Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Hoạt động chung Liên minh HTX

Xem với cỡ chữAA

Tập huấn phong trào Nông dân sản xuất giỏi gắn với vận động xây dựng HTX

(14:39 | 02/07/2018)

               Vừa qua Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Kiên Giang phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức tập huấn điểm chỉ đạo phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi năm 2018 gắn với công tác vận động xây dựng HTX tại 03 huyện: An Minh, Phú Quốc và Hòn Đất.

           Tham gia tập huấn có 90 đại biểu là Ban Chỉ đạo phong trào nông dân sản xuất giỏi cấp cơ sở, cán bộ hội viên nông dân, Ban Giám đốc và thành viên HTX do Hội Nông dân vận động thành lập. Qua đó, về phía Hội Nông dân tỉnh đã phổ biến một số văn bản liên quan đến phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, Liên minh HTX triển khai các văn bản liên quan đến kinh tế hợp tác và thực trạng việc xây dựng, hoạt động của mô hình HTX trên địa bàn tỉnh hiện nay.

 

             Kết quả, qua lớp tập huấn đã giúp cho Ban Chỉ đạo phong trào nông dân sản xuất giỏi cấp cơ sở, cán bộ, hội viên nông dân, Ban Giám đốc và thành viên HTX do Hội Nông dân vận động thành lập nắm vững các văn bản về quy trình thực hiện việc đăng ký, bình chọn, cấp giấy chứng nhận hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp theo quy định số 944-QĐ/HNDTW ngày 4/9/2014 của BCH TW Hội Nông dân Việt Nam và Quyết định 1521-QĐ/UBND ngày 5/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, hình thức, số lượng khen thưởng đối với phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 – 2020; biểu mẫu theo dõi quản lý phong trào; Kế hoạch số 204-KH/HNDT ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI “Nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 – 2021” và Kế hoạch số: 01/KH-BCĐ ngày 12 tháng 03 năm 2018 của Ban Chỉ đạo Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi về hoạt động phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi năm 2018.

             

            Bên cạnh đó, còn hiểu được vai trò của Hội Nông dân trong công tác vận động và phát triển HTX; hình thức hoạt động cũng như một số chính sách đầu tư cho mô hình HTX kiểu mới hiện nay…

 

Một số hình ảnh tập huấn ở 03 huyện:

 

Đại biểu huyện Hòn Đất phát biểu

 

 

 

Đại biểu huyện Phú Quốc 

 

 

Các đại biểu huyện An Minh thảo luận

 

 

 

Thành Trăm