Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Nông nghiệp

Xem với cỡ chữAA

Phấn đấu đến năm 2020: Tỉnh Kiên Giang có 360 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả, 20 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao

(14:16 | 10/05/2019)

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 06/03/2019 về triển khai thực hiện Đề án “Phát triển 15.000 HTXNN hoạt động có hiệu quả và Phát triển HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, tiêu thụ nông sản đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Tính đến ngày 15/12/2018, toàn tỉnh có 347 HTXNN (283 HTX trồng trọt, 57 HTX nuôi trồng thủy sản, 05 HTX tiểu thủ công nghiệp và 02 HTX chăn nuôi). Qua đánh giá phân loại 301 HTX, có 33,89% (102 HTX) được phân loại khá tốt, 36,21% (109 HTX) trung bình, 10,96% (33 HTX) yếu kém, 18,94% (57 HTX) mới thành lập.

Để thực hiện tốt Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27-4-2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTXNN hoạt động có hiệu quả đến năm 2020, UBND tỉnh đề ra mục tiêu cụ thể:

Đến năm 2020, toàn tỉnh có 360 HTXNN hoạt động có hiệu quả. Trong đó, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của 102 HTX hiện hoạt động hiệu quả; nâng cao chất lượng hoạt động 199 HTX hiện trung bình, yếu kém và mới thành lập; thành lập mới trên 110 HTX và hỗ trợ hoạt động hiệu quả.

Đến năm 2020, toàn tỉnh có 20 HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông sản; tập trung phát triển ứng dụng công nghệ cao sản xuất an toàn theo quy trình thực hành tốt (GAP), công nghệ thâm canh và quản lý cây trồng tổng hợp.

Yến Ngọc

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 37_KH-UBNDsigned_201903120858001360.pdf