Những hình ảnh đầu tiên của Tổng thống Nga Putin tại Việt Nam
(10:58 | 14/11/2013)

ádfasdf

sdfasdf

sdfasdfa