Nâng cao hơn nữa vai trò, vị thế của Liên minh HTX
(15:11 | 04/07/2019)

Việc thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm của các đơn vị, phòng ban của Liên minh HTX Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực. Để phát huy hết năng lực, trình độ chuyên môn, trong thời gian còn lại của năm 2019, các cán bộ, viên chức của Liên minh HTX cần tiếp tục nỗ lực hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra, qua đó nâng cao hơn nữa vai trò, vị thế của Liên minh HTX đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đây là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo tại hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Liên minh HTX Việt Nam.

Kết quả thiết thực

Báo cáo kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Liên minh HTX do Chánh Văn phòng Liên minh HTX Việt Nam Phạm Ngọc Toại trình bày cho thấy, 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế hợp tác (KTHT), HTX tiếp tục phát triển. Cả nước thành lập mới 1.024 HTX, 1 Liên hiệp HTX và 2.689 tổ hợp tác (THT); đạt 41% và 44% kế hoạch năm 2019 đặt ra tại Nghị quyết số 09/NQ-LMHTX ngày 20/1/2019, nâng tổng số HTX hoạt động trên cả nước là 23.280; 75 Liên hiệp HTX và 104.861 THT, có gần 900.000 thành viên mới tham gia HTX, THT.

Năng lực quản trị của các HTX có nhiều tiến bộ, quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động của HTX tăng so với năm trước. Tỷ lệ HTX hoạt động đạt hiệu quả gần 54%; tổng doanh thu đạt hơn 30.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.900 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt 3,5 triệu đồng/tháng. Hầu hết các HTX đã chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012.

Nhiều địa phương, HTX đang trở thành loại hình phổ biến, phù hợp với điều kiện và nhu cầu thực tế tổ chức sản xuất, kinh doanh của hộ gia đình, cá nhân, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, vận tải đường bộ.

Các HTX mang lại lợi ích kinh tế thiết thực cho thành viên, có sản lượng hàng hóa lớn đưa ra thị trường, quản lý chặt chẽ tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm, giảm chi phí đầu vào, ký kết hợp đồng tiêu thụ với giá bán có lãi, tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Thường trực Liên minh HTX đã quyết liệt, năng động trong chỉ đạo, điều hành, tích cực tham mưu đề xuất cơ chế, chính sách và sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm thúc đẩy phát triển KTHT, HTX; triển khai Đề án hỗ trợ, xây dựng mô hình HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị cho 63 HTX; ký hợp đồng cho vay 21 HTX với số tiền 96,4 tỷ đồng; phân giao chỉ tiêu cho vay vốn và hướng dẫn Liên minh HTX các tỉnh, thành phố thực hiện cho vay từ nguồn vốn Quỹ Trung ương trên cơ sở vốn được Chính phủ cấp bổ sung 300 tỷ đồng năm 2019.

chu-tich-Nguyen-ngoc-bao-JPG-5809-156217

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo: Khó khăn, vướng mắc nào cũng đều tháo gỡ được

Quyết liệt triển khai mô hình chuỗi

Về việc triển khai thực hiện Quyết định 37/QĐ - LMHTXVN ngày 20/2/2019 trong Đề án hỗ trợ, xây dựng mô hình HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị, mặc dù được sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực và lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam, nhưng đến thời điểm này, thực tế vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, như việc thu mua, bao tiêu sản phẩm của các HTX.

Ông Lê Tuấn An - Tổng Giám đốc Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường, đơn vị được giao triển khai Đề án hỗ trợ, xây dựng mô hình HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị tại 9 tỉnh phía Nam, cho rằng địa bàn rộng, việc cân bằng nhu cầu của HTX và nội dung hỗ trợ theo Quyết định 37 vẫn còn khoảng cách. Do vậy, trong thời gian còn lại của năm 2019, Trung tâm cố gắng hết sức để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Trung tâm Xúc tiến thương mại được giao 4 tỉnh gồm Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai và Tp. HCM để triển khai Đề án hỗ trợ, xây dựng mô hình HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị. Ông Vũ Quang Phong, Tổng Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại, cho biết Trung tâm đang thực hiện theo Quyết định 37. Đến thời điểm này, dù đã có doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm nhưng mới chỉ ký kết thu mua ngắn hạn. Như vậy, đây mới chỉ đạt mục tiêu trước mắt, để mang tính ổn định lâu dài như mong đợi, Trung tâm vẫn còn nhiều việc phải làm.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Đình Long - Tổng Giám đốc Trung tâm Các chương trình KTXH - đơn vị được giao 18 chuỗi khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Trung tâm đã nhận được sự kiểm tra, giám sát, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam nên những khó khăn, vướng mắc cơ bản được tháo gỡ.

Trước những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai Đề án hỗ trợ, xây dựng mô hình HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo cho rằng khó khăn, vướng mắc nào cũng đều tháo gỡ được, nếu chúng ta đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ đề ra.

Theo Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo, tháo gỡ được khó khăn, mục tiêu đặt ra đạt hiệu quả thì sẽ nâng cao hơn nữa vai trò, vị thế của Liên minh HTX Việt Nam và vai trò của các HTX trong thời kỳ mới. Do vậy, các đơn vị được giao phải báo cáo và cam kết thực hiện, tháo gỡ khó khăn.

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo chỉ đạo, từ nay cho đến tháng 11, Thường trực Liên minh HTX Việt Nam phải trực tiếp thường xuyên đi kiểm tra, kiểm tra chéo để đánh giá các mô hình có hiệu quả hay không, sau đó trình Ban Chấp hành, nêu rõ trách nhiệm của đầu mối, trách nhiệm của Thường trực và trách nhiệm của Liên minh là gì. "Giờ đã là thời điểm nước rút, không còn điểm lùi nữa, phải quyết liệt để làm", Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo nói.

Thùy Trang ( theo thoibaokinhdoanh.vn)