Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Nông nghiệp

Xem với cỡ chữAA

Tạo điều kiện cho HTX nông nghiệp phát triển

(09:51 | 09/08/2018)

     Hiện cả nước ta có hơn 20.000 hợp tác xã (HTX), là thành viên của Liên minh HTX Việt Nam trong đó có hơn 50% là các HTX nông nghiệp. Tuy đông về số lượng, nhưng quy mô các HTX nông nghiệp còn nhỏ, nhiều HTX chỉ làm được một vài dịch vụ hỗ trợ cho kinh tế hộ, nên hiệu quả hoạt động rất thấp, lợi ích kinh tế mang lại cho thành viên chưa cao.

     Do vậy, để phát huy hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp cần tạo điều kiện để phát triển HTX nông nghiệp theo hướng phát huy lợi thế của các địa phương, vùng miền, tìm ra được những cây, con đặc sản của các vùng miền có khả năng cho ra các sản phẩm khác biệt,có chất lượng cao, với giá cả hợp lý được thị trường chấp nhận. Trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 hiện nay, dứt khoát các HTX nông nghiệp phải tiếp cận và áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và dịch vụ. Muốn phát triển bền vững, các HTX nông nghiệp phải lo được đầu ra ổn định cho sản phẩm thông qua việc hình thành và phát triển các chuỗi giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp. Nếu là mô hình HTX dịch vụ nông nghiệp, thì phải làm tổng hợp từ dịch vụ cho sản xuất, đến dịch vụ đời sống, sinh hoạt cho người dân trong vùng và mở thêm ngành nghề phụ để giải quyết lao động dư thừa và nông nhàn cho các thành viên. Xây dựng HTX nông nghiệp theo hướng chuyên canh, áp dụng khoa học công nghệ mới là mô hình HTX nông nghiệp mang lại hiệu quả cao nhất hiện nay, như: HTX chuyên trồng lúa trên cánh đồng lớn; chuyên trồng hoa, cây cảnh; HTX rau sạch; HTX thủy sản, HTX chăn nuôi gia súc, gia cầm...

 

 

HTX Nông nghiệp đang thu hoạch mùa vụ

          Ðể hỗ trợ HTX, các cấp ủy đảng, chính quyền cần quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về kinh tế hợp tác, HTX, Luật HTX năm 2012. Biểu dương các tấm gương Giám đốc HTX giỏi, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để phát triển HTX... Kiên quyết giải thể các HTX nông nghiệp còn tồn tại hình thức, hoặc hoạt động không có hiệu quả. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh công tác trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý HTX, bằng giải pháp tuyển dụng những thanh niên trẻ đã tốt nghiệp đại học ở các địa phương vào làm việc tại các HTX, được Nhà nước trả lương trong những năm đầu, sau đó để cán bộ trẻ tự phát triển HTX và trả lương cho mình.

Nguyễn Thị Nang (theo Nhân dân điện tử)