Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Nông nghiệp

Xem với cỡ chữAA

Khối thi đua số 11 HTX nông nghiệp huyện Tân Hiệp họp tổng kết năm 2018

(15:31 | 11/12/2018)

Ngày 10/12/2018, HTX nông nghiệp Tân An, xã Tân Hiệp B, Khối trưởng Khối 11 đã tổ chức họp tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Hiệp. 

Thành phần tham dự Hội nghị: Đại diện Liên minh HTX tỉnh; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Hiệp; Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp và 10/12 HTX thành viên Khối thi đua số 11.

 

Các HTX  trong Khối 11 tại cuộc họp tổng kết năm 2018

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; bảng tổng hợp chấm điểm thi đua năm 2018 Khối thi đua số 11. Các thành viên trong Khối căn cứ kết quả báo cáo và tổng hợp chấm điểm của từng đơn vị để trao đổi, thảo luận về điểm tự chấm theo nội dung 1, 2, 3. Ngoài ra, các HTX còn trao đổi cách làm hay, hiệu quả trong hoạt động HTX, vận động bà con thành viên HTX sử dụng máy cấy lúa, những khó khăn trong quá trình sản xuất lúa để chia sẽ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

Khối trưởng và Khối phó do các thành viên trong Khối đề cử trong kỳ họp tổng kết hàng năm và thực hiện theo chế độ luân phiên. Vì vậy, qua thảo luận các thành viên trong Khối 11 thống nhất bình bầu Khối trưởng năm 2019 là HTX nông nghiệp Tân Hà B, xã Tân Hòa; Khối phó là HTX Tân Hà A, xã Tân Hiệp B.

Theo quy chế về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Khối thi đua số 11 HTX nông nghiệp. Trên tinh thần thẳng thắn, trung thực, khác quan và theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và bảng chấm điểm năm 2018, các thành viên trong Khối thống nhất suy tôn các đơn vị đạt thứ hạng như sau: HTX nông nghiệp số 2 Tân Hòa B, xã Tân Hòa hạng nhất đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh; HTX nông nghiệp Tân An, xã Tân Hiệp B hạng nhì đề nghị tặng bằng khen của UBND tỉnh; HTX nông nghiệp kinh 2A, xã Tân Hiệp A hạng ba đề nghị tặng bằng khen của UBND tỉnh.

 

Đinh Phướng