Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Kinh tế - Hợp tác

Xem với cỡ chữAA

Muốn hợp tác xã mạnh phải có quản lý giỏi

(09:02 | 28/08/2019)

Muốn hợp tác xã mạnh phải có quản lý giỏi”, chắc hẳn ai cũng biêt điều đó. Tuy nhiên, nói nghe tưởng chừng rất đơn giản, nhưng đây lại là một vấn đề nóng và rất khó thực hiện. Nhất là trong thời buổi khó khăn về kinh tế thị trường hiện nay thì việc tìm người có tầm và có tâm về làm việc cho HTX là một điều không dễ chút nào.

 

Bởi lẽ, muốn làm được quản lý hợp tác xã (HTX) giỏi phải hội tụ rất nhiều yếu tố, từ trình độ năng lực cho đến kinh nghiệm thực tiễn… Đúng là mô hình HTX hiện nay muốn hoạt động hiệu quả trước hết phải có quản lý giỏi, nhưng vấn đề giỏi ở đây phải được thể hiện thông qua hiệu quả mang lại cho HTX, trong đó có hiệu quả kinh tế lẫn hiệu quả về xã hội.

 

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\So ket CQ 6 thang\fgs.jpg

Anh Nguyễn Minh Hải, Giám đốc HTX nông nghiệp Tân Hưng, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành là một trong những giám đốc HTX điển hình của tỉnh hiện nay

 

Trong những năm gần đây, khu vực kinh tế tập thể cũng đã xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình chuyên canh, xen canh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp đạt năng xuất cao, áp dụng thành công nhiều tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của HTX.

 

Đa số các mô hình này đều có hướng kinh doanh phù hợp, phương pháp tổ chức hoạt động hiệu quả, quyền lợi của thành viên gắn liền với quyền lợi của HTX. Năng lực quản lý của HTX tốt, phần lớn các HTX hỗ trợ tích cực cho các thành viên phát triển kinh tế hộ, đáp ứng nhu cầu của thành viên. Số HTX thực hiện được chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản ngày một tăng cao, điển hình như các HTX ở huyện Châu Thành, Giồng Riềng, Tân Hiệp, Gò Quao, An Biên, Vĩnh Thuận và một số HTX thuộc Vùng Tứ Giác Long Xuyên.

 

Riêng các HTX thủy sản ở huyện Kiên Hải đang hình thành sản xuất theo chuỗi giá trị (cung ứng đầu vào – sản xuất – thu gom – chế biến – tiêu thụ), bằng mô hình nuôi cá lồng kết hợp với du lịch sinh thái cung ứng dịch vụ giải trí và ăn uống cho du khách tại nhà lồng nuôi cá, đã tạo được việc làm tại chỗ cho thành viên HTX.

 

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\nam du\20a390bd1895f8cba184.jpg

Số HTX thực hiện được chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản ngày một tăng cao

 

Ngoài mục tiêu hoạt động kinh tế, HTX còn là cầu nối đưa Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, góp phần giải quyết một số vấn đề xã hội ở địa phương như giải quyết việc làm, đảm bảo an ninh trật tự, xã hội, tham gia tích cực phong trào xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị.

 

Tuy nhiên, vẫn còn một số HTX yếu kém kéo dài, một số hoạt động hiệu quả chưa cao. Theo ý kiến của các HTX thì nguyên nhân chính là do thiếu vốn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, thiếu các chính sách khác hỗ trợ từ nhà nước…Thực chất, nguyên nhân chính ở đây là yếu tố nhân sự, bởi nhân sự sẽ quyết định sự thành công hay thất bại của một tổ chức đặc biệt là người đứng đầu. Đối với HTX, một khi người đứng đầu, tức là Chủ tịch Hội đồng quản trị hay Giám đốc mạnh thì sẽ biết tập hợp sức mạnh tập thể, kể cả tập hợp về vốn để đảm bảo thực hiện tốt các dịch vụ và đem đến thành công nhất định.

 

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\cây chôm\z1369824420454_eaf2dda1d845a829c62746992ae93a49.jpg

Vẫn còn một số HTX yếu kém kéo dài, một số hoạt động hiệu quả chưa cao

 

Thực tế cho thấy, ở tỉnh Kiên Giang nhiều HTX không chỉ là vốn ít, cơ sở vật chất hạn chế mà còn do trình độ cán bộ quản lý HTX thấp, chưa đáp ứng tốt được yêu cầu sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường. Đa phần, các HTX chưa quan tâm đào tạo nghiệp vụ, thực hiện các chế độ thù lao, đóng bảo hiểm cho nhân viên HTX để thu hút lực lượng người lao động trẻ có chuyên môn, nghiệp vụ vào làm việc tại các HTX.

 

Để các HTX có những bứt phá, nâng cao hiệu quả hoạt động trong nền kinh tế thị trường, cần quan tâm đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ quản lý, kỹ năng đàm phán, xây dựng hợp đồng kinh tế, nắm bắt thông tin và nhu cầu thị trường, định hướng tới xây dựng hệ thống phân phối… cho cán bộ quản lý HTX.

 

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\Ngoc Thuan\a2031e33be515d0f0440.jpg

Do trình độ cán bộ quản lý HTX thấp, chưa đáp ứng tốt được yêu cầu sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường

 

Song song đó, các HTX cũng cần xây dựng đội ngũ kế cận, có đủ trình độ chuyên môn cao, biết lập kế hoạch sản xuất, chọn mặt hàng nông sản có lợi thế và thị trường tiêu thụ tốt để ưu tiên phát triển. Điều quan trọng là những nhân tố kế thừa trong HTX phải có tâm huyết sát cánh cùng nông dân mọi lúc, mọi nơi từ khâu sản xuất đến tiêu thụ, giúp nông dân khắc phục sự thua thiệt trong giao dịch mua bán trên thị trường, gia tăng sức mạnh liên kết các tác nhân trong chuỗi giá trị nông sản.

 

Cán bộ quản lý HTX phải là người có quan hệ tốt với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương với các cơ quan và đơn vị ký kết hợp tác, liên kết đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho HTX.

 

Có thể nói, chính những cán bộ quản lý giỏi này là nhân tố quan trọng hàng đầu dẫn dắt các HTX mở ra các cách làm ăn mới, hiệu quả và phát triển bền vững...Kết quả thành công của các HTX cho thấy luôn luôn có vai trò quan trọng của cán bộ lãnh đạo quản lý, nhất là, vai trò của người đứng đầu.

 

Cán bộ quản lý HTX phải là người có uy tín cao, tập hợp, đoàn kết đông đảo lực lượng thành viên và người lao động trong HTX cùng chung sức, đồng lòng phấn đấu xây dựng HTX ngày càng phát triển. Hoạt động của HTX phải hướng tới thành viên và cộng đồng xã hội, lấy lợi ích của thành viên là mục tiêu thúc đẩy hoạt động của HTX, chủ động tham gia các hoạt động xã hội, các hoạt động của địa phương để tạo ra niềm tin và vị thế của HTX.

 

Giám đốc HTX phải là người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không ngừng sáng tạo, tìm ra được lợi thế của HTX để khai thác, có sản phẩm hàng hóa khác biệt trên thị trường. Phải là người năng động, nhạy bén, linh hoạt với cơ chế thị trường để có giải pháp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hợp lý; có chiến lược và kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ.

 

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\doan van bau\doanvanbau-to.png

Giám đốc HTX phải là người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không ngừng sáng tạo, tìm ra được lợi thế của HTX

 

Cán bộ quản lý HTX phải là người nắm vững, gương mẫu chấp hành và vận dụng linh hoạt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác và cuộc sống hàng ngày. Thường xuyên quan tâm, chăm lo đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận của HTX, đảm bảo cho sự phát triển của HTX bền vững đúng với bản chất tốt đẹp và nhân văn của HTX.

 

Thành Trăm