Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Kinh tế - Hợp tác

Xem với cỡ chữAA

Tham gia Hợp tác xã có giảm được nghèo ?

(21:02 | 20/06/2019)

Đó là câu hỏi cũng như nhận định mang tính bền vững và đã được đánh giá hiệu quả thực tế qua bao nhiêu năm thực hiện theo mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu mới theo Luật HTX năm 2012 mà Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang tuyên truyền, hỗ trợ. Mục tiêu xây dựng HTX là hỗ trợ người nghèo, người yếu thế trong sản xuất tiếp cận các dịch vụ sản xuất, dịch vụ xã hội một cách bình đẳng, để họ tự lực vượt qua nghèo đói, cải thiện cơ bản cuộc sống.

 

Phải xác định HTX là công cụ giảm nghèo hiệu quả

 

Cả tỉnh Kiên Giang hiện nay có hơn 2.106 tổ hợp tác, 415 HTX. Bình quân hơn 5 năm qua, mỗi năm có hơn 80 tổ hợp tác (THT) và hơn 50 HTX mới ra đời. Vai trò nổi bật và quan trọng hàng đầu của khu vực HTX là hỗ trợ và thúc đẩy gần 100.000 thành viên là các hộ gia đình phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế và thông qua đó, góp phần giải quyết những nhu cầu về sản xuất và đời sống, về kinh tế và xã hội nhất là trong nông nghiệp và nông thôn.

 

 

Description: Hình ảnh có liên quan

Nhờ tham gia HTX, các hộ nghèo có điều kiện ứng dụng khoa học - kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất

 

Thực tế cho thấy, nhờ tham gia HTX, các hộ nghèo có điều kiện ổn định và nâng cao năng lực sản xuất, ứng dụng khoa học - kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh. Ở khu vực thành thị, nhiều HTX đã mạnh dạn đầu tư, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, góp phần tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao chất lượng hàng hóa kể cả nguồn hàng cho xuất khẩu điển hình như HTX nông dân sản xuất hữu cơ Rạch Giá…. Ở khu vực nông thôn, các HTX dịch vụ nông nghiệp đã tạo ra một số thay đổi đáng kể trong quá trình sản xuất nông nghiệp; mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cây trồng, vật nuôi; hướng dẫn các hộ ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất làm tăng giá trị sản lượng trên một đơn vị diện tích; đồng thời tạo ra nhiều việc làm mới cho thành viên, người lao động thông qua việc triển khai các dịch vụ phục vụ đời sống và phát triển ngành nghề như: HTX nông nghiệp Tân Hưng, HTX nông nghiệp Thạnh Hòa (Châu Thành)…

 

 

Nhiều HTX đã mạnh dạn đầu tư, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất và nâng cao chất lượng hàng hóa

 

Bên cạnh đó, một số ngành nghề mới được hình thành, khôi phục hay phát triển, hình thành các khâu dịch vụ, hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm,... giúp cho người lao động có việc làm, nhất là tận dụng thời gian nhàn rỗi. Cách hỗ trợ việc làm này đã giúp giảm sức ép về số lượng lao động trực tiếp trên một đơn vị diện tích đất sản xuất nông nghiệp và như vậy sẽ có tác dụng làm tăng hiệu suất sử dụng thời gian lao động ở khu vực nông thôn. Điển hình ở mô hình này như HTX Thủ công mỹ nghệ Thuận Phát (Gò Quao).

 

 

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\hoi cho\z1355624315044_39bb6e0502c66a93fc4dc8f5fe321d34.jpg

HTX giúp cho người lao động có việc làm, nhất là tận dụng thời gian nhàn rỗi

 

Các ngành, các cấp phải thấy đợc vai trò là "bà đỡ" của HTX trong việc thúc đẩy kinh tế của thành viên phát triển. Tầm quan trọng của HTX trong xúc tiến các dịch vụ quan trọng nhất phục vụ sản xuất cho các hộ thành viên và cộng đồng, khâu tưới tiêu nước, cung cấp cây, con giống, hướng dẫn kỹ thuật, làm đất...; HTX cũng tiến hành các hoạt động sản xuất, chế biến, cung ứng tín dụng nội bộ, giúp đỡ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp...từ đó nâng cao sức cạnh tranh của kinh tế hộ và tổng hợp được sức mạnh, tăng khả năng cạnh tranh của HTX và kinh tế trên thị trường.

 

Một trong những hoạt động hỗ trợ giảm nghèo bền vững ở Kiên Giang được các HTX triển khai hiệu quả nhất và thể hiện HTX là công cụ giảm nghèo đó là vấn đề hỗ trợ góp vốn xoay vòng trong thành viên với hình thức xét thành viên khó khăn hỗ trợ cho mượn trước. Thực tế, thành viên luôn có nhu cầu phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo nhưng lại thiếu vốn và không thể tiếp cận các nguồn vốn vay của các tổ chức tài chính hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận, việc tổ chức các hoạt động tín dụng mang tính chất nội bộ trong các HTX ở đây là giải pháp phù hợp nhất.

 

Muốn ổn định và phát triển sản xuất, nhưng các hộ thành viên lại thường gặp khó khăn trong vấn đề thị trường tiêu thụ sản phẩm. Ở đây, HTX có vai trò là cầu nối giữa kinh tế hộ và thị trường. Trong mấy năm gần đây, khi thị trường dịch vụ ở các địa phương hoạt động theo cơ chế mở, bản thân các HTX đã nỗ lực vươn lên làm tốt và hiệu quả hơn một số dịch vụ….Thông qua phát triển các loại hình HTX, ở nhiều địa phương đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa cung cấp cho thị trường lớn trong và ngoài nước những sản phẩm mang tính đặc trưng thương hiệu như: Khóm Tắc Cậu, Chuối U Minh Thượng, Dưa Hoàng Kim Vĩnh Thuận....

 

Phải nâng cao vai trò của HTX trong công tác giảm nghèo bền vững

 

Đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, dể HTX ngày càng có những đóng góp tích cực và hiệu quả vào công cuộc xóa đói giảm nghèo và giải quyết các vấn đề xã hội ở Việt Nam, cần tập trung vào một số giải pháp cơ bản dưới đây:

 

Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức và nội dung thích hợp nhằm phổ biến sâu rộng đến đông đảo cán bộ, quần chúng nhân dân, người lao động trong các HTX về vai trò, vị trí của kinh tế hợp tác, HTX trong xóa đói, giảm nghèo; về mô hình HTX kiểu mới và nhất là tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm để nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong xóa đói, giảm nghèo.

 

Hoàn thiện khung khổ chính sách để HTX phát huy vai trò và tham gia tích cực vào các chương trình trong chiến lược giảm nghèo. Chủ động nghiên cứu, tổng kết, đánh giá thực trạng, vai trò của HTX trong xóa đói, giảm nghèo để có chính sách phát triển HTX phù hợp, và đưa HTX thành một đối tượng chủ yếu tham gia thực hiện chiến lược giảm nghèo của tỉnh.

 

Chú trọng công tác nâng cao năng lực của các HTX trong việc tổ chức và cung cấp các dịch vụ tài chính. Có một hệ thống tín dụng đủ để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thành viên, gắn với tạo việc làm và thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, nhất là người nghèo, người không có công cụ sản xuất.

 

Tăng cường phát triển các mô hình HTX gắn với giải quyết các vấn đề về việc làm, an sinh xã hội cho người nghèo; HTX tiêu thụ sản phẩm cho người nghèo…

 

Tăng cường công tác đào tạo nâng cao trình độ và kiến thức cho cán bộ quản lý HTX; nâng cao kỹ năng, tay nghề cho thành viên và người lao động trong các HTX. Trong đó, chú trọng đổi mới, hiện đại hóa nội dung, chương trình, giáo trình đào tạo thiết thực, sát nhu cầu của từng đối tượng như các chức danh chủ chốt của HTX, kế toán, ban kiểm soát, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ. Ðẩy mạnh đào tạo nghề, đặc biệt là các ngành nghề thủ công, truyền thống, ngành nghề nông thôn. Tiến tới đào tạo cao đẳng, đại học cho cán bộ lãnh đạo HTX thời kì mới.

 

Tranh thủ và ký kết với các cơ quan có chức năng hỗ trợ để xây dựng và thực hiện một số chương trình, dự án cụ thể đầu tư cho HTX như: dự án hỗ trợ cơ sở hạ tầng và đầu tư thiết bị sản xuất; dạy nghề nâng cao năng lực cho người nghèo thông qua HTX; dự án tiêu thụ sản phẩm cho người nghèo thông qua các HTX; dự án phát triển ngành nghề cho người nghèo qua mô hình HTX; dự án chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho người nghèo thông qua HTX...

 

Thực tiễn thời gian qua đã khẳng định HTX có vai trò rất quan trọng trong xóa đói, giảm nghèo; đây còn là mô hình chống tái nghèo hiệu quả và bền vững nhất. Kết quả đạt được của khu vực HTX những năm qua trong xóa đói, giảm nghèo là rõ nét nhưng chưa tương xứng với sự phát triển của xã hội. Vấn đề là các cơ quan hữu quan cần có nhận thức đúng và tạo điều kiện thuận lợi để phát huy hơn nữa vai trò của các HTX trong chiến lược xóa đói, giảm nghèo.

 

HTX phải đa dạng dịch vụ

 

Muốn là chủ thể hỗ trợ tốt cho công tác giảm nghèo, HTX phải đa dạng trong tổ chức các dịch vụ cho thành viên. Phải xây dựng được chuỗi giá trị để thành viên tham gia. Tận dụng triệt để các sản phẩm của thành viên để tổ chức thành dịch vụ mang tinh lâu dài. Chú trọng hỗ trợ cho thành viên các khâu từ đầu vào sản xuất như: giống, phân bón, thuốc trừ sâu, kỹ thuật sản xuất…hướng dẫn chăm sóc cây trồng, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc gia cầm…cho đến dầu ra sản phẩm.

 

Thành Trăm