Khối thi đua số 02 Quỹ tín dụng nhân dân tổ chức sơ kết 6 tháng năm 2019
(14:40 | 12/07/2019)

Ngày 12/7/2019, Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn thứ 11, Khối trưởng tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019 Khối thi đua số 02 Quỹ tín dụng nhân dân tại Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn thứ 11, huyện An Minh. Thành phần tham dự Hội nghị: Đại diện Liên minh HTX tỉnh và các thành viên trong Khối thi đua số 02.

Các Quỹ tín dụng nhân dân trong Khối 02 tại cuộc họp sơ kết 6 tháng

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 Khối thi đua số 02 Quỹ tín dụng nhân dân. Đa số các thành viên trong Khối thống nhất dự thảo Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2019. Các thành viên trong Khối trao đổi cách làm hay, hiệu quả trong hoạt động để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Ngoài ra, các thành viên trong Khối còn chia sẽ những vướng mắc trong quá trình hoạt động: khi Thông tư 48/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có hiệu lực từ 05/7/2019 thì Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân chỉ được nhận tiền gửi của khách hàng cư trú trong địa bàn hoạt động (Khoản 1 Điều 4 Thông tư 48/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định: Tổ chức tín dụng được nhận tiền gửi tiết kiệm phù hợp với phạm vi hoạt động được phép theo quy định của pháp luật và Giấy phép thành lập, hoạt động của tổ chức tín dụng), như vậy đa số các Quỹ tín dụng sẽ gặp khó khăn về nguồn vốn, không đủ vốn để đáp ứng nhu cầu vay của thành viên.

Một số kết quả nổi bật của Khối trong 6 tháng đầu năm 2019: Đầu năm 2019, 11/11 QTDND đăng ký thi đua và hoàn chỉnh thi đua đầu năm của Khối. Phong trào thi đua được triển khai rộng khắp đến các Quỹ tín dụng nhân dân, được các Quỹ tín dụng nhân dân cụ thể hóa phát động đến cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị.

Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 các thành viên trong Khối số 02 Quỹ tín dụng nhân dân đều cố gắng phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch của quỹ đã đề ra trong đại hội, các chỉ tiêu trong giao ước thi đua.

Đinh Phướng