Xã Bàn Tân Định – Giồng Riềng: Hội thành viên HTX nông nghiệp – nông dân Sanh Lộc
(10:24 | 31/08/2020)

HTX nông nghiệp – nông dân Sanh Lộc vừa tổ chức hội nghị thành viên lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2023. Đến dự có ông Phạm Thành Trăm, Phó Chủ tịch, Liên minh HTX tỉnh; ông Phan Ngọc Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; ông Lê Thành Đồng, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể xã; lãnh đạo ấp và thành viên HTX. Nhiệm kỳ này, HTX mở rộng quy mô trên cơ sở sáp nhập hai HTX lại với nhau (HTX nông nghiệp – nông dân Sanh Lộc và Phát Lộc).

 

 

Chủ tọa hội nghị

 

Sau khi sáp nhập, HTX nông nghiệp - nông dân Sanh Lộc có quy mô 201,749 ha, với 203 thành viên và vốn điều lệ 100.000.000 đồng. Nhiệm kỳ qua, cả hai HTX đều hoạt động ở mức trung bình do quy mô nhỏ, trình độ quản lý điều hành của lãnh đạo HTX còn hạn chế, chưa theo kịp với biến đổi của cơ chế thị trường.

 

Thư ký hội nghị

 

Việc sáp nhập HTX lại với nhau không chỉ là chủ trương chung của Ban chỉ đạo KTTT huyện mà còn là mong muốn của các HTX yếu thế, kém quy mô muốn gắn kết thêm sức mạnh tạo nền tảng vững chắc cho hiện tại và trong tương lai.

 

.  

Thành viên phát biểu ý kiến

 

HTX thực hiện các dịch vụ bơm tát, làm đất, dịch vụ sau thu hoạch, cung ứng lúa giống, liên kết cung ứng vật tư nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm cho thành viên.

 

Chủ tọa hội nghị giải trình ý kiến

 

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Ngọc Minh,  Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã cho rằng: Việc sáp nhập hai HTX lại với nhau là điều kiện thuận lợi để thành viên phát triển kinh tế tập thể thông qua quy mô lớn để liên kết thực hiện các dịch vụ. Tuy nhiên, nhiệm kỳ qua có thể thấy rằng thành viên chưa chưa tin tưởng vào sự quản lý điều hành, làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của HTX. Kỳ vọng lần này, với niềm tin mới sẽ tạo thêm động lực về mọi mặt để HTX vươn lên trong thời gian tới.

 

Hội đồng quản trị, kiểm soát viên ra mắt hứa hẹn

 

Nhiệm kỳ này, HTX đã bầu chọn 03 người tham gia Hội đồng quản trị, ông Hứa Thành Lộc được bầu làm Chủ tịch và 01 người làm kiểm soát viên.

 

T.T