Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Nông nghiệp

Xem với cỡ chữAA

Nâng cao nghiệp vụ kiểm soát cho Hợp tác xã nông nghiệp

(14:16 | 04/05/2021)

Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang về “Nâng cao nghiệp vụ kiểm soát cho Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên”. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang đã mở 02 lớp Tập huấn về nghiệp vụ Kiểm soát cho Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Tân Hiệp và huyện Giồng Riềng.

Lớp tập huấn đã diễn ra trong thời gian sáu ngày, từ ngày 14/4/2021 đến ngày16/4/2021 cho các Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp thuộc huyện Tân Hiệp và từ ngày 24/4/2021 đến ngày 26/4/2021 tại lớp các HTX nông nghiệp thuộc huyện Giồng Riềng.

Ông Nguyễn Văn Thế, Phó Chủ tịch thường trực Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang phát biểu trong lễ khai giảng lớp

Đến dự và phát biểu trong buổi khai giảng, ông Nguyễn Văn Thế, Phó Chủ tịch thường trực liên minh HTX tỉnh Kiên Giang luôn nhấn mạnh hoạt động kiểm soát tốt thì các thành viên mới tin tưởng, mạnh dạn góp vốn điều lệ, yên tâm vào các hoạt động của HTX. Đồng thời, để Ban kiểm soát đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả, HTX cần lựa chọn thành viên có trình độ để tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nhiệp vụ, trao đổi, học hỏi lẫn nhau để nâng cao năng suất và hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.

ThS. Nguyễn Thị Đài Loan giảng viên của trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II

TS. Vũ Thị Bích Quỳnh giảng viên của trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II

ThS. Phạm Thị Phương Loan giảng viên của trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II

Các thành viên trong Ban Kiểm soát (BKS) và Kiểm soát viên (KSV) đã được nghe các giảng viên của trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II giới thiệu, làm rõ về khái niệm, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, những vấn đề chung về kiểm soát HTX như: vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của BKS và KSV trong HTX, các nguyên tắc, chế độ làm việc và sự cần thiết của công tác kiểm soát HTX, yêu cầu đối với KSV của HTX; phương pháp, trình tự kiểm tra, lập kế hoạch kiểm tra và lập báo cáo kết quả kiểm soát HTX.

Về nội dung kiểm soát HTX, các học viên được hướng dẫn cụ thể cách kiểm tra, giám sát HTX theo các phương pháp: kiểm tra, giám sát hoạt động của HTX theo quy định của pháp luật (kiểm tra hợp đồng kinh doanh của HTX, pháp luật lao động áp dụng đối với HTX); kiểm tra việc chấp hành điều lệ, Nghị quyết của Đại hội thành viên, Hội đồng quản trị và quy chế HTX; giám sát hoạt động của hội đồng quản trị, giám đốc, thành viên của HTX; kiểm tra tài chính, kế toán HTX; thẩm định báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của HTX… 

Để nội dung tập huấn gắn liền với thực tiễn, các giảng viên của Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn II đã nêu ra các tình huống giả định liên quan đến vấn đề kiểm soát HTX để các thành viên trong BKS và KSV của các HTX trao đổi, thảo luận, phân tích đúng - sai. Qua đó sẽ rút ra bài học và có hướng giải quyết phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật. Mục tiêu của lớp tập huấn này là giúp nâng cao năng lực nghiệp vụ kiểm soát cho các thành viên trong BKS và KSV của các HTX, đảm bảo tính chính xác và đồng bộ của các hoạt động tài chính bằng cách giảm thiểu các sai sót, gian lận. Công tác kiểm soát trong HTX được thực hiện tốt cũng sẽ giúp cho bộ máy quản lý HTX đánh giá đúng thực trạng hoạt động của HTX, từ đó biết cách phát huy tốt ưu điểm, khắc phục những nhược điểm, tồn tại, ngăn chặn các việc làm trái với Điều lệ, nội quy của HTX để HTX phát triển bền vững.

Phát biểu trong buổi bế giảng lớp tập huấn, ông Nguyễn Văn Thế mong muốn sau khi kết thúc lớp tập huấn, các thành viên của BKS và KSV của các HTX nông nghiệp trên địa bàn 02 huyện Tân Hiệp và Giồng Riềng sẽ áp dụng các kiến thức đã được học, được đút kết qua trao đổi vào thực tế triển khai cho HTX, nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho thành viên, nâng cao uy tín của HTX mình tại địa phương.

Một số hình ảnh từ lớp tập huấn:

Các thành viên trong BKS và KSV HTX thảo luận trao đổi đề tài với giảng viên

Các thành viên trong BKS và KSV HTX chia nhóm và làm chung thảo luận

 

 

 

 

Nguyễn Chương