Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Cơ cấu tổ chức

Xem với cỡ chữAA

CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐIỀU ĐỘNG VIÊN CHỨC

(06:05 | 09/07/2019)

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực và hiệu quả, đồng thời chuẩn bị nguồn tốt cho kỳ đại hội khóa VI nhiệm kỳ tới. Sáng ngày 8/7/2019 tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Văn phòng Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tiến hành công bố các Quyết định về việc điều động cán bộ. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Trưởng, Phó phòng ban và các viên chức cơ quan.

Cuộc họp đã nghe đại diện Văn phòng công bố các Quyết của Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang về việc điều động cán bộ đối với đồng chí Dương Thanh Quan, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra đến nhận công tác tại Phòng Kế hoạch - Chính sách phát triển hợp tác xã để bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng; Điều động đồng chí Nguyễn Quí, Trưởng Phòng Kế hoạch - Chính sách phát triển hợp tác xã tiếp nhận công việc tại Trung tâm tư vấn hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm; điều động đối với đồng chí Nguyễn Thị Nang, Chuyên viên Trung tâm tư vấn hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ đến nhận công tác tại Văn phòng Liên minh Hợp tác xã; điều động đồng chí Nguyễn Duy Vũ Chương, Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Chính sách phát triển hợp tác xã đến tiếp nhận công việc tại Văn Phòng Liên minh.

Đồng chí Trần Thanh Dũng, Bí Thư chi bộ, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã đã trao các Quyết định điều động cho các đồng chí tiếp nhận công việc mới. Đồng chí Trần Thanh Dũng nhấn mạnh việc điều động, bổ nhiệm cán bộ thể hiện sự quan tâm của Thường vụ về công tác cán bộ, trên cơ sở năng lực công tác chuyên môn, phẩm chất đạo đức đối với từng đồng chí được điều động và mong rằng ở cương vị công tác tại phòng, ban mới, các đồng chí được điều động lần này cần phát huy hơn nữa, cố gắng nỗ lực để hoàn thành tốt chức trách và nhiệm vụ được giao.

Thay mặt các đồng chí vừa được điều động, đồng chí Dương Thanh Quan phát biểu cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ giúp đỡ, tạo điều kiện của Thường trực Liên minh HTX tỉnh, cảm ơn sự quan tâm điều động và tin tưởng bổ nhiệm cán bộ của Thường vụ và hứa sẽ cố gẵng, nỗ lực hơn nữa trong cương vị công tác mới, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Yến Ngọc