Liên minh là cầu nối bền vững của các HTX
(08:08 | 05/07/2019)

Để kinh tế hợp tác, HTX phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa, sự chủ động, tích cực của các HTX chiếm vai trò hết sức quan trọng. Bên cạnh đó, rất cần sự hợp tác của các doanh nghiệp thu mua, bao tiêu sản phẩm; sự hỗ trợ mạnh mẽ của Liên minh HTX Việt Nam trong việc thúc đẩy cơ chế, chính sách, nhất là đào tạo nghề, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất.

Thực hiện chủ trương nhất quán của Đảng về phát triển kinh tế hợp tác (KTHT), HTX, trong những năm qua, nhất là từ khi Luật HTX 2012 có hiệu lực thi hành, khu vực KTHT, HTX đã có sự phát triển cả về lượng và chất.

Số HTX gắn với chuỗi giá trị ngày càng tăng và đang trở thành phương thức tổ chức sản xuất phổ biến để tăng quy mô, hiệu quả và phát triển bền vững.

Các HTX tham gia tích cực vào chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới… và ngày càng khẳng định vai trò, vị trí quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; vai trò toàn diện trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Chủ trương nhất quán

Ông Dương Tuấn Cương - Phó Trưởng Ban Chính sách và Phát triển HTX (Liên minh HTX Việt Nam), cho biết chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2019, cả nước đã thành lập mới 1.024 HTX, 1 Liên hiệp HTX và 2.689 tổ hợp tác (THT), nâng tổng số HTX hoạt động trên cả nước là 23.280; 75 Liên hiệp HTX và 104.861 THT.

Có gần 900.000 thành viên mới tham gia HTX, THT. Tỷ lệ HTX hoạt động đạt hiệu quả gần 54%; tổng doanh thu đạt hơn 30.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.900 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt 3,5 triệu đồng/tháng.

Hầu hết các HTX đã chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX 2012. Ở nhiều địa phương, HTX đang trở thành loại hình phổ biến, phù hợp với điều kiện và nhu cầu thực tế tổ chức sản xuất, kinh doanh của hộ gia đình, cá nhân, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, vận tải đường bộ.

Các HTX mang lại lợi ích kinh tế thiết thực cho thành viên, có sản lượng hàng hóa lớn đưa ra thị trường, quản lý chặt chẽ tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm, giảm chi phí đầu vào, ký kết hợp đồng tiêu thụ với giá bán có lãi, tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Để đạt được kết quả đáng khích lệ này, ngoài sự hỗ trợ tích cực của Liên minh HTX Việt Nam, các bộ, ngành, chính quyền địa phương và nhất là Chính phủ, việc hỗ trợ thông tin cho các tổ chức, cá nhân cũng chiếm một vị trí rất quan trọng.

Ông Trần Tấn Việt - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Tuyên truyền, cho biết Liên minh HTX Việt Nam có Thời báo Kinh Doanh phát hành 5 ngày trong tuần, báo điện tử Thoibaokinhdoanh.vn cập nhật thông tin liên tục, đều đặn và Trung tâm Thông tin Tuyên truyền, nhằm cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Liên minh từ Trung ương đến địa phương và hoạt động của các HTX, các THT và các thành viên đến với người dân, đến các cơ quan chức năng. Thông tin được cung cấp đầy đủ, bảo đảm theo đúng yêu cầu, mục đích và định hướng của cơ quan chủ quản và cơ quan chức năng.

Lien-minh-la-cau-noi-ben-vung-4485-1216-

Muốn phát triển và hoạt động hiệu quả, rất cần sự liên kết của các HTX

Mục tiêu vì sự phát triển HTX

Mặc dù việc phát triển HTX ở Việt Nam đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, nhưng ông Nguyễn Hữu Nga - Phó Viện Trưởng Viện Phát triển Kinh tế hợp tác, cho rằng bên cạnh kết quả đạt được, khu vực KTHT, HTX vẫn còn gặp khó khăn như: Tốc độ tăng trưởng còn chậm, quy mô nhỏ bé, năng lực nội tại còn nhiều hạn chế, nhất là năng lực quản trị, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và đòi hỏi của thực tiễn. Do vậy, sự hỗ trợ của chính quyền, các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước là hết sức cần thiết.

Bà Trần Thu Hằng - Phó trưởng Ban Hợp tác quốc tế, cho biết trong bối cảnh Việt Nam đang tham gia ngày càng sâu rộng vào tiến trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, đang mở ra nhiều cơ hội lớn nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức về sự cạnh tranh gay gắt về sản phẩm, chất lượng nguồn nhân lực...

Do đó, vấn đề đặt ra là cần tập trung tìm giải pháp nâng cao năng lực quản trị, năng lực cạnh tranh để thúc đẩy phát triển HTX, giải quyết có hiệu quả bài toán nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Trước thực tế này, các chuyên gia của Tổ chức Hỗ trợ phát triển nông nghiệp Hà Lan (Agriterra) - thuộc Liên đoàn HTX Hà Lan, đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm của Hà Lan trong tổ chức, quản lý và điều hành HTX, tăng cường sự quản trị trong HTX nhằm ứng phó với những tác động của quá trình toàn cầu hóa đối với phát triển HTX, nông nghiệp và nông thôn.

Ông Rechard Van Der Maden - chuyên gia của Agriterra, cho rằng trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, khu vực KTHT, HTX muốn phát triển và hoạt động hiệu quả, rất cần sự liên kết của các HTX với nhau trong việc chia sẻ thông tin, sản xuất các sản phẩm sạch, an toàn, nhất là các sản phẩm nông nghiệp. Chuyên gia của Agriterra cho rằng sự hợp tác tích cực của các doanh nghiệp đối tác trong việc thu mua, bao tiêu sản phẩm; sự hỗ trợ mạnh mẽ của Liên minh HTX Việt Nam trong việc thúc đẩy cơ chế, chính sách, đào tạo nghề, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, sẽ giúp cho mục tiêu phát triển HTX ở Việt Nam được bền vững, hiệu quả.

Thùy Trang ( theo thoibaokinhdoanh.vn)