Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Hoạt động chung Liên minh HTX

Xem với cỡ chữAA

CHỦ TỊCH LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH KÝ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC VỤ CHÁNH VĂN PHÒNG, CÁC PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH

(21:58 | 02/06/2023)

Ngày 02/6/2023, Liên minh hợp tác xã tỉnh công bố quyết định bổ nhiệm các chức vụ chánh văn phòng, các phó chánh văn phòng liên minh hợp tác xã tỉnh Kiên Giang.

Đồng chí Trần Thanh Dũng - Chủ tịch Liên minh HTX ( đứng thứ hai từ phải qua) trao quyết định bổ nhiệm cho 03 đồng chí 

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Căn cứ quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Kiên Giang về ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ  nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễm nhiệm đối với công chức, viên chức giử chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang lần thứ VI, nhiệm kỳ (2020-2025).

Vào lúc 09 giờ 45 phút, ngày 02/6/2023 tại Phòng họp Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang tiến hành công bố quyết định bổ nhiệm các chức vụ chánh văn phòng, các phó chánh văn phòng liên minh hợp tác xã tỉnh.

Tham dự cuộc họp có đồng chí Trần Thanh Dũng, Bí thư chi bộ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Chủ trì cuộc họp.  đồng chí Phạm Thành Trăm, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Cuộc họp đã công bố quyết định số: 44/QĐ-LMHTX ngày 01/6/2023 Bổ nhiệm ông Võ Văn Ửng, Phó Chánh Văn phòng Liên minh Hợp tác xã tỉnh giữ chức vụ Chánh Văn phòng Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang;

Công bố quyết định số: 45/QĐ-LMHTX ngày 01/6/2023 Bổ nhiệm ông Phan Minh Công, Chuyên viên Tổng hợp Văn phòng Liên minh Hợp tác xã tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang;

Công bố quyết định số: 46/QĐ-LMHTX ngày 01/6/2023 Bổ nhiệm ông bà Nguyễn Thị Thùy Trang, Chuyên viên Văn thư - Lưu trữ Văn phòng Liên minh Hợp tác xã tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang. Thời gian bổ nhiệm giử chức vụ là 05 năm kề từ ngày ký quyết định.

Phát biểu chúc mừng các đồng chí (Võ Văn Ửng, Phan Minh Công, Nguyễn Thị Thùy Trang) đồng chí Trần Thanh Dũng, Bí thư chi bộ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh đánh giá cao kết quả công tác của các đồng chí được bổ nhiệm. Đồng thời đề nghị trên cương vị mới, các đồng chí được bổ nhiệm tiếp tục phát huy năng lực, đoàn kết cùng văn phòng Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

vvung