Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Nông nghiệp

Xem với cỡ chữAA

HTX DVNN An Minh Bắc: Từng bước phát triển các dịch vụ để đi lên

(13:55 | 06/04/2022)

Là một trong những HTX có quy mô tương đối lớn của huyện U Minh Thượng. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp (HTX DVNN) An Minh Bắc còn được biết đến bởi cung ứng đa dạng các dịch vụ. Do mới thành lập, còn nhiều hạn chế, tuy nhiên HTX cũng đã dần bắt nhịp và đi vào hoạt động có hiệu quả.

 

Description: D:\PERSONAL\HINH ANH\ANH CU\HTX AMB\2.JPG

Hội nghị thành lập HTX

 

HTX DVNN An Minh Bắc thành lập tháng 3 năm 2020, góp vốn điều lệ được 166.000.000 đồng. Năm 2021, HTX được sự quan tâm của các cấp các ngành huyện, xã nhất là sự đoàn kết trong nội bộ thành viên, nhận thức của tập thể về mô hình kinh tế tập thể từ đó HTX cơ bản hoàn thành phương án sản xuất năm. Mặc dù tình hình dịch bệnh, giá cả thị trường không ổn định, thời tiết có nhiều bất lợi, nhưng với tinh thần vượt khó của các thành viên nên hoạt động HTX có nhiều tiến bộ.  

 

Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn ngày càng hoàn thiện thuận tiện cho việc trao đổi mua bán hàng hóa. Các mặt hàng nông sản được nhiều thương lái mua, phát huy được thế mạnh nguồn nguyên liệu sn có trên địa bàn, trong đó phải nói đến khu vực trong vùng đệm được ưu đãi, giữ được nước ngọt quanh năm.

 

Description: D:\PERSONAL\HINH ANH\ANH CU\HTX AMB\5.JPG

Ông Nguyễn Quốc Khởi, Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng trao bảng hỗ trợ HTX

 

Trong năm 2021 HTX xây dựng phương án sản xuất kinh doanh triển khai 02 dịch vụ đó là dịch vụ bán bảo hiểm xe gắn máy, dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc BVTV, lúa giống) hữu cơ. Bước đầu, dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp mang lại hiệu quả tương đối, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo cho các thành viên. 

 

HTX tiếp tục đổi mới, phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, cơ bản khắc phục được tình trạng yếu kém như thời gian sau khi mới thành lập. Đến cuối năm 2021 HTX đã thu hút được 177 thành viên, có 81 thành viên đăng ký dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp, 32 thành viên đăng ký liên kết tiêu thụ nông - thủy - hải sản, 12 thành viên đăng ký dịch vụ bán bảo hiểm xe gắn máy. Trong đó, thành viên là cán bộ, công chức, viên chức có 89 thành viên chiếm 52,66% và đây cũng là lực lượng tạo thêm sức mạnh thúc đẩy HTX phát triển ngày càng mạnh.

 

HTX đã chuyển đổi mô hình hoạt động lấy lợi ích của thành viên làm mục tiêu chung, cung ứng dịch vụ đầu vào và h trợ đầu ra cho thành viên. Doanh thu của HTX năm 2021 là 223,514 triệu đồng (tăng 12,84% so với năm 2020).

 

Nhìn chung, HTX đã góp phần phát triển kinh tế hộ, tác động gián tiếp thúc đẩy kinh tế xã hội góp phần giảm nghèo bền vững. HTX cung cấp dịch vụ sản xuất và đời sống cho thành viên, tích lũy lợi nhuận để tái đầu tư, mở rộng sản xuất, là hạt nhân quan trọng thực hiện nông thôn mới.

 

Đạt được kết quả trên là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo sâu sát, trực tiếp của Đảng ủy, UBND xã An Minh Bắc và sự phối kết hợp có hiệu quả của các tổ chức chính trị xã hội. Từ đó, vai trò HTX tiếp tục được khẳng định nhằm phục vụ cho sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn. Thành viên ngày càng nhận thức rõ trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ đối với hoạt động của HTX. Nhận thức của nhân dân về lợi ích, tầm quan trọng của HTX ngày càng được nâng lên. Đặc biệt là sự đồng tình của thành viên, sự đoàn kết nhất trí trong HĐQT, Ban giám đốc từ đó góp phần cho sự thành công của HTX như hiện nay.

 

Description: D:\PERSONAL\HINH ANH\ANH CU\HTX AMB\DSC00034.JPG

Thành viên HTX tham dự hội nghị thành lập

          Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm, vẫn còn những hạn chế nhất định như: HTX mới được kiện toàn bước đầu có những khó khăn về triển khai dịch vụ; thành viên HĐQT, Ban giám đốc đều mới, chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo điều hành, chưa thật sự sâu sát với thực tế; một số thành viên HTX chưa chủ động trong quá trình sản xuất còn mang tính trông chờ, chưa mạnh dạng đóng góp ý kiến từ đó phát huy tính tập thể chưa cao.

 

          Công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất còn lạc hậu; khả năng huy động nguồn lực và vốn còn hạn chế; qui mô hoạt động của HTX tuy được nâng lên, nhưng vẫn còn ở mức nhỏ, chất lượng nguồn nhân lực thấp; thiếu thông tin thị trường, gắn kết lợi ích giữa HTX và thành viên; việc liên kết sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm, năng lực quản trị, xây dựng báo cáo tài chính, phương án sản xuất kinh doanh chưa còn hạn chế.

 

Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các thành viên và nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về HTX tuy có thực hiện nhưng chưa thường xuyên. Việc thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư và bao tiêu sản phẩm còn hạn chế. Đa số thành viên HĐQT chưa qua đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý, điều hành tập thể. Chương trình, nội dung, kế hoạch hoạt động của HTX chưa thiết thực phù hợp với nhu cầu hợp tác thực tế của thành viên. Một bộ phận thành viên và nhân dân hiểu chưa đúng về hình thức, tính chất và chưa thấy hết được tầm quan trọng của HTX.

 

Hội nghị tổng kết HTX năm 2021

 

Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục xây dựng HTX xuất phát từ nhu cầu thực tế và phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh tế mở rông quy mô hoạt động trên cơ sở phát huy nội lực, tranh thủ huy động các nguồn lực bên ngoài kể cả sự hỗ trợ của nhà nước. Nâng cao trình độ quản lý của HĐQT HTX; tổ chức và quy động các loại hình kinh tế tập thể theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, công khai, tự chủ, tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi. Phát triển kinh tế tập thể gắng với nhu cầu thị trường và bao tiêu sản phẩm đối với một số cây trồng vật nuôi chủ lực của xã như chuối, lúa, tôm-lúa, cá đồng và cây ăn trái. Tranh thủ kêu gọi các công ty, doanh nghiệp để thực hiện các hình thức liên doanh, liên kết và tiêu thụ sản phẩm đối với các sản phẩm chủ lực của HTX.

T.T