Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Nông nghiệp

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang đầu tư phát triển mô hình HTX kiểu mới

(14:44 | 14/08/2018)

     Trong 3 năm từ 2018-2020, tỉnh Kiên Giang sẽ tập trung củng cố và phát triển 14 hợp tác xã nông nghiệp chọn thực hiện đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020” theo Quyết định số 445/QĐ-TTg, ngày 21/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

     Ttong năm 2018, tỉnh Kiên Giang sẽ tập trung củng cố lại 14 hợp tác xã về phương án sản xuất kinh doanh của từng hợp tác xã; hỗ trợ doanh nghiệp gắn kết với hợp tác xã trong xây dựng mô hình liên kết theo chuỗi giá trị; hoàn thiện mô hình thí điểm hợp tác xã nông nghiệp triển khai nhân rộng và phát triển quy mô hợp tác xã. Trong 2 năm (2019 - 2020) tiếp theo, hoàn thiện mô hình thí điểm hợp tác xã nông nghiệp trong từng lĩnh vực, triển khai thực hiện nhân rộng và phát triển quy mô hợp tác xã phù hợp nhu cầu sản xuất.

   

HTX Nông nghiệp đang thu hoạch

     Theo đó, tỉnh sẽ mở rộng phạm vi liên kết theo chuỗi giá trị bền vững giữa các hợp tác xã gắn kết với doanh nghiệp đầu vào, đầu ra có thế mạnh về tiêu thụ nông sản. Cùng với đó, phát triển nhân rộng các mô hình hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, từng bước nâng thành hợp tác xã quy mô lớn, liên hiệp hợp tác xã. Xây dựng các hợp tác xã gắn liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm.

     Tỉnh Kiên Giang đang phấn đấu có 90% hợp tác xã nông nghiệp tham gia thí điểm đạt loại khá trở lên; thành lập mới 1 - 2 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp. Đến năm 2020, có 100% cán bộ quản lý hợp tác xã tham gia thí điểm được đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung kiến thức về hợp tác xã và điều hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Tổng kinh phí thực hiện phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới này hơn 65 tỷ đồng./.

Ngọc Chuyền (theo Báo Mới)