Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Nông nghiệp

Xem với cỡ chữAA

Hỗ trợ tối đa 10 tỷ đồng xây dựng hạ tầng phục vụ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

(15:52 | 06/08/2018)

     Nghị định số 98/2018/NĐ-CP Chính phủ ban hành về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp có hiệu lực thi hành từ 20/8/2018.

Người dân được các công ty liên kết hướng dẫn kỹ thuật canh tác lúa

     Nghị định quy định các mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước đối với các dự án hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, trong đó bao gồm cả việc hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết. Theo đó, các dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% vốn đầu tư máy móc trang thiết bị; xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết bao gồm: nhà xưởng, bến bãi, kho tàng phục vụ sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tổng mức hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng.

     Nguồn kinh phí, mức hỗ trợ thực hiện theo các kế hoạch, chương trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư và nguồn vốn từ các chương trình, dự án hợp pháp khác. Bên cạnh đó, vấn đề hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cũng được quy định chi tiết.

     Cụ thể, chủ trì liên kết được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, tối đa không quá 300 triệu đồng, bao gồm tư vấn, nghiên cứu để xây dựng hợp đồng liên kết, dự án liên kết, phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường.

 

Định hướng xây dựng mô hình liên kết

     Ngoài phần hỗ trợ nêu trên, các bên tham gia liên kết được ngân sách Nhà nước hỗ trợ để thực hiện các nội dung như: Xây dựng mô hình khuyến nông; Đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường; Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm tối đa không quá 3 vụ hoặc 3 chu kỳ sản xuất, khai thác sản phẩm thông qua các dịch vụ tập trung của hợp tác xã. Đồng thời, ngân sách hỗ trợ tối đa 40% chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi.

     Để được hưởng ưu đãi, các bên liên kết phải đảm bảo một số điều kiện như: Phù hợp với quy hoạch của địa phương; Có Giấy chứng nhận hoặc cam kết bảo đảm chất lương sản phẩm, an toàn thực phẩm; Thời gian liên kết tối thiểu 03 năm hoặc 05 năm, tùy sản phẩm nông nghiệp nuôi, trồng.

Yến Ngọc

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 98_2018_ND-CP_387110.doc