Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Nông nghiệp

Xem với cỡ chữAA

Hợp tác xã nông nghiệp Thuận Lợi góp phần xây dựng nông thôn mới

(10:20 | 21/06/2019)

Hợp tác xã nông nghiệp Thuận Lợi, ấp Đường Lác, xã Ngọc Thuận, huyện Giồng Riềng được thành lập ngày 21 tháng 9 năm 2007 và được chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012 vào ngày 25 tháng 5 năm 2015.

HTX nông nghiệp Thuận Lợi làm đất chuẩn bị gieo sạ lúa

 

HTX có vốn điều lệ là 178.181.000 đồng, diện tích 108,2 ha, với 91 hộ thành viên. Về tổ chức, bộ máy: Ban giám đốc 03 người: 01 giám đốc và 02 phó giám đốc; Kiểm soát 02 người; Kế toán 01 người; Thủ quỹ 01 người.

HTX thực hiện 04 dịch vụ cho thành viên gồm: Dịch vụ bơm tát, dịch vụ mua vật tư nông nghiệp, dịch vụ làm đất, dịch vụ thu hoạch. HTX quản lý lịch thời vụ, xây dựng và tổ chức thực hiện phương án sản xuất kinh doanh của HTX.

Kết quả sản xuất kinh doanh của hợp tác xã 6 tháng đầu năm 2019 từ các dịch vụ bơm tát, làm đất, thu hoạch, cung ứng vật tư nông nghiệp, sản xuất giống:

- Doanh thu HTX:                           81.150.000 đồng

- Lợi nhuận:                                    21.102.000 đồng

- Trả lương cho Hội đồng quản trị:  12.172.000 đồng

- Chia lãi thành viên:                       10.974.000 đồng

- Trích lập quỹ:                                 5.908.000 đồng

HTX được Nhà nước hỗ trợ cống đập và hạ thế trạm bơm điện, nhờ đó giúp HTX thực hiện dịch vụ bơm tát giảm chi phí và công lao động. Diện tích lúa của HTX năng suất đạt cao hơn diện tích bên ngoài. HTX thực hiện cơ giới hóa đồng ruộng, thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp từ đó giúp giảm thất thoát sau thu hoạch đáng kể.

HTX gieo sạ giống lúa Jasmine 85 vào vụ đông xuân, năng suất trung bình 8,2 tấn/ha; gieo sạ giống IR 50404  vào vụ hè thu, năng suất trung bình 6,5 tấn/ha. Ngoài ra HTX còn gieo sạ giống OM5451, năng suất trung bình 6,1 tấn/ha. Ngoài ra giống từ nguyên chủng thành cấp xác nhận cung cấp cho thành viên sản xuất vụ hè thu và thu đông cụ thể: giống IR50404 với diện tích 2 ha, giống OM5451 với diện tích 2 ha, năng suất bình quân 7,9 tấn/ha.

HTX phối hợp với Tổ kinh tế kỹ thuật xã, Trạm Khuyến nông huyện tổ chức lớp tập huấn quy trình kỹ thuật tổ chức lớp tập huấn quy trình kỹ thuật quản lý sâu năng hại lúa có 42 thành viên HTX tham dự. Qua lớp tập huấn đã giúp cho bà con thành viên có thêm kiến thức áp dụng vào quá trình sản xuất lúa, phòng tránh sâu bệnh kịp thời bảo vệ an toàn vụ mùa.

Bên cạnh đó, một số thành viên HTX tham gia Câu lạc bộ nông dân ADC, thành viên HTX hỗ trợ 600.000 đồng/ha/vụ khi mua thuốc bảo vệ thực vật của Công ty. Phối hợp với Công ty ADC tập huấn quy trình sản xuất sử dụng phân bón hữu cơ với 28 thành viên HTX tham dự. HTX đã vận động thành viên HTX tham gia sản xuất theo quy trình bón phân hữu cơ, giảm lượng phân bón bón hóa học. HTX hiện có 04 hộ thành viên tham gia với diện tích 7,5 ha.

HTX vận động bà con thành viên đóng góp kinh phí làm lộ giao thông nông thôn; dậm đá những đoạn đường giao thông nông thôn khi có hư hỏng góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương. HTX nông nghiệp Thuận Lợi vận động thành viên HTX đóng góp kinh phí xây dựng lộ giao thông nông thôn với 300 mét đường với tổng số tiền là 43.500.000 đồng. HTX đã góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới. Đến nay xã Ngọc Thuận, huyện Giồng Riềng đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định số 1007/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 về việc công nhận 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

HTX thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường ở địa phương, vận động thành viên không vứt bừa bãi vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật tràn lan ngoài kênh rạch, đồng ruộng. Thành viên HTX phải bỏ vào thùng của HTX đã trang bị sẵn.

Nội bộ HTX đoàn kết tốt, thống nhất cao trong mọi hoạt động. Sau mỗi vụ có sơ kết vụ, cuối năm tổng kết báo cáo thu chi tài chính cụ thể, rõ ràng. Trong các cuộc họp thành viên HTX mạnh dạn đóng góp ý kiến về tổ chức dịch vụ của HTX. Hội đồng quản trị tôn trọng lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, đề ra các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế và được thành viên đồng tình ủng hộ.

 

HTX vận chuyển phân bón cung cấp cho thành viên

HTX có mô hình lúa cá kết hợp: nuôi cá trê vàng trong ruộng lúa với diện tích 1,43 ha, nuôi vào vụ 3 đến đầu vụ lúa đông xuân thì thu hoạch thời gian khoảng 3 tháng. Thả cá giống, lúc cá nhỏ để cá trong đường mương ruộng lúa, khi cá lớn thả nước lớn cho cá lên ruộng lúa kiếm thức ăn. Gần thu hoạch lúa rút bớt nước cho cá xuống đường mương. Mô hình này cá ăn thức ăn tự nhiên đỡ tốn chi phí và công chăm sóc. Sau khi trừ chi phí lợi nhuận thu được 3.200.000 đồng.

Hợp tác xã nông nghiệp Thuận Lợi năm 2018 được Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tặng Cờ thi đua dẫn đầu Khối 7.

Đinh Phướng