao gồm: Thành phố Phú Quốc, huyện đảo Kiên Hải và các xã đảo Tiên Hải (thành phố Hà Tiên), Sơn Hải và Hòn Nghệ (Kiên Lương).

Vùng này phát triển nuôi cá lồng bè như cá mú, cá bớp, cá chim vây vàng, cá chẽm… và nuôi thủy sản khác như tôm hùm xanh, tôm tít, ghẹ, trai ngọc… Vùng ven biển bao gồm thành phố Hà Tiên, các huyện Kiên Lương, Hòn Đất, An Minh và An Biên, phát triển nuôi các đối tượng nhuyễn thể như sò huyết, sò lông, hến biển, vẹm xanh, hàu…

Ngoài ra, tỉnh khai thác tiềm năng và sử dụng hợp lý, có hiệu quả mặt nước nuôi biển nhằm chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tăng quy mô, năng suất, sản lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Qua đó, tạo việc làm, nâng cao thu nhập của cộng đồng cư dân ven biển, hải đảo, giảm áp lực khai thác thủy sản ven bờ, ảnh hưởng môi trường sinh thái, làm suy kiệt nguồn lợi thủy sản tự nhiên.

Bên cạnh đó, tỉnh phát triển nuôi biển thành lĩnh vực sản xuất quy mô công nghiệp tạo khối lượng sản phẩm lớn phục vụ xuất khẩu, du lịch và tiêu thụ nội địa. Chuyển đổi các mô hình nuôi biển quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu sang nuôi biển công nghiệp, quy mô lớn với công nghệ hiện đại, phát triển bền vững.

Đặc biệt, tỉnh chú trọng các hình thức liên kết, hợp rác giữa sản xuất nguyên liệu với chế biến và tiêu thụ trong phát triển nuôi biển; đảm bảo an toàn dịch bệnh gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo tồn đa dạng sinh học.

Cùng với đó, tỉnh Kiên Giang triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về đất đai, mặt nước nuôi biển, cơ chế chính sách để đẩy mạnh sản xuất thu hút các nhà đầu tư vào nuôi biển ứng dụng công nghệ cao, các chính sách tín dụng ưu tiên, ưu đãi, chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển nuôi thủy sản và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất./.

 

Nguyễn Chương (theo vietnamplus.vn)