Liên minh HTX Việt Nam: Kiên quyết không để xảy ra tham nhũng
(08:06 | 09/07/2019)

Quyết tâm không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, ảnh hưởng đến uy tín, niềm tin của cán bộ, công nhân viên và người lao động của Liên minh HTX đối với Đảng, Nhà nước và các thành viên của HTX. Đây là quan điểm nhất quán của Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam cũng như cán bộ, nhân viên trong toàn hệ thống Liên minh HTX trên toàn quốc và trong toàn khu vực kinh tế hợp tác, HTX.

Nghị quyết 14/ NQ-TW ngày 15/5/1996 về quan điểm chỉ đạo và một số giải pháp để đấu tranh chống tham nhũng của Bộ Chính trị khóa VII đã chỉ rõ, đấu tranh chống tham nhũng là một bộ phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Đảng và nhân dân ta hiện nay, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng Đảng và kiện toàn bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, thực hiện quyền dân chủ của nhân dân…

Thực hiện nghiêm chỉ đạo

Đấu tranh chống tham nhũng phải gắn liền và phục vụ cho đổi mới kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết Trung ương 3 khóa X đã đưa ra những nhận định, đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chỉ ra những nguyên nhân chủ yếu của những thiếu sót, khuyết điểm trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đề ra những mục tiêu, quan điểm chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Trước nhiệm vụ trọng tâm này, Ban Thường vụ, Ban lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam đã đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng trong đội ngũ cán bộ đảng viên, nhân viên và người lao động trong Liên minh và đối với từng thành viên, người lao động trong từng HTX.

Ông Đào Đức Tuấn - Phó Trưởng Ban Kiểm tra (Liên minh HTX Việt Nam), cho rằng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Kiểm tra của Liên minh đã tuyên truyền các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng đến từng cơ quan, đơn vị và các HTX từ Trung ương đến địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, giám sát, kiểm tra.

Do vậy, từ đầu năm 2019 đến nay, toàn bộ cán bộ, nhân viên, thành viên HTX chưa phát hiện vụ việc nào, cũng như chưa nhận được đơn thư phản ánh, tố cáo nào về tham nhũng. Bên cạnh đó, đơn vị còn làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ nhằm ngăn chặn, không để xảy ra tham nhũng.

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo khẳng định Liên minh HTX là cơ quan đầu mối trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác kết nối, xây dựng chuỗi, hỗ trợ về mặt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng kinh tế hợp tác, HTX phát triển bền vững. Muốn thực hiện được việc này, chúng ta phải thực hiện một cách công bằng, nghiêm minh. Do vậy, công tác phòng chống tham nhũng phải quyết tâm thực hiện.

Xác định rõ trách nhiệm của từng thành viên trong Liên minh để làm tốt công tác phòng chống tham nhũng

Nâng cao vị thế Liên minh HTX

"Chúng ta không để xảy ra tham nhũng, không để một đồng của Nhà nước thất thoát. Không đẩy trách nhiệm lên trên, không đẩy xuống dưới, mà phải xác định rõ trách nhiệm của từng thành viên trong Liên minh để làm tốt công tác này", Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo nhấn mạnh.

Là một trong những đơn vị của Liên minh HTX liên quan nhiều đến vấn đề kinh tế, tiền bạc trong công tác giải ngân, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX luôn là điểm "nóng" về phòng chống tham nhũng. Xác định được vai trò, trách nhiệm của mình, Ban lãnh đạo Quỹ luôn xác định phải làm đúng vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ông Phạm Công Bằng - Giám đốc Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX, cho biết Quỹ thành lập năm 2006, với chức năng nhiệm vụ là cho vay vốn đầu tư ưu đãi để mua tài sản cố định với mức lãi suất bằng 50% vốn vay ngân hàng. Hiện nay, Quỹ đang soạn thảo Nghị định để trình Chủ tịch Liên minh HTX, sau đó trình Bộ Tài chính và trình Thủ tướng phê duyệt, quyết định chủ trương cho vay vốn.

Về cơ chế cho vay, đang đề xuất áp dụng cho vay vốn ngắn hạn để xoay vòng vốn nhanh và để các HTX có trách nhiệm, có quyết tâm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển.

"Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, vốn điều lệ của Quỹ là 1.000 tỷ đồng. Đến thời điểm này, Quỹ đã được Nhà nước cấp 400 tỷ đồng, trong đó 300 tỷ đồng mới được cấp năm 2019 và vốn góp là 50 tỷ đồng. Việc quản lý vốn, tài sản nếu để thất thoát thì Giám đốc Quỹ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Do vậy chúng tôi phải làm nghiêm túc, không để xảy ra sai phạm", ông Bằng nói.

Theo bà Mạc Thị Hằng - Ban Kế hoạch Hỗ trợ (Liên minh HTX Việt Nam), việc bảo vệ ngân sách phải thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước nhằm bảo đảm duy trì nguồn vốn cho vay đúng hạn, đúng đối tượng. Đây là quy định chung, nhất quán không thể làm sai.

Đánh giá cao công tác phòng chống tham nhũng và thực thi nhiệm vụ được giao của Ban Thường vụ, Ban lãnh đạo và cán bộ, nhân viên của Liên minh HTX Việt Nam, ông Jos Campen - chuyên gia Tổ chức Hỗ trợ phát triển nông nghiệp Hà Lan (Agriterra) thuộc Liên đoàn HTX Hà Lan, cho rằng Liên minh HTX Việt Nam là một trong những đơn vị liên quan nhiều đến công tác hỗ trợ, công tác giải ngân, nhưng đã thực hiện rất tốt việc phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Quyết tâm cao của Liên minh HTX về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng không chỉ tạo được niềm tin đối với cán bộ, nhân viên trong cơ quan, các HTX, các THT, mà còn tạo được niềm tin đối với các tổ chức quốc tế trong việc xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững đối với Liên minh HTX Việt Nam.

Nguyễn Chương (theo thoibaokinhdoanh.vn)