Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Kinh tế - Hợp tác

Xem với cỡ chữAA

Vai trò của Liên minh HTX tỉnh hiện nay trong phát triển kinh tế xã hội ở Kiên Giang

(15:35 | 04/02/2021)

Không những có vai trò, vị trí quan trọng trong việc giải quyết việc làm, đảm bảo đời sống cho thành viên và người lao động khu vực kinh tế tập thể (KTTT), Liên minh HTX tỉnh còn góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển về an ninh - chính trị và kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Trong thời gian qua, cơ quan Liên minh HTX không ngừng nổ lực phấn đấu vươn lên, thể hiện rõ vai trò “bà đỡ” cho các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) và luôn khẳng định sự cần thiết trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

 

 

Thông qua những chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Những năm gần đây, Liên minh HTX tỉnh đã thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên, trở thành điểm tựa vững chắc cho các HTX khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển sản xuất, kinh doanh theo hướng liên kết vùng, sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. Tăng khả năng cạnh tranh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động, khẳng định vai trò, vị thế của thành phần KTTT, HTX trong phát triển kinh tế của tỉnh.

 

Description: E:\D\BAI VIET WEB CQ\ANH\DAI HOI HTX TAN HUNG\1.jpg

Thứ trưởng Bộ NN và PTNT Trần Thanh Nam đến thăm và làm việc với HTX tại huyện Tân Hiệp

 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã tạo tiền đề vững chắc và tạo bước phát triển nhanh, bền vững cho khu vực KTTT, HTX trên địa bàn, góp phần vào nhiệm vụ phát triển KT-XH. Hàng năm Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh chủ động ban hành các Nghị quyết, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ theo bám sát từng nội dung của Nghị quyết đã đề ra. Cụ thể, đã tập trung xây dựng và phát triển phong trào KTTT, mô hình HTX, THT dịch vụ nông nghiệp tại khu vực nông thôn, đặc biệt là các xã điểm xây dựng nông thôn mới; phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các mô hình HTX điển hình tiên tiến; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tư vấn, hỗ trợ về vốn, chuyển giao khoa học công nghệ, tiếp cận thị trường, xây dựng thương hiệu quảng bá sản phẩm, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.

 

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, Liên minh HTX tỉnh đã hỗ trợ các hợp tác xã từng bước hoàn thiện tổ chức, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động. Nhờ đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các HTX đã có bước chuyển biến tích cực, đáp ứng nhu cầu phát triển của kinh tế hộ, tạo động lực mới, góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập đảm bảo cuộc sống an sinh xã hội, giữ vững chính trị…, hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên trên cơ sở tự chủ, bình đẳng và dân chủ trong quản lý HTX.

 

Bên cạnh đó, Liên minh HTX còn tích cực hỗ trợ các HTX thành viên xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị và liên doanh, liên kết, hợp tác. Hỗ trợ HTX tham gia hội chợ xúc tiến thương mại và công nghệ tổ chức trong tỉnh và các tỉnh bạn để quảng bá sản phẩm địa phương. Ngoài ra, còn phối hợp với các công ty, nhà máy chế biến nông sản xây dựng HTX vệ tinh và chọn HTX trọng điểm để hỗ trợ mô hình làm đầu mối chính cung ứng nguyên liệu. Qua đó, các HTX đã phát huy vai trò trợ giúp kinh tế hộ gia đình phát triển, trợ giúp chính quyền cơ sở hướng dẫn nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, mở mang ngành nghề, đẩy mạnh liên kết sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa phát triển. Đổi mới phương thức hoạt động theo hướng bám sát cơ sở, hướng về cơ sở, tăng cường giám sát, hướng dẫn việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực KTTT.

 

 

Description: E:\D\BAI VIET WEB CQ\ANH\HTX NGA Bat\z1764002037639_3fea96c7166db3af87aba0dcf81c0c42.jpg

Nhiều mô hình HTX kiểu mới ra đời hoạt động theo chuỗi giá trị và liên doanh, liên kết có hiệu quả cao

 

  Trong hoạt động, Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với các ngành, các cơ quan xây dựng, phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; nhân rộng các mô hình cây ăn quả chất lượng cao, rau sạch, dịch vụ du lịch cộng đồng và tín dụng. Tập trung sản xuất theo hướng bảo đảm an toàn, nông sản sạch, sản xuất hướng hữu cơ, quy trình VietGAP... Có tem nhãn, bao bì, đóng gói, truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý cho nông sản, thủy sản... Nhờ đó,  các HTX trong tỉnh hiện duy trì và phát triển  chuỗi cung ứng nông sản, thủy sản an toàn,  góp phần để sản phẩm nông sản bảo đảm các tiêu chí cung ứng cho các nhà máy, công ty, doanh nghiệp và xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.  

 

Description: E:\D\BAI VIET WEB CQ\ANH\hoi cho\z1355624304836_269c986bc816bf6cb58855a2d8ab948d.jpg

Nhiều sản phẩm của HTX có tem nhãn, bao bì, đóng gói, truy xuất nguồn gốc

 

 Với định hướng và hỗ trợ của Liên minh HTX tỉnh, hoạt động của các HTX không chỉ gói gọn vào một số ngành nghề mà đã trải rộng ra nhiều lĩnh vực: Thương mại, vận tải, tiểu thủ công nghiệp, tài chính - tín dụng, du lịch… thể hiện tư duy đổi mới và sự năng động của KTTT trong giai đoạn hiện nay. Với sự đổi mới về phương thức hoạt động, các HTX và THT trên địa bàn tỉnh đã đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế địa bàn nông thôn. Qua hoạt động, các HTX đang từng bước phát huy vai trò tập hợp, vận động, thay đổi cách nghĩ, cách làm cho thành viên, giúp các thành viên ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập.

 

Phát động các phong trào thi đua, tiếp tục đổi mới hoạt động và tăng cường phát triển thành viên, góp phần nâng cao hiệu quả KTTT. Các đơn vị thành viên đã phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, tạo sự đồng thuận cao trong nội bộ. Phong trào thi đua đã thực sự đi vào chiều sâu, với việc nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tạo nhiều việc làm cho lao động nông thôn, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

 

Description: E:\D\BAI VIET WEB CQ\ANH\so ket 6 thang dau nam 2020\z2003667435754_2a9f85aa495904f792bad968e9c331e0.jpg

Phong trào thi đua đã thực sự đi vào chiều sâu, khuyến khích HTX nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh

 

Để đạt được những thành công đó tập thể Ban Chấp hành, Thường trực Liên minh HTX đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Tranh thủ được sự lãnh chỉ đạo của các cấp Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh để triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; chủ động phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành có liên quan và các đoàn thể chính trị, xã hội trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Bên cạnh đó công tác thông tin tuyên truyền cũng được chú trọng nhằm nâng cao nhận thức của thành viên về quyền lợi, trách nhiệm trước HTX tạo ra sự gắn bó chặt chẽ giữa thành viên với HTX, động viên thành viên tích cực tham gia xây dựng HTX vững mạnh.

 

Description: https://lmhtx.kiengiang.gov.vn/PublishingImages/TinTuc/Ngoc%202020/DSC_9738.jpg

Để đạt được những thành công đó tập thể Ban Chấp hành đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

 Trong thời gian tới, Liên minh HTX sẽ tiếp tục củng cố, mở rộng và phát triển KTTT trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ cung ứng, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, gắn với phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, từng bước hình thành các cụm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, gắn với công nghiệp chế biến để tăng giá trị gia tăng của sản phẩm nông nghiệp. Chú trọng phát triển các HTX ở các xã theo chương trình, kế hoạch xây dựng nông thôn mới. Một lần nữa khẳng định, với sự nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên trong cơ quan Liên minh HTX tỉnh và thành viên HTX, với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, nhất định phong trào KTTT của tỉnh sẽ tiếp tục phát triển, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

T.T