Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Cơ cấu tổ chức

Xem với cỡ chữAA

4 hợp tác xã sẽ được hỗ trợ kinh phí mua sắm máy móc phục vụ cho sản xuất

(09:08 | 28/06/2019)

UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức họp thành viên để thông qua các báo cáo và tờ trình dự thảo nghị quyết để trình Hội đồng nhân dân kỳ họp thứ 13 vào ngày 17 đến 19 tháng 7 năm 2019, kỳ họp thường lệ giữa năm 2019. Đồng chí Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

 

Tại phiên họp ngày 25/6/2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thông qua các tờ trình gồm: Tờ trình dự thảo nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Tại tờ trình điều chỉnh giảm vốn và các danh mục dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 là 84.998 triệu đồng, gồm 35 danh mục dự án. Bổ sung 17 danh mục dự án cần thiết mới phát sinh, trả nợ quyết toán với tổng vốn đầu tư 121.488 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Bố trí Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 là 102.540 triệu đồng từ thu hồi 35 dự án không thực hiện 84.998 tiệu đồng và vốn kế hoạch đầu tư công chưa bố trí 17.542 triệu đồng. Điều chỉnh tăng/giảm kế hoạch vốn trong nội bộ sở, ngành, địa phương với tổng vốn 72.244 triệu đồng, gồm 76 danh mục dự án, tăng 63 danh mục dự án.

 

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\san pham\20190427_091124.jpg

Có 4 hợp tác xã được hỗ trợ kinh phí mua sắm máy móc phục vụ cho sản xuất

 

Tờ trình dự thảo nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Điều chỉnh (tăng/giảm) vốn giữa các Sở ngành, địa phương và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 các danh mục dự án để phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và trả nợ khối lượng hoàn thành, với tổng vốn 50.922 triệu đồng, gồm 8 danh mục dự án và tăng 22 danh mục dự án. Điều chỉnh (tăng/giảm) vốn giữa các Sở ngành, địa phương với tổng vốn 212.094 triệu đồng, gồm 70 danh mục dự án và tăng 58 danh mục dự án.

 

 Tờ trình dự thảo nghị quyết về điều chính về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Dự kiến tổng nguồn vốn bố trí 7.289.908 triệu đồng. trong đó vốn địa phương là 3.316.181 triệu đồng. Bao gồm: Vốn cân đối theo tiêu chí, nghị quyết của HĐND tỉnh 1.502.133 triệu đồng. Vốn từ thu sử dụng đất 770.214 triệu đồng. Vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết 1.043.834 triệu đồng:

 

Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư 3.399.215 triệu đồng. trong đó: Vốn trong nước 3.205.715 triệu đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 21.165 triệu đồng. Vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 240.390 triệu đồng. Vốn từ thu sử dụng đất 770.214 triệu đồng. Vốn các chương trình mục tiêu khác 2.944.160 triệu đồng (bao gồm thu hồi ứng trước là 138.541 triệu đồng và trả nợ 18.093 triệu đồng). Trong đó, tổng số dự án được bố trí chương trình mục tiêu khác là 30 dự án. Bố trí thu hồi vốn ứng trước 02 dự án 138.541 triệu đồng; trả nợ 02 dự án 18.093 triệu đồng; 03 dự án chuyển tiếp 155.801 triệu đồng; 24 dự án khởi công mới 2.631.725 triệu đồng. Vốn trái phiếu Chính phủ 193.500 triệu đồng; ngành y tế 01 dự án 173.000 triệu đồng; Chương trình kiên cố hóa trường lớp học 6.200 triệu đồng; các dự án bổ sung mới 14.300 triệu đồng. Vốn nước ngoài 574.512 triệu đồng; trong đó chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh 209.337 triệu đồng; Dự án Ô 281.355 triệu đồng; các dự án bổ sung vốn 83.921 triệu đồng.

 

Tờ trình dự thảo nghị quyết phân bổ chi tiết Danh mục vốn dự phòng thuộc nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Tổng nguồn vốn là 55.440 triệu đồng, cụ thể như sau: Kế hoạch đã giao là 28.110 triệu đồng;  thưởng các công trình phúc lợi cho các địa phương tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới 4.000 triệu đồng. Hỗ trợ bổ sung vốn đầu tư phát triển cho một số xã vùng đồng bằng sông Cửu Long thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 24.110 triệu đồng.

 

Phân bổ chi tiết danh mục vốn dự phòng thuộc nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện các đề án, nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc chỉ đạo là 27.330 triệu đồng, trong đó: Thực hiện Đề án hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 là 18.780 triệu đồng.

 

Thực hiện Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hảo đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020 là 2.430 triệu đồng.

 

Thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp là 6.120 triệu đồng. Tờ trình dự thảo nghị quyết phân bổ chi tiết Danh mục vốn dự phòng thuộc nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Tổng vốn là 24.800 triệu đồng, cụ thể như sau: Vốn dự phòng (đầu tư phát triển) thuộc nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2019 trên địa bàn tỉnh là 22.300 triệu đồng; thực hiện Đề án hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 là 14.230 triệu đồng.

 

Thực hiện Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020 là 2.430 triệu đồng; Vốn sự nghiệp bổ sung từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ năm 2019 trên địa bàn tỉnh là 2.500 triệu đồng.

 

Thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp là 5.640 triệu đồng. Đây là nguồn vốn phát triển HTX theo Quyết định 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 và Quyết định 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; xây trụ sở làm việc cho 14 HTX của 5 huyện là: An Biên; Gò Quao; Giồng Riềng; Châu Thành; Tân Hiệp; thực hiện theo Quyết định 445/QĐ-TTg, ngày 21/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “thí điểm và hoàn thiện nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới vùng đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2016-2020”.

 

Phân bổ kinh phí 2.200 triệu đồng cho 4 hợp tác xã của 4 huyện để tư vấn tuyên truyền, hỗ trợ kinh phí mua sắm máy móc phục vụ cho sản xuất gồm: HTX nông nghiệp xã Thạnh Đông A huyện Tân Hiệp; HTX xoài cát Hòa Lộc, xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất; HTX cây ăn trái K 21 kinh 5 xã An Minh Bắc; HTX nông nghiệp Tân Hưng, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành. Mổi HTX là 550 triệu đồng. Đây là tính hiệu vui cho các HTX thực hiện thí điểm trong năm 2019.

 

 

Trần Thanh Dũng