Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Nông nghiệp

Xem với cỡ chữAA

Tập huấn kỹ thuật canh tác lúa trên nền đất nuôi tôm tại hợp tác xã nông nghiệp Bào Trâm

(15:27 | 21/08/2018)

     Ngày 20/8/2018, các thành viên trong hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Bào Trâm (xã Nam Yên, huyện An Biên) được hỗ trợ lớp tập huấn kỹ thuật canh tác lúa trên nền đất tôm do Chi cục Phát triển nông thôn tổ chức, nhằm thực hiện đề án “Xây dựng mô hình HTX kiểu mới liên kết với doanh nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm”.

     Thành phần tham dự gồm có đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, đại diện Ủy ban nhân dân xã Nam Yên, Ban quản trị và 24 thành viên HTX. Tham gia giảng dạy trực tiếp là kỹ sư Nguyễn Hồng Sinh, Phó Trạm Khuyến nông – Khuyến ngư huyện An Biên.

      Đây là Chương trình thuộc Dự án Khuyến nông hỗ trợ liên kết doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm dành cho mô hình HTX kiểu mới. Trong quá trình học, các thành viên HTX được trang bị kiến thức về quy trình và kỹ thuật canh tác, kỹ thuật bón phân, phòng trừ sâu bệnh, áp dụng 1 phải 5 giảm, hỗ trợ xây dựng mô hình HTX kiểu mới. Kinh phí của lớp học do Cục Kinh tế hợp tác hỗ trợ.

Ngọc Chuyền