HTX Ngã Bát tổ chức đại hội thành viên lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2022
(14:58 | 02/03/2020)

HTX Ngã Bát, xã Đông Hưng B, huyện An Minh vừa tổ chức đại hội thành viên lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đến dự có ông Phạm Thành Trăm, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; lãnh đạo Ủy ban nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể xã, ấp và 05 công ty, doanh nghiệp liên kết với hợp tác xã trong thời gian qua.

 

 

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\HTX NGA Bat\z1764002085823_c6605cea3737d31b36b6f87cc632ad08.jpg

Đoàn Chủ tịch đại hội

 

Khi mới thành lập, hợp tác xã chỉ có 9 thành viên sau đó 01 thành viên xin ra khỏi hợp tác xã nên chỉ cọn lại 8 thành viên; vốn đều lệ 26.500.000 đồng; sản xuất trên diện tích 26,6ha. Hợp tác xã thực hiện dịch vụ cơ bản cho thành viên là hợp đồng với các công ty cung cấp giống và tiêu thụ sản phẩm. Hợp tác xã luôn chú trọng đến việc cung cấp con giống chất lượng cho thành viên và bà con nông dân trong vùng.

 

Mặt dù khó khăn là vậy, nhưng với quyết tâm của tập thể, hợp tác xã bước đầu đã có những thành công nhất định. Cụ thể, sau hai năm hoạt động, sau khi trừ chi phí, hợp tác xã còn lợi nhuận được 77,5 triệu đồng. Trong đó, trích quỹ theo quy định 21,7 triệu đồng; chi phí giao dịch tập huấn 17 triệu đồng; chia lợi nhuận trực tiếp cho thành viên là 38,7 triệu đồng.

 

Mặc dù lợi nhuận không nhiều nhưng hợp tác xã phần nào khẳng định được lợi ích khi tham gia làm ăn tập thể. Qua đó, đại hội lần này phấn khởi hơn khi người dân địa phương đăng ký tham gia thành viên lên đến 33 người; vốn điều lệ 165 triệu đồng và diện tích 67,3ha.

 

Mục tiêu của hợp tác xã trong thời gian tới sẽ cố găng liên kết với doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ, giảm giá đầu vào và ổn định đầu ra sản phẩm cho thành viên. Khi có đủ điều kiện hợp tác xã sẽ mở rộng sản xuất kinh doanh và phát triển các dịch vụ sau thu hoạch, vận động phát triển thành viên mới, tăng diện tích sản xuất…

 

Phát biểu tại đại hội, ông Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Hưng B, cho biết: “Đây là hợp tác xã hoạt động có hiệu quả nhất trong bốn hợp tác xã trên địa bàn hiện nay. Nhiện kỳ qua, hợp tác xã đã thể hiện rõ nét được tầm quan trọng đối với đời sống của người dân nông thôn, tuy ban đầu về diện tích còn hạn chế, nhưng bà con nông dân rất phấn khởi và kỳ vọng vào hiệu quả mà hợp tác xã mang lại. Điển hình ở chỗ nhiệm kỳ này số lượng thành viên, diện tích, vốn điều lệ đều nâng lên do người dân nhìn thấy hiệu quả nên xin vào”. Ông Phạm Đức Toàn, nhấn mạnh “Thời gian tới Ban chỉ đạo xã sẽ tạo mọi điều kiện để hợp tác xã phát triển, xây dựng hợp tác xã thành mô hình mẫu để nhân rộng điển hình trong toàn xã. Xã cũng đã có hướng quy hoạch quỹ đất để xây dưng trụ sở cho hợp tác xã”.

 

Đại hội nhiệm kỳ II, hợp tác xã Ngã Bát đã bầu Hội đồng quản trị gồm 05 người, Ban kiểm soát 03 người, ông Nguyễn Minh Thức được bầu làm Chủ tịch Hội quản trị kiêm Giám đốc, ông Nguyễn Văn Khuyên làm Trưởng Ban kiểm soát hợp tác xã. Kết thúc hội nghị, đã thông qua nghị quyết và được thành viên biểu quyết tán thành 100%.

 

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\HTX NGA Bat\z1764002092205_a9c718e119417b5f35f0318b8cd74131.jpg

Thành viên bỏ phiếu kín bầu các chức danh chủ chốt hợp tác xã

 

Kỳ vọng, tập thể thành viên hợp tác xã hãy đoàn kết một lòng, tin tưởng vào sự điều hành của ban quản lý, tạo điều kiện thuận lợi để lãnh đạo hợp tác xã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đã đề ra.

 

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\HTX NGA Bat\z1764002076911_3d3970e2c2d35c61229724c1509b1f66.jpg

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ra mắt hứa hẹn

 

Ông Nguyễn Minh Thức, đại diện Hội đồng quản trị hợp tác xã hứa sẽ cố gắng phát triển hợp tác xã một cách bền vững, đúng theo định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển hợp tác xã trong thời kì đổi mới. Đặc biệt là đúng theo tinh thần chỉ đạo của cấp ủy đảng và chính quyền cơ sở. Từng bước nâng cao đời sống người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới.

 

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\HTX NGA Bat\z1764002037639_3fea96c7166db3af87aba0dcf81c0c42.jpg

Ông Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Hưng B tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân hợp tác xã

 

 Dịp này, Ban chỉ đạo kinh tế tập thể xã đã tặng giấy khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân đã có thành tích tốt, đóng góp xây dựng và phát triển hợp tác xã trong nhiệm kỳ qua.

 

T.T