Tin video
(09:07 | 12/11/2013)

Xuất hiện vết nứt trên “biểu tượng mới của Đà Nẵng”

VV