Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Hoạt động chung Liên minh HTX

Xem với cỡ chữAA

Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp thực hiện Chỉ thị 1557 của UBND tỉnh Kiên Giang

(07:34 | 07/08/2018)

     Thực hiện Chỉ thị 1557/CT-UBND ngày 13/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc đẩy mạnh triển khai liên kết sản xuất, phát triển hợp tác xã kiểu mới, theo Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức cuộc họp để trao đổi về định hướng phối hợp của 02 đơn vị và hỗ trợ hợp tác xã quảng bá thương hiệu, hình thành chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

        Thực hiện Chỉ thị 1557/CT-UBND ngày 13/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc đẩy mạnh triển khai liên kết sản xuất, phát triển hợp tác xã kiểu mới, theo Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức cuộc họp để trao đổi về định hướng phối hợp của 02 đơn vị và hỗ trợ hợp tác xã quảng bá thương hiệu, hình thành chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh làm việc cùng Sở Thông tin và Truyền thông

     Trong quá trình thảo luận 02 bên đã thống nhất và đưa ra những việc làm cụ thể như: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ xây dựng thêm kênh quảng bá sản phẩm các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang qua Website Liên minh Hợp tác xã tỉnh, đây là kênh thông tin hữu ích, hỗ trợ các hợp tác xã quảng bá thương hiệu, kết nối giao thương, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm trọng điểm của tỉnh Kiên Giang. Theo đó, hợp tác xã có thể quảng bá sản phẩm của mình, giới thiệu các sản phẩm, chủng loại, sản lượng thu hoạch giúp cho các doanh nghiệp tiếp cận được thông tin về các sản phẩm chủ lực của hợp tác xã, nhằm phát triển thị trường tìm năng, đồng thời góp phần phát huy chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giữa các hợp tác xã với nhau, hợp tác xã với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông cũng hỗ trợ Liên minh Hợp tác xã bảo trì cổng thông tin điện tử, thiết bị và các hoạt động liên quan đến quản trị hệ thống. Liên minh Hợp tác xã tỉnh sẽ cung cấp số lượng, thông tin về hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ Sở Thông tin và Truyền thông khảo sát lấy tư liệu xây dựng kênh thông tin cho hợp tác xã; hỗ trợ các hợp tác xã đưa tin, bài, sản phẩm lên kênh thông tin này.

Yến Ngọc