Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác tư vấn và cán bộ quản lý HTX là hết sức cần thiết
(16:18 | 04/06/2019)

Trong những năm qua, Liên minh hợp tác xã Kiên Giang đã đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhất là đưa cán bộ của cơ quan tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn trong, ngoài tỉnh nhằm xây dựng vững chắc đội ngũ làm công tác tư vấn, tuyền truyền trong khu vực kinh tế tập thể. Phối hợp với các đơn vị có chức năng mở các lớp tập huấn cho cán bộ quản lý hợp tác xã (HTX) về quản lý tài chính, lập kế hoạch sản xuất…Qua các lớp tập huấn cho thấy, nhiều cán bộ HTX đã năng động, nắm bắt được xu thế thị trường, chủ động mở rộng nhiều dịch vụ cho thành viên, nâng cao hiệu quả sản xuất.

 

Đào tạo cán bộ chủ chốt HTX:

 

Liên minh HTX tỉnh luôn chú trọng, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho HTX, xem đó là chiến lược lâu dài trong công tác cán bộ đối với lĩnh vực kinh tế tập thể. Riêng trong năm 2018, đã mở 02 lớp trung cấp kế toán HTX cho 56 học viên là cán bộ, thành viên và con, em của thành viên HTX tại huyện Giồng Riềng, Tân Hiệp để tạo nguồn nhân lực phục vụ HTX thời gian tới. Đây là lần đầu tiên, Liên minh HTX tỉnh giữ vai trò chủ đạo trong xây dựng đề án cũng như kế hoạch, tranh thủ nguồn kinh phí cho việc đào tạo trung cấp kế toán phục vụ trong HTX.

 

 

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\lop tap huan\LE TN KG 2.jpg

Liên minh HTX tỉnh đã mở 02 lớp trung cấp kế toán HTX tại huyện Giồng Riềng, Tân Hiệp, cơ bản đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ HTX thời gian tới

 

 

Bên cạnh đó, còn phối hợp Sở Công Thương mở 02 lớp hội nhập kinh tế quốc tế cho 139 lượt giám đốc, phó giám đốc HTX tham dự; Phối hợp với Cục Phát triển HTX mở lớp đào tạo bồi dưỡng cho 49 cán bộ quản lý HTX; Phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ Liên minh HTX Việt Nam mở lớp bồi dưỡng kiến thức về quản lý HTX và xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm cho 59 cán bộ quản lý HTX huyện Giồng Riềng; Phối hợp với Bảo hiểm xã hội mở 07 lớp tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho cán bộ HTX tại huyện An Biên, huyện Châu Thành và huyện Giồng Riềng với 571 người tham dự. Phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ Liên minh HTX Việt Nam mở lớp bồi dưỡng kiến thức về lập phương án sản xuất kinh doanh, gắn với chuỗi giá trị cho 53 cán bộ  quản lý HTX nông nghiệp.

 

 

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\lop tap huan\14248888_587214874799598_513497124_n.jpg

Cán bộ quản lý HTX phải có kỹ năng, phong cách quản lý, biết năng lập kế hoạch sản xuất kinh doanh…mới điều hành tốt HTX

 

 

Nhìn chung, lớp học rất thiết thực và phù hợp với học viên. Chằng hạn như: các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám đốc điều hành HTX giúp các Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX có kỹ năng, phong cách quản lý theo kịp sự phát triển của nền kinh tế thị trường; có khả năng lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, nắm bắt được mô hình tổ chức sản xuất của HTX theo chuỗi giá trị hàng nông sản; nhận biết, phân tích được các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính hằng năm, từ đó xây dựng, điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình cho phù hợp để đạt kết quả tốt hơn; hiểu được quy chế quản lý tài chính và quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; tháo gỡ những vấn đề vướng mắc của HTX trong quá trình tổ chức quản lý và điều hành hoạt động HTX theo luật năm 2012...

 

 

Thực tế cho thấy, hiện nay trình độ chuyên môn của cán bộ Hội đồng quản trị HTX còn yếu, chưa đáp ứng yêu cầu, nên việc tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh là điều rất cần thiết. Cán bộ sẽ nắm rõ các chủ trương, chính sách, quy định hoạt động hợp tác xã theo Luật 2012. Thông qua lớp học, các học viên cũng được giảng viên triển khai một số chủ trương và chính sách mới của Nhà nước về kinh tế tập thể; giới thiệu các mô hình HTX mới kinh doanh hiệu quả. Qua đó, giúp học viên nắm được kiến thức về quản lý maketing, sản xuất, nhân sự và tài chính... áp dụng vào công việc thực tiễn.

 

 

Từ thực trạng đó cho thấy, việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý, lãnh đạo điều hành HTX đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Dự kiến, từ nay đến hết năm 2019, Liên minh hợp tác xã tỉnh Kiên Giang sẽ tiếp tục mở lớp đào tạo cho các chức danh của HTX để nâng cao trình độ chuyên môn, xứng tầm với sự phát triển của cơ chế thị trường hiện nay.

 

 

Về công tác này, Thường trực Liên minh hợp tác xã tỉnh luôn chú trọng, quan tâm sâu sắc và cho rằng: Để nâng cao chất lượng cán bộ HTX hiện nay, cần tập trung vào hai yếu tố là nâng cao năng lực, trình độ và bảo đảm chế độ thỏa đáng cho cán bộ.

 

 

Đào tạo cả cán bộ làm công tác tư vấn ở cơ quan Liên minh HTX tỉnh:

 

Bên cạnh việc đào tạo cho cán bộ HTX, năm 2019 Liên minh hợp tác xã Kiên Giang dự kiến sẽ liên kết với các đơn vị có chức năng đào tạo cán bộ làm công tác tư vấn trong cơ quan nhằm nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng tham mưu, tư vấn đáp ứng được yêu cầu công việc. Trong đó, sẽ mời những giảng viên giảng dạy theo phương pháp tích cực, dễ hiểu, nhiệt tình, sáng tạo, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ sâu, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn về hoạt động HTX; khích lệ học viên tích cực học tập, mạnh dạn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động thực tiễn giữa các HTX. Trong quá trình giảng, có nhiều ví dụ gắn với thực tiễn hoạt động của các HTX để học viên tiếp thu nhanh và áp dụng được kiến thức đã được bồi dưỡng vào thực tế công chuyên môn.

 

 

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\lop tap huan\14249138_587214894799596_1255580471_n.jpg

Một giảng viên có phương pháp truyền đạt dễ hiểu, nhiệt tình, sáng tạo, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ sâu, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn sẽ đạo tạo được một đội ngũ cán bộ quản lý HTX giỏi.

 

 

Định hướng lâu dài:

 

Có hai vấn đề cần được quan tâm trong công tác này là việc đào tạo cán bộ làm công tác tuyên truyền, tư vấn của cơ quan Liên minh HTX tỉnh và đào tạo cán bộ quản lý, chuyên môn HTX. Mặc dù là hai bộ phận khác nhau nhưng có điểm chung là phải được đào tạo cơ bản, có kiến thức trọng tâm phục vụ lĩnh vực mình phụ trách.

 

 

Về lâu dài, cần có kế hoạch xây dựng đội ngũ kế cận cho hai đối tượng này. Riêng đối với HTX cần tạo điều kiện cho con em thành viên đi học và làm việc tại đơn vị mình. Để có đội ngũ cán bộ quản lý HTX đủ trình độ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ, các ngành chức năng cần quan tâm, hỗ trợ công tác đào tạo bồi dưỡng. Đội ngũ cán bộ quản lý HTX phải mạnh và cần được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, bài bản, sát nhu cầu thực tế.... nhằm đáp ứng nhu cầu chung của các hợp tác xã hiện nay, tạo nền tảng vững chắc cho HTX phát triển, phát huy vai trò giúp đỡ thành viên trong phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.

 

 

Thành Trăm