Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Hoạt động chung Liên minh HTX

Xem với cỡ chữAA

Liên minh HTX tỉnh tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2023

(05:23 | 16/07/2023)

Sáng ngày 14/7/2023 Liên minh HTX tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành sơ kết tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, gắn với tổng kết công tác thi đua khen thưởng. Dự và chủ trì hội nghị có Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Trần Thanh Dũng; các vị Uỷ viên Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh; các đơn vị HTX được khen thưởng trong các khối thi đua.

 

Toàn cảnh đại biểu dự hội nghị sơ kết

 

 

 

Trong 6 tháng đầu năm, thành lập mới 37/50 THT, đạt 74% so với kế hoạch, tăng 37 THT so với cuối năm 2022. Hiện tại toàn tỉnh có 2.220 THT, tổng số vốn góp 17 tỷ 942 triệu đồng và 64.720 ha canh tác; với tổng số 43.942 tổ viên; tạo việc làm cho 7.069 lao động theo thời vụ. Có thể thấy, các THT có bộ máy tổ chức và quản lý điều hành gọn nhẹ, linh hoạt, đáp ứng các yêu cầu về nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, bình đẳng, cùng có lợi. Tuy nhiên, nhà nước chưa có chính sách hỗ trợ THT, các THT đa phần có quy mô nhỏ; đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ, năng lực điều hành còn hạn chế, thiếu chuyên môn nghiệp vụ, chính quyền địa phương chưa kịp thời nắm bắt thông tin hoạt động của THT, chưa tổng hợp được số lượng THT còn hoạt động hay đã ngưng hoạt động...

 

Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Phạm Thành Trăm, thông qua báo cáo tại hội nghị

 

 

Phối hợp thành lập 9/10 hợp tác xã đạt 90% so với kế hoạch; sáp nhập 02 hợp tác xã. Đến thời điểm hiện nay, tổng số HTX toàn tỉnh có có 533 HTX, với tổng vốn điều lệ 412.296.737.000 đồng; với tổng diện tích 66.807,55 ha canh tác; có 55.264 thành viên; tạo việc làm cho 10.159 lao động. Trong đó: Có 468 HTX nông nghiệp; 45 HTX phi nông nghiệp và 21 Quỹ tín dụng nhân dân. Các HTX mới thành lập và đang hoạt động chọn lựa mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp, phương pháp tổ chức hoạt động hiệu quả, quyền lợi của thành viên gắn liền với quyền lợi của HTX; năng lực quản lý của HTX từng bước được nâng lên, phần lớn các HTX hỗ trợ tích cực cho các thành viên phát triển kinh tế hộ, đáp ứng nhu cầu của thành viên; số HTX thực hiện được chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản ngày một tăng cao.

 

Thành lập được 02 Liên hiệp hợp tác xã, nâng tổng số toàn tỉnh có 03 Liên hiệp hợp tác xã ở 02 huyện (Giang Thành và An Biên). Nhìn chung, các liên hiệp HTX bước đầu đi vào hoạt động cơ bản đúng với phương hướng sản xuất kinh doanh đề ra.

 

Ngoài ra, Liên minh HTX tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX; Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh xét chọn HTX tham gia Đề án lựa chọn, hoàn thành, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021-2025; Hoàn thành 03 hồ sơ cho vay hỗ trợ phát triển HTX trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh.

 

Ông Trần Thanh Dũng, UVBCH Liên minh HTX Viêt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX Kiên Giang gợi ý thảo luận

 

Tổ chức 5/10 cuộc vận động và tư vấn, tuyên truyền về quyền lợi, nghĩa vụ, các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước khi tham gia HTX, đạt 50% kế hoạch; Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang phát 01 phóng sự về mô hình, điển hình tiên tiến của HTX làm ăn có hiệu quả. Phối hợp với Báo Kiên Giang đăng trên ấn phẩm giấy được 9 bài viết. Đăng 105 tin, bài về kinh tế tập thể và các mô hình kinh tế hợp tác trên trang thông tin điện tử của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang; Phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh Ủy tuyên truyền 05 bài viết về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023. Qua các hình thức tư vấn, tuyên truyền đã góp phần nâng lên ý thức của cộng đồng về KTHT, HTX, có cách nhìn và hiểu rõ hơn về vai trò, vị trí và những lợi ích thiết thực của HTX kiểu mới.

 

Phối hợp với các đơn vị mở 11/10 lớp tập huấn, có 549 người tham dự, đạt 110% kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực cho các HTX; Triển khai kế hoạch tập huấn tuyên truyền hướng dẫn sử dụng phần mềm khảo sát, đánh giá “Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX” năm 2023 bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị

 

Đang phối hợp các ngành có liên quan hoàn thiện các điều kiện triển khai giải ngân vốn hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng thuộc Chương trình phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021-2025; Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh triển khai 04 lượt dự án cho 04 HTX vay vốn với số tiền 300 triệu đồng từ nguồn Quỹ quốc gia việc làm. Xây dựng kế hoạch tham gia các Hội chợ xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, giới thiệu sản phẩm giữa các HTX của tỉnh Kiên Giang đi tham dự Hội chợ trong và ngoài tỉnh năm 2023.

 

Thực hiện tốt việc tổ chức họp đăng ký thi đua năm 2023 của các Khối thi đua hợp tác xã do Liên minh Hợp tác xã tỉnh quyết định thành lập, chuẩn bị hợp sơ kết việc thực hiện giao ước thi đua khối HTX 6 tháng đầu năm 2023. Đề nghị UBND tỉnh tặng: Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 01 tập thể; 01 Bằng khen cho cá nhân gương điển hình tiên tiến kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ kêu gọi thi đua ái Quốc; 09 Cờ thi đua cho các tập thể dẫn đầu Khối thi đua HTX; 08 Bằng khen cho tập thể đạt hạng nhì Khối; 10 Bằng khen cho tập thể đạt hạng 3 Khối thi đua HTX. UBND tỉnh tặng Bằng khen đột xuất cho 01 cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua “Kiên Giang chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025.

 

 

Đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, trong thời gian qua nhiều chính sách về kinh tế tập thể, hợp tác xã được ban hành và triển khai có hiệu quả. như: đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho HTX; công tác hỗ trợ; công tác tư vấn, tuyên truyền thành lập mới HTX; chính sách về đầu tư, tín dụng, ứng dụng khoa học và công nghệ; chính sách về đầu tư kết cấu hạ tầng về giao thông nông thôn, thủy lợi, lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia. Liên minh HTX tỉnh đã chủ động phối hợp với các ngành liên quan và địa phương thực hiện tốt công tác tư vấn, tuyên truyền thành lập HTX và Liên hiệp HTX; hỗ trợ HTX xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; làm tốt công tác trung gian cầu nối giới thiệu HTX với doanh nghiệp và hỗ trợ xây dựng hợp đồng liên kết; công tác hỗ trợ vốn; công tác thi đua khen thưởng trong các khối thi đua HTX nông nghiệp và quỹ tín dụng nhân dân đã tạo động lực cho các đơn vị thi đua tổ chức nhiều hoạt động có hiệu quả hỗ trợ cho thành viên.

 

Tuy nhiên, cũng còn nhiều hạn chế như công tác tư vấn tuyên truyền thành lập THT, HTX tuy đáp ứng được yêu cầu của thành viên HTX, nhưng cũng còn những mặt hạn chế; trình độ nhận thức và tiếp thu của một số cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân chưa đồng đều. Một số HTX đã ngừng hoạt động nhưng không giải thể; một số HTX chưa làm tốt công tác tuyên truyền cho thành viên về lợi ích khi tham gia các dịch vụ trong HTX, nhất là hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp. Một số HTX quy mô nhỏ lẻ, manh mún; đa số các HTX thiếu vốn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, nên hoạt động hiệu quả chưa cao.

 

Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, Liên minh HTX tĩnh sẽ tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Luật HTX, nghị định, quyết định, chỉ thị, kết luận của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Thông tư của các bộ, ngành Trung ương về phát triển KTTT, HTX; nghị quyết, chương trình, kế hoạch về hoạt động của Liên minh HTX Việt Nam. Chương trình của Tỉnh ủy, kế hoạch, chỉ thị, quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phát triển KTTT, HTX. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thành lập mới 50 THT, 10 HTX trên tất cả các lĩnh vực; tiếp tục phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu về thành lập HTX gắn với chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Chú trọng phát triển thành viên của Liên minh hợp tác xã tỉnh Kiên Giang.

 

Duy trì, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp đang thực hiện được chuỗi liên kết. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX nông nghiệp hiệu quả chưa cao. Hỗ trợ HTX hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp; vận động doanh nghiệp gia nhập HTX và tham gia quản trị HTX; hình thành các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lúa, thủy sản và rau, quả trong các HTX. Phối hợp với Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền đã ký kết, nhằm giới thiệu các mô hình THT, HTX làm ăn có hiệu quả, những gương cá nhân tổ chức điển hình tiên tiến trong phong trào KTHT, HTX của tỉnh.

 

Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý các HTX, QTDND; Phối hợp khảo sát sản phẩm chủ lực của các HTX để đưa lên sàn giao dịch điện tử; Triển khai cho các HTX vay vốn, hỗ trợ cho các HTX về truy xuất nguồn gốc; Hỗ trợ cho các HTX tham gia hội chợ; Tuyên truyền sáp nhập các HTX có quy mô nhỏ, manh mún sáp nhập thành HTX có quy lớn hơn. Phối hợp với các sở, ngành liên quan và địa phương thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về HTX như: việc tổ chức đại hội thành viên thường niên để tổng kết năm của HTX; việc báo cáo về tình hình hoạt động của HTX và chế độ quản lý tài chính đối với HTX. Phối hợp với Ban dân tộc tỉnh thực hiện chương trình tập huấn hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuổi giá trị cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2023. Phối hợp với các huyện tổ chức họp sơ kết thi đua các khối HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh tổ chức tập huấn tuyên truyền Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới; Luật HTX; Chương trình của Tỉnh ủy; Kế hoạch, Chỉ thị, Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phát triển KTTT, HTX. Tiếp tục phối hợp Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX của Liên minh HTX Việt Nam và các đối tác hỗ trợ cho các HTX vay vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh. Hỗ trợ HTX sản xuất theo quy trình và giấy chứng nhận VietGAP, GlobalGAP cho các HTX có nhu cầu.

 

Chủ tịch Liên minh HTX Kiên Giang Trần Thanh Dũng trao cờ thi đua cho các tập thể dẫn đầu Khối thi đua HTX

 

Dịp này, Liên minh HTX đã công bố quyết định của UBND tỉnh tặng 09 Cờ thi đua cho các tập thể dẫn đầu Khối thi đua HTX; 09 Bằng khen cho tập thể đạt hạng nhì Khối; 09 Bằng khen cho tập thể đạt hạng 3 Khối thi đua HTX. UBND tỉnh tặng Bằng khen đột xuất cho 01 cá nhân là giám đốc HTX thực hiện tốt phong trào thi đua chung tay hỗ trợ trong dịch Covid-19.

 

…và trao Bằng  khen của UBND tỉnh cho tập thể đạt hạng nhì Khối

 

Cũng tại hội nghị, đã lấy ý kiến Ban Chấp hành cho rút tên 6 vị ủy viên thôi không tham gia do xin nghỉ ở các HTX, chuyển vị trí công tác. Đồng thời bầu bổ sung 02 vị trong đó có 01 ủy viên Ban Thường vụ.

 

Tin và ảnh: TT