HTX nông nghiệp Thành Công tổ chức hội nghị sơ kết vụ Đông Xuân 2018 – 2019
(13:51 | 21/05/2019)

HTX nông nghiệp Thành Công, thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên vừa tổ chức hội nghị sơ kết vụ Đông Xuân 2018 - 2019 và triển khai phương hướng sản xuất vụ Hè Thu năm 2019. Đến dự có lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh, lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, lãnh đạo Đảng ủy, UBND thị trấn và các thành viên HTX.

 

Hiện tại, HTX có 56 thành viên, diện tích canh tác 60,58 ha. Do từ đầu Vụ Đông Xuân 2017-2018 thời tiết diễn biến bất thường, lượng mưa kéo dài làm ảnh hưởng đến công việc gieo sạ của thành viên. Tuy nhiên với sự nỗ lực của Hội đồng quản trị và sự đoàn kết của thành viên đã giúp HTX hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất.

 

Nhìn chung, vụ Đông Xuân 2018-2019 vừa qua, HTX tạo mọi điều kiện để giảm chí phí sản xuất và ổn định được đầu ra sản phẩm, tặng lợi nhuận cơ bản cho thành viên. Tổng doanh thu 36.800.000 đồng, sau khi trừ các chi phí lợi nhuận còn lại hơn 19.130.000 đồng. Có thể thấy, mặc dù lợi nhuận mang lại cho thành viên chưa cao nhưng bước đầu HTX đã phát huy được tính làm ăn tập thể.

 

Tuy nhiên, HTX chưa trích được các loại quỹ theo quy định; các dịch vụ chưa đa dạng, chỉ thực hiện được một khâu bơm tát; vốn điều lệ chưa thu đủ.

 

Trong thời gian tới HTX sẽ vận động kết nạp thêm thành viên mới, mở rộng diện tích canh tác; chấn chỉnh công tác tổ chức, thu đủ vốn điều lệ; đẩy mạnh các hoạt động trong sản xuất kinh doanh nhằm tăng thu nhập cho thành viên. Tăng cường công tác vận động để thành viên thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với HTX.

Thành Trăm