Tọa đàm đánh giá kết quả dự án áp dụng mô hình cấy lúa bằng máy cấy
(13:37 | 19/04/2019)

Ngày 18/4/2019, Trung tâm Khuyến nông kiên Giang phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức tọa đàm đánh giá kết quả dự án áp dụng mô hình cấy lúa bằng máy cấy. Tham dự tọa đàm có đại diện Hội Nông dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã, đại diện phòng nông nghiệp các huyện: Gò Quao, Giồng Riềng, Tân Hiệp, Hòn Đất, U Minh Thượng, Công ty cổ phần phân bón Việt Nam, Công ty TNHH MTV SXTMDV Hoàng Giang.

Kiên Giang là tỉnh có diện tích đất sản xuất lúa lớn, sản lượng lương thực hàng năm cao, năm 2018 đạt trên 4,3 triệu tấn, góp phần quan trọng cho xuất khẩu và an ninh lương thực quốc gia. Việc triển khai ứng dụng các giải pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất được nông dân đồng tình hưởng ứng như: giống mới, kỹ thuật tiên tiến trong canh tác lúa đã tăng về năng suất, sản lượng và mang lại hiệu quả cao. Việc ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp góp phần giải phóng bớt lực lượng lao động trong nông nghiệp, giảm áp lực lao động vào mùa vụ và cường độ lao động nặng nhọc cho nông dân, cải thiện được chất lượng nông sản, sản phẩm tập trung, đồng đều, đủ sức cạnh tranh, từng bước công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn, tạo ra được ngành nghề, dịch vụ trong nông thôn, kết hợp với việc xây dựng nông thôn mới.

 

Quang cảnh buổi tọa đàm

Đến thời điểm hiện nay, Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Ban Quản lý Dự án VnSAT đã hỗ trợ cho nông dân được 07 máy cấy lúa, mỗi máy hỗ trợ cho nông dân từ 50-60 triệu đồng.

Phát triển mô hình cấy lúa bằng máy nhằm tạo sự liên kết trong sản xuất, tạo tiền đề phát triển kinh tế hợp tác, giúp nông  dân có điều kiện tiếp cận các công nghệ mới, thích ứng với tình hình biến đối khí hậu toàn cầu, từng bước hạ giá thành sản phẩm, tăng giá trị hạt gạo.

 

Ông Phan Văn Hải, cán bộ Trung tâm Khuyến nông tỉnh báo cáo kết quả dự án mô hình cấy lúa bằng máy

 

 

Lúa cấy bằng máy tiết kiệm từ 100-120kg/ha lúa giống so với sạ truyền thống, giảm sâu bệnh, hạn chế đỗ ngã, tăng chất lượng hạt gạo, giảm ô nhiễm môi trường.

Năm 2018, mô hình cấy lúa bằng máy được 479 ha, chiếm khoảng 0,07% diện tích toàn tỉnh, gồm các huyện: Tân hiệp 177 ha, Châu Thành 10 ha, Giồng Riềng 44ha, Gò Quao 70 ha, U Minh Thượng 105 ha, Hòn đất 66 ha, An Biến 7 ha. Ngoài ra nông dân ngoài mô hình đã tự thuê máy bên ngoài cấy được trên 1000 ha.

 

Khách mời đối thoại trực tiếp cùng nông dân

Tiếp tục thực hiện và nhân rộng mô hình cấy lúa bằng máy, năm 2019 Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang lập kế hoạch triển khai hỗ trợ 3 máy cấy cho nông dân, mức hỗ trợ 60 triệu đồng/máy.

Ngọc Chuyền