Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Kinh tế - Hợp tác

Xem với cỡ chữAA

Những khởi sắc phong trào KTTT ở Kiên Giang trong năm qua

(14:46 | 23/01/2019)

Từ những bước tiến đổi mới, hướng đến nâng cao chất lượng hoạt động, năm qua, lĩnh vực kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) tỉnh Kiên Giang có bước khởi sắc tạo được hiệu ứng lan tỏa tích cực, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa xã hội địa phương.

 

Trong năm, đã xuất hiện một số mô hình và cách làm mới mang lại hiệu quả thiết thực. Nổi bật là xây dựng mô hình canh tác lúa thông minh; tổ chức sản xuất rau an toàn; vận động thành viên sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, ứng dụng công nghệ nhà màng kết hợp hệ thống tưới tiết kiệm nước; mô hình sản xuất lúa chất lượng cao gắn với liên kết tiêu thụ…

 

Ứng dụng công nghệ nhà màng kết hợp hệ thống tưới tiết kiệm nước

 

Bên cạnh đó, một số HTX đã tổ chức được dịch vụ phục vụ đời sống của thành viên và có mối liên kết hợp tác với nhau trong tiêu thụ sản phẩm, xây dựng điểm kinh doanh nông sản an toàn; tích cực tham gia liên kết với doanh nghiệp để cung cấp đầu vào và tiêu thụ sản phẩm của các hộ thành viên. Qua đó, hỗ trợ kinh tế hộ phát triển, đặc biệt là tích cực tham gia thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới hiện nay.

 

Tại hội nghị tổng kết năm 2018, Ông Trần Thanh Dũng - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết: “Năm 2018, hoạt động của các HTX trên địa bàn tỉnh có bước khởi sắc, đạt hiệu quả cao hơn. Qua đó, từng bước khẳng định HTX là một thành phần kinh tế quan trọng trong cung cấp dịch vụ và kết nối sản xuất của hộ nông dân để tạo ra sản phẩm có năng suất và chất lượng cao, gắn kết với doanh nghiệp trong tiêu thụ, chế biến; hoạt động đa dạng về ngành nghề, dịch vụ; nhiều HTX được củng cố, đổi mới về tổ chức và hoạt động...”.

 

Sự khởi sắc trong hoạt động của các HTX trong tỉnh thể hiện rõ nhất là phần lớn các HTX, Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh đều hoạt động có lãi, bảo toàn được vốn, phân phối thu nhập và đem lại lợi ích thiết thực cho thành viên. Đặc biệt, nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về KTTT, HTX và tổ chức sản xuất theo hình thức liên kết có chuyển biến tích cực. Nhiều địa phương quan tâm, chủ động củng cố, kiện toàn và phát triển KTTT, HTX.

 

Nhiều địa phương chủ động củng cố, sáp nhập những HTX có quy mô nhỏ lại thành HTX có quy mô lớn

 

Trong năm 2018, Liên minh HTX tỉnh luôn chú trọng phối hợp với các địa phương, các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về HTX. Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức cho các HTX tham gia hội chợ trong và ngoài tỉnh, khảo sát thị trường tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, giúp các HTX quảng bá sản phẩm đặc thù của tỉnh như: chanh, chuối, gạo đặc sản, nước mắm… và liên kết một số doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm. Song song đó, Liên minh HTX tỉnh còn đẩy mạnh công tác tư vấn hỗ trợ; tập huấn bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của HTX...

 

Đạt nhiều thành tựu trong hoạt động sản xuất kinh doanh và có nhiều đóng góp tích cực về phúc lợi xã hội, mô hình HTX kiểu mới của HTX Nông nghiệp Tân Hưng, huyện Châu Thành luôn được nhắc đến là một điển hình nổi bật trong phát triển HTX của tỉnh nhà. Ông Nguyễn Minh Hải - Giám đốc HTX Nông nghiệp Tân Hưng phấn khởi cho biết: “Có được những kết quả trên chính là nhờ sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, Liên minh HTX tỉnh thời gian qua đã hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời các chính sách pháp luật của Nhà nước, phối hợp tuyên truyền và phát triển kinh tế hợp tác ở địa phương. Từ đó là động lực để tập thể HTX không ngừng cố gắng nỗ lực vượt khó”. Một trong những hoạt động nổi bật của Liên minh HTX tỉnh trong năm qua là tổ chức thành công nhiều đợt xúc tiến tiêu thụ nông sản trong HTX.

 

Theo ông Nguyễn Minh Hải:“Từ khi có Luật HTX năm 2012, HTX nông nghiệp Tân Hưng tích cực chuyển đổi các dịch vụ đúng theo tinh thần của Luật, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện vai trò hỗ trợ thúc đẩy kinh tế thành viên phát triển, tăng cường mối liên kết trong nội bộ HTX và giữa HTX với các tổ chức kinh doanh khác. Từ đó, nâng cao sức cạnh tranh của HTX và kinh tế hộ thành viên. Nhờ có hoạt động của HTX, thu nhập của hộ thành viên được nâng lên, do tiết kiệm được chi phí sản xuất và được phân phối lợi nhuận từ HTX; cuộc sống của thành viên không ngừng được cải thiện”.

 

Nhiều HTX là đơn vị dẫn đầu các khối thi đua trong HTX được nhận Cờ của UBND tỉnh

 

Mặc dù đạt được những kết quả nhất định nhưng KTTT, HTX của tỉnh vẫn gặp phải những khó khăn, hạn chế. Đó là những vấn đề liên quan đến trình độ, năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ HTX; HTX khó tiếp cận các nguồn vốn tín dụng do không có tài sản thế chấp, chưa có phương án kinh doanh khả thi. Ngoài ra, quá trình thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị, nhất là tiêu thụ nông sản an toàn vẫn còn không ít khó khăn, diện tích thực hiện liên kết còn thấp.

 

Để các HTX trong tỉnh tiếp tục khẳng định được hiệu quả hoạt động, nâng cao vai trò, vị thế của mình trong việc phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, theo ông Trần Thanh Dũng - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, năm 2019, Liên minh HTX tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động thành lập HTX mới ở nơi nông dân có nhu cầu và đủ điều kiện, phấn đấu đạt chỉ tiêu phát triển HTX của tỉnh.

 

Phối hợp củng cố các HTX hiện có bảo đảm tổ chức và hoạt động đúng Luật HTX 2012 và đạt hiệu quả cao; mở rộng quy mô hoạt động bằng cách kết nạp thêm thành viên hoặc hợp nhất, sáp nhập khi có đủ điều kiện. Tư vấn cho các địa phương trong việc giải thể các HTX yếu kém, không hoạt động...

 

Liên minh HTX tỉnh cũng sẽ hỗ trợ, khuyến khích phát triển liên doanh, liên kết giữa các HTX với nhau và giữa HTX với các doanh nghiệp và với nhà đầu tư trong và ngoài nước để nâng cao năng lực hoạt động, tiếp cận khoa học và công nghệ. Đặc biệt, tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình HTX kiểu mới gắn với xây dựng vùng chuyên canh, xây dựng nhãn hiệu sản phẩm, truy xuất nguồn gốc; chuyển dần từ hoạt động dịch vụ đơn thuần sang tổ chức sản xuất theo hướng an toàn, theo chuỗi giá trị; tuyên truyền, vận động kết nạp thêm thành viên Liên minh HTX tỉnh.

 

Phối hợp mở nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho HTX

 

Song song đó, Liên minh HTX tỉnh sẽ kịp thời khen thưởng những gương người tốt, việc tốt, tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, mô hình HTX mới, điển hình tiên tiến. Đây là động lực phát huy tính sáng tạo trong những thành viên các HTX nhằm xây dựng khu vực KTTT, HTX ngày càng vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

 

Thành Trăm