Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Nông nghiệp

Xem với cỡ chữAA

Hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh Kiên Giang

(13:20 | 21/03/2019)

Hợp tác xã nông nghiệp Thạnh Hòa có trụ sở tại Tổ 3, ấp Thạnh Hòa, xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang; địa chỉ trang thông tin điện tử: htxthanhhoakg.com.

 

Hợp tác xã được thành lập năm 1995 với quy mô một ấp. Đến nay hợp tác xã qua 7 lần đại hội, tổ chức hoạt động của hợp tác xã theo đúng quy định Luật Hợp tác xã năm 2012. Hợp tác xã với diện tích tự nhiên là 360,75 ha diện tích lúa 3 vụ là 310,01 ha, diện tích vườn và đất thổ cư là 22,79 ha. Vốn điều lệ hợp tác xã 348 triệu đồng, vốn sản xuất kinh doanh 4.302 triệu đồng. Tổng số thành viên đại diện hộ là: 138 thành viên, số lượng tham gia lao động trong hợp tác xã là 60 người. Ban giám đốc gồm có 3 người, ban kiểm soát 2 người, 2 thủ quỹ và 3 kế toán.

 

 

HTX nông nghiệp Thạnh Hòa thu hoạch lúa

Xác định nông nghiệp là thế mạnh của địa phương, từ đó Ban giám đốc vận động bà con thành viên góp vốn thuê cơ giới xây dựng bờ bao khép kín kết hợp xây dựng hệ thống giao thông kiên cố. Hệ thống thủy lợi nội đồng hiện nay được hoàn chỉnh, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, áp dụng chương trình 1 phải 5 giảm, tổ chức bơm tát tập thể từ đó chủ động được lịch thời vụ, gieo sạ đồng loạt, né rầy, né mặn. Nâng cao năng lực cạnh tranh cho bà con thành viên. Ổn định sản xuất 3 vụ lúa/năm. Góp vốn tổ chức các dịch vụ ngành nghề kinh doanh phục vụ hỗ trợ thành viên nâng cao thu nhập giải quyết việc làm tham gia xóa đói giảm nghèo. Các ngành nghề kinh doanh của hợp tác xã: Bơm tát tưới tiêu; Dịch vụ vốn hỗ trợ thành viên; Dịch vụ sấy lúa; Dịch vụ thu hoạch bằng cơ giới; Dịch vụ sản xuất kinh doanh giống; Dịch vụ vận chuyển.

Hợp tác xã thực hiện đầy đủ quyền và lợi ích của thành viên theo quy định của điều lệ: Hàng vụ hợp tác xã đều có sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm. Hội nghị thành viên bàn bạc thống nhất lấy ý kiến biểu quyết xây dựng kế hoạch, lịch thời vụ, lịch bơm tát để cùng nhau thực hiện. Trong Hội nghị thành viên hợp tác xã có quyền bình đẳng và biểu quyết ngang nhau không phụ thuộc vào vốn góp. Hợp tác xã vận động bà con sản xuất cùng một loại giống trên một cánh đồng, vừa không ảnh hưởng đến người bên cạnh vừa thích nghi với môi trường. Hiện nay thương lái mua lúa tập trung với số lượng lớn, nên sản xuất nhỏ lẻ rất khó bán.

Thực hiện tốt chế độ báo cáo về tình hình hoạt động của hợp tác xã quy định. Định kỳ hàng năm hợp tác xã gửi báo cáo cho Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đúng thời gian quy định. Hàng năm hợp tác xã tổ chức Đại hội thường niên để tổng kết hoạt động của năm trước và đề ra phương hướng nhiệm vụ của năm sau, báo cáo công khai minh bạch tình hình thu chi của hợp tác xã trước thành viên. Lợi nhuận của hợp tác xã sau khi trừ chi phí, trích lập quỹ, chia lợi nhuận cho thành viên theo vốn góp và mức độ sử dụng dịch vụ.

 

Đoàn tham quan học tập kinh nghiệm tại HTX nông nghiệp Thạnh Hòa

Hợp tác xã được chọn tham gia dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSat). Hợp tác xã được tập huấn nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông dân trong vùng tham gia dự án; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị theo hướng chuyển đổi nông nghiệp bền vững. Xây dựng cơ sở hạ tầng dự án đã thẩm định thiết kế tiếp tục đầu tư theo lộ trình đến năm 2020.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu:                           3.612 triệu đồng

- Lợi nhuận:                               410 triệu đồng

- Chia lãi thành viên:                 275 triệu đồng

- Trả lương:                                 75 triệu đồng

- Trích quỹ:                                 60 triệu đồng

Hợp tác xã thực hiện tốt các dịch vụ đầu vào cho bà con thành viên như dịch vụ bơm tát tưới tiêu, dịch vụ thu hoạch, dịch vụ sấy, dịch vụ sản xuất giống để cung cấp lúa giống cho thành viên. Bên cạnh đó, hợp tác xã có quỹ hỗ trợ vốn cho thành viên, ban giám đốc hợp tác xã huy động bà con thành viên có vốn nhàn rỗi góp vốn vào hoạt động của quỹ hỗ trợ thành viên hợp tác xã. Nhằm giúp đỡ cho bà con còn gặp khó khăn về vốn hoặc khó tiếp cận với các tổ chức tín dụng trên địa bàn, giúp hạn chế việc cho vay nặng lãi ở nông thôn. Ổn định đầu ra cho lúa, hợp tác xã ký hợp đồng tiêu thụ lúa với Công ty Cổ phần giống cây trồng miền Nam và Tập đoàn Lộc Trời với diện tích 225 ha/năm nhờ đó thành viên hợp tác xã yên tâm sản xuất.

Hợp tác xã với mục tiêu sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường. Hợp tác xã được Trạm Bảo vệ thực vật huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang chọn điểm xây dựng mô hình bảo vệ môi trường gồm 28 hộ với diện tích 50 ha. Thành viên hợp tác xã được tập huấn 3 đợt và đầu tư xây dựng 8 hố chứa rác bảo vệ thực vật vốn đầu tư hơn 8 triệu đồng, nâng tổng số 12 hố chứa rác trãi đều trên hợp tác xã.

Hợp tác xã vận động bà con xây dựng mô hình V.A.C.D.R, vận động bà con cải tạo vườn tạp kém hiệu quả chuyển sang trồng cây ăn trái và các loại hoa màu phụ ngắn ngày có giá trị kinh tế. Tận dụng ao trống nuôi cá nước ngọt để cải thiện bữa ăn gia đình. Phong trào trồng hoa vạn thọ, hoa huệ, trồng màu trên bờ kinh thủy lợi phát triển mạnh, hiệu quả kinh tế cao. Hợp tác xã còn có mô hình trồng chanh không hạt, hiện hợp tác xã đang làm thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn Vietgap cho cây chanh không hạt.

Công tác xã hội: Hợp tác xã phối hợp cùng địa phương vận động xây dựng 2 cầu kinh 5 trị giá 449,5 triệu đồng. trong đó hợp tác xã đóng góp 20 triệu đồng; Hợp tác xã hỗ trợ đường dây điện dài 675m, xây dựng 30 trụ gắn bóng đèn đường với kinh phí 20.201.000 đồng trong đó góp vốn bà con 4.550.000 đồng. Số tiền còn lại hợp tác xã hỗ trợ 15.651.000 đồng; Xây dựng giao thông nông thôn 219,393 triệu đồng. Quỹ người nghèo 14 triệu đồng, quỹ khuyến học 3 triệu đồng và hợp tác xã tặng 1.000 cuốn tập cho học sinh nghèo. Ngoài ra hợp tác xã vận động bà con thành viên tham gia phong trào làm cầu lộ giao thông, đèn đường cổng rào, cột cờ, hàng rào cây xanh, phát hoang lộ giao thông, đào hố rác, xóa cầu tiêu trên sông, thu gom rác bảo vệ thực vật bảo vệ môi trường góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới. Hợp tác xã còn liên kết với hội từ thiện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ xây dựng 10 căn nhà tình thương trị giá 100 triệu đồng cho hộ nghèo ở địa phương và vùng lân cận.

Hợp tác xã đạt được những thành tích trên là nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước có nhiều chính sách tăng cường hỗ trợ cho kinh tế tập thể; sự quan tâm của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc cụ thể hóa triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với hợp tác xã và sự tích cực hỗ trợ của các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc giúp đỡ, tư vấn công tác quản lý, điều hành hợp tác xã. Cùng với sự năng động, sáng tạo của Ban giám đốc hợp tác xã và sự đồng thuận của các thành viên không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động và phát triển hợp tác xã.

Ban giám đốc hợp tác xã luôn quan tâm cải thiện đời sống cho thành viên và chăm lo xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự địa phương; cán bộ, thành viên hợp tác xã luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tham gia sinh hoạt trong tổ chức đoàn, hội, qua đó đã góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Hợp tác xã nông nghiệp Thạnh Hòa năm 2016 được Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tặng Cờ thi đua dẫn đầu Khối, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng Bằng khen; năm 2017 được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Bằng khen; năm 2018 được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen và năm 2019 đề nghị Liên minh Hợp tác xã Việt Nam xét tặng danh hiệu hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc.

Đinh Phướng