Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức sơ kết 6 tháng năm 2019
(17:01 | 07/07/2019)

Ngày 3 tháng 7 năm 2019 tỉnh ủy tổ chức  Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ (mở rộng). Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh, Trưởng các ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Ủy viên ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy; Bí thư các huyện thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

 

 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh ủy đồng chí Đặng Tuyết Em đã thông qua báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm của tỉnh ủy và chương trình công tác 6 tháng cuối năm. Báo cáo nêu rỏ trong 6 tháng qua Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các chủ trương của đảng, qua đó đã đạt được những kết quả như sau:

1.Về hệ thống chính trị:

 Đã tập trung triển khai, quán triệt, cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Trung ương. Tổ chức sơ kết, tổng kết nhiều chủ trương, nghị quyết của Đảng; triển khai kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2019 “về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chuẩn bị chu đáo nội dung làm việc với các đoàn công tác của Trung ương; tổ chức tốt lễ kỷ niệm gắn với Hội thảo khoa học “65 năm giải phóng huyện An Biên”. Thành lập các tiểu ban Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; xây dựng đề cương tổng quát, đề cương chi tiết và các đoàn khảo sát phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tinh.

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ tiếp theo. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được chú trọng. Kết nạp thêm 872 đảng viên (tăng 157 đảng viên so với cùng kỳ); toàn đảng bộ hiện có 58.490 đồng chí, chiếm 3,2% dân số tỉnh. Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII, đến nay đã có 22/25 sở, ngành cấp tỉnh hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong và thêm 6 đơn vị sự nghiệp công lập. Lãnh đạo thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo xử lý nghiêm, đúng pháp luật đối với các dự án tham nhũng.

Đoàn đại biểu Quốc hội thực hiện tốt trách nhiệm trước cử tri, tích cực tham gia các ý kiến tại kỳ họp và tiếp xúc cử tri theo luật định. Hôi đồng nhân dân các cấp tiếp tục nâng lên hiệu quả hoạt động, lần đầu tiên Thường trực Hội đồng nhân dân tổ chức phiên họp để nghe các ngành chức năng giải trình về công tác xét xử và thi hành an án hành chính trên địa bàn tỉnh, thực hiện tốt các cuộc tiếp xúc cử tri.

Ủy ban nhân dân các cấp dành nhiều thời gian làm việc với các cấp, các ngành, để tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Chủ động chỉ đạo ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn, chống cháy rừng, phá rừng, phòng trừ các loại dịch bệnh tên cây trồng, vật nuôi, nhất là dịch tả lợn Châu Phi; giải quyết tốt công tác khiếu nại tố cáo của công dân.

Mặt trận Dân dận và các đoàn thể chính trị-xã hội tích cực vận động đoàn viên hội viên thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Hoàn thành việc rà soát đoàn viên, hội viên gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận và các đoàn thể. Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực giúp dỡ người nghèo. Lãnh đạo tổ chức tốt Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc và Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên các cấp theo kế hoạch. Có nhiều cố gắng trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

2. Về kinh tế:

 Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), ước đạt 31.514,44 tỷ đồng, đạt 46,9% kế hoạch, tăng 7,08% so với cùng kỳ 2018. Trong mức tăng chung, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,1%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7, 38%, khu vực dịch vụ tăng 8,2%, thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 11,3%.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 34,73%; khu vực công nghiệp,xây dựng chiếm 18,87%; khu vực dịch vụ chiếm 40,04%; thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 5,35%.

Vụ lúa Mùa và Đông Xuân gieo trồng 353.169 ha, tăng 4601 ha so với cùng kỳ, năng suất thu hoạch đạt 6,54 tấn/ha, sản lượng 2,31 triệu tấn, tương đương so với cùng kỳ; vụ lúa Hè Thu gieo trồng được 280.000 ha, đạt 100% kế hoạch, giảm 8,08% so với cùng kỳ.

Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ước đạt 397.817 tấn, đạt 47,7% kế hoạch và tăng 7,36% so với cùng kỳ. Trong đó sản lượng thu hoạch tôm nuôi nước lợ, ước đạt 38.635 tấn, đạt 50,84% kế hoạch và tăng 16,58% so với cùng kỳ. Chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi và dịch cúm gia cầm. Đã công nhận thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới; hiện tòan tỉnh có 58/117 xã và huyện Tân Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới; một số huyện như: Tân Hiệp, Giồng Riềng; Gò Quao; Vĩnh Thuận; Kiên Lương có nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Thực hiện chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định 17/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ: Đến nay đã đóng mới, nâng cấp đi vào hoạt động 47/61 tàu; lũy kế giải ngân là 330 tỷ đồng, đạt 99,15%, dư nợ đạt 278,18 tỷ đồng.

Giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành ước đạt 22.277,44 tỷ đồng, đạt 47,12% kế hoạch, tăng 9,3% so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 53.678,7 tỷ đồng, đạt 49,61% kế hoạch và tăng 11,26% so cùng kỳ. Một số công trình tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng như: Đường tỉnh ĐT 961, tuyến Lộ Tẻ-Rạch Sỏi (mới), đường giao thông nông thôn, toàn tỉnh hiện có 5.777 km đường giao thông nông thôn đạt 81,56% (Nghị quyết Đại hội 80%).

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 275 triệu USD, đạt 40,4% kế hoạch và tăng 1,45% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhậu khẩu ước đạt 45 triệu USD, đạt 75% kế hoạch và tăng 30,28% so cùng kỳ.

Công tác xúc tiến, quảng bá về du lịch được tăng cường, chất lượng phục vụ khách được nâng lên, tổng lượt khách đến trong 6 tháng là 4,29 triệu lượt khách, đạt 51,79% kế hoạch, tăng 9% so với cùng kỳ; khách quốc tế là 405 ngàn lượt, đạt 63,4% kế hoạch, tăng 28,16% so cùng kỳ. Riêng Phú Quốc đón 2,2 triệu lượt khách, đạt 52,7% kế hoạch, tăng 35,9% so cùng kỳ; trong đó khách quốc tế là 392 ngàn lượt, đạt 67,6% kế hoạch, tăng 35,5% so với cùng kỳ.

Tổng nguồn vốn huy động đầu tư toàn xã hội đạt 23.361,79 tỷ đồng, đạt 48,59% kế hoạch và tăng 11,43% so cùng kỳ; trong đó nguồn vốn đầu tư phát triển do địa phương quản lý đạt 21.554,03 tỷ đồng, đạt 47,6% kế hoạch, tăng 10,26% so cùng kỳ. nguồn vốn đầu tư công thực hiện giá trị khối lượng hoàn thành 2.080,993 tỷ đồng, đạt 37,61% kế hoạch, giá trị giải ngân 2.035,8 tỷ đồng, đạt 36,79% kế hoạch.

Tỉnh đã cấp quyết định cho 11 dự án đầu tư với 517,86ha, tổng vốn đầu tư 12.219,5 tỷ đồng; thành lập mới 667 doanh nghiệp, giảm 19,08%; giải thể 120 doanh nghiệp, tăng 21,2% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách 5.786 tỷ đồng, đạt 55,4% dự toán, tăng 11,2% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương 5.816,82 tỷ đồng, đạt 38,57% dự toán, tăng 11,31% so cùng kỳ. Thành lập mới 687 doanh nghiệp, nâng tông số hiện nay toàn tỉnh có 8.779 doanh nghiệp. Số tổ hợp tác, hợp tác xã phát triển nhanh và hoạt động bền vững.

3. Về văn hóa xã hội:

Chất lượng giáo dục-đào tạo tiếp tục được nâng lên. Hệ thống trường lớp được đầu tư; duy trì đạt chuẩn quốc gai về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; có 100% số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học. Chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia an toàn, nghiêm túc, đúng quy định.

Chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trên địa bàn tỉnh. Chăm lo cho nhân dân vui Tết Nguyên đán chu đáo, an toàn, tiết kiệm. Văn hóa thể thao được tăng cường, tổ chức thành công giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 – Bình Điền lần thứ XIII năm 2019 tại Nhà Thi đấu đa năng với 4 đội trong nước và 4 đội nước ngoài, thu hút hơn 20.000 lượt người đến xem và cổ vũ. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chủ động phòng chống dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 85,1% (kế hoạch 88%), tăng 0,85% so cùng kỳ.

Giải quyế việc làm 17.893 lượt lao động, đạt 51,12% kế hoạch, giảm 10,41% so cùng kỳ; tổ chức đào tạo nghề cho 12.240 người, đạt 45,62% kế hoạch. Các hoạt động khoa học công nghệ đã hoàn thành tiến độ, đã thông qua 21 đề tài, dự án, đạt 100% kế hoạch; tổ chức kiểm tra 23/50 đề tài, dự án, đạt 46% kế hoạch; nghiệm thu 27 đề tài, dự án. Cấp 15/27 giấy chứng nhận kết quả thực hiện đề tài, dự án, đạt 56% kế hoạch.

4. Về quốc phòng-an ninh và đối ngoại

Quốc phòng, an ninh được tăng cường, giữ vững chủ quyền, biên giới, hải đảo. Chỉ đạo công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập nghủ và thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2010; chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện: Hòn Đất; An Minh và U Minh Thượng. Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 441 vụ, giảm 44 vụ so với cùng kỳ. Điều tra khám phá 396/441 vụ tội phạm về trật tự xã hội; bắt xử lý 559 đối tượng (đạt 89,79%); án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng khám phá 26/27 vụ (đạt 96,29%). Tai nạn giao thông xảy ra 66 vụ  giảm (giảm 43 vụ), chết 45 người (giảm 31 người), bị thương 39 người (giảm 29 người), giảm trên cả 3 tiêu chí.

Thanh tra phát hiện số tiền sai phạm 14,312 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 5,072 tỷ, thu hồi 2,974 tỷ đồng, đạt 58,64%; kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 33 tập thể, 91 cá nhân, có hình thức kỷ luật 13 cá nhân, xử phạt vi phạm hành chính 490 triệu đồng. Tiếp nhận 138 đơn, giảm 157 đơn (giảm 53,2%) so cùng kỳ. Tổng cộng đơn thuôc thẩm quyền giải quyết là 143/310 đơn, đạt 46,12%.

5. Về ưu đểm

Thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2019 kết quả đã đạt một số nhiệm vụ đã đề ra: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 7,08% so cùng kỳ năm 2018, có 01/22 chỉ tiêu đạt 100% (công tác tuyển quân); có 7/22 chỉ tiêu đạt trên 50% và 02/22 chỉ tiêu đạt gần 50% so với kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp (nông, lâm, thủy sản) tiếp tục duy trì ổn định, công tác phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi được được kiểm soát; chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Chỉ số sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, thu ngân sách, du lịch… đều tăng so với cùng kỳ. Thị trường xuất khẩu mở rộng (tăng 4 thị trường), công tác giáo dục và đào tạo, giải quyết việc làm và đào tạo nghề, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm và đạt kết quả tích cực. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời; nhất là việc chăm lo đời sống cho người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách; công tác dân tộc, tôn giáo được đảm bảo. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

6. Những hạn chế tồn tại

Việc chỉ đạo cụ thể hóa và sơ, tổng kết một số chủ trương, nghị quyết của Đảng từng lúc còn chậm. Việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh ở một số lĩnh vực còn chậm, có mặc giảm sụt giảm. Kết nạp đảng viên tỷ lệ đạt thấp (29% kế hoạch). Tình hình sử dụng đất đai, tài chính của một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn lỏng lẻo, chưa tuân thủ đúng quy định. Số đảng viên vi phạm phải xử lý còn khá cao (93 đồng chí, trong đó có 01 huyện ủy viên, 10 đảng ủy viên và 17 chi ủy viên).

Tăng trưởng một số ngành, lĩnh vực có xu hướng chậm lại. Còn nhiều chỉ tiêu về kinh tế-xã hội đạt dưới 50% như: sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản; giá trị sản xuất công nghiệp; kim ngạch xuất khẩu; tổng vốn đầu tư toàn xã hội; tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản khối lượng hoàn thành chí mới đạt 37,61%; giải ngân đạt 36,79% kế hoạch, giảm 3,73% so cùng kỳ; đào tạo lao động nghề đạt 48,9%. Sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, số doanh nghiệp mới giảm 19,08% so với cùng kỳ; số doanh nghiệp ngừng hoạt động tăng 21,2% so cùng kỳ. Tình tạng ô nhiểm môi trường ở một số nơi chậm khắc phục, việc xử lý ô nhiểm thiếu chặc chẽ; xử lý rác thải đô thi, nhất là ở Phú Quốc còn gặp nhiều khó khăn. Đến nay huyện Giang Thành chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tình hình tội phạm gia tăng nhất là tội phạm về ma túy, tình trạng tàu của ngư dân tỉnh ta đánh bắt trái phép vùng biển nước ngoài vẫn còn xảy ra.

Tình hình trường lớp học vừa thiếu, vừa xuống cấp cấp, thiếu trên 1000 giáo viên, tình trạng thiếu thuốc ở một số bệnh viện vẫn còn xảy ra; tinh thần thái độ của một bộ phận cán bộ còn chưa quyết liệt, trách nhiệm chưa cao với công việc.

Hội nghị cũng nghe Ban cán sự ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã thông qua báo cáo về tình hình thực hiện tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm và dự kiến cả năm 2019. Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năn và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Ban tổ chức tỉnh ủy cũng đã thông qua dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về chỉ định bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 cho 7 đồng chí gồm: đồng chí Nguyễn Văn Sạch, Giám đốc Sở Nội vụ; Lê Thanh Việt, Giám đốc Sở Khoa học và Công Nghệ; Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở giao thông Vận tải; Đặng Hồng Sơn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Nguyễn Công Trận, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Biên; Nguyễn Thanh Nhàn, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Tiên; Lê Trung Hồ, Bí thư Tỉnh đoàn. Nâng tổng số hiện nay có 52 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

 Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu: các cấp các ngành và địa phương cần phải tập trung hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tháo gỡ khó khăn trên các lĩnh vực, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đạt kế hoạch đề ra; thực hiện tốt các nghị quyết của TW,  Nghị quyết 18-NQ/TW; Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, các Nghị quyết TW 4 khóa XI, khóa XII, NQ TW 5… Các nghị quyết của tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. Bí thư nêu rỏ, từ nay đến cuối năm, bên cạnh những thuận lợi, tình hình có nhiều khó khăn, thách thức, qua đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm, một số lĩnh vực đạt kết quả thấp, một số chỉ tiêu nếu không tập trung chỉ đạo quyết liệt có khả năng không đạt Nghị quyết năm 2019 đề ra. Vì vậy nhiệm vụ đặt ra từ nay đến cuối năm 2019 và trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ là rất nặng nề. Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành phải tập trung mọi nổ lực để vượt qua khó khăn thách thức; tập trung triển khai đồng bộ quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ tỉnh đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh.

 

 

                                                               

Trần Thanh Dũng