Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Hoạt động chung Liên minh HTX

Xem với cỡ chữAA

Liên minh HTX tỉnh tổ chức tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

(10:28 | 20/12/2022)

Sáng ngày 19/12/2022 Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành tổng kết tình hình kinh tế tập thể năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Chủ trì Hội nghị có Đồng chí Trần Thanh Dũng - Ủy viên BCH Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cùng Thường trực Liên minh HTX tỉnh. Tham dự còn có các Ủy viên BCH Liên minh HTX tỉnh khóa VI. 

 

Chủ trị hội nghị

 

Năm 2022, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với các sở, ngành và địa phương vận động thành lập mới 51/50 THT, đạt và vượt 102% kế hoạch, với tổng số vốn góp là 581 triệu đồng và 56 ha đất sản xuất, có 585 tổ viên và tạo việc làm cho 153 lao động tại địa phương. Hiện tại toàn tỉnh có 2.183 THT (trong đó có 1.529 tổ hợp tác nông nghiệp, 654 tổ hợp tác phi nông nghiệp), tổng số vốn góp 17 tỷ 792 triệu đồng và 64.570 ha canh tác; với tổng số 43.860 tổ viên; tạo việc làm cho 7.014 lao động theo thời vụ.

 

Tư vấn thành lập mới 33/15 HTX đạt 220% kế hoạch, với diện tích là 1.830,51 ha; vốn điều lệ 8.076.287.000 đồng; có 940 thành viên và có 246 lao động. Hiện nay, toàn tỉnh có có 525 HTX đang hoạt động, tăng 11 HTX so với cuối năm 2021 (có 514 HTX); với tổng vốn điều lệ 403.589.137.000 đồng; với tổng diện tích 65.850,95 ha canh tác; có 54.798 thành viên; tạo việc làm cho 10.088 lao động. Trong đó, có 463 HTX nông nghiệp; Có 41 HTX phi nông nghiệp và 21 Quỹ tín dụng nhân dân.

 

Phối hợp vận động thành lập mới có 01 Liên hiệp hợp tác xã Giang Thành, vốn điều lệ 210 triệu đồng, tổng diện tích đất sản xuất 5.982ha, với 07 hợp tác xã thành viên tham gia, đang đi vào hoạt động.

 

Phối hợp với các Trường và các đơn vị sở, ngành trong tỉnh mở 06/04 lớp tập huấn, với 176 người tham dự, đạt và vượt 150% kế hoạch tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý HTX. Đối với HTX có quy mô nhỏ, manh mún, Liên minh HTX tỉnh đã tư vấn cho địa phương mở 07/04 lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý HTX, với 333 người tham dự, đạt và vượt 175% kế hoạch.

 

Tuyên truyền cho thành viên và người lao động trong HTX thấy được lợi ích khi tham gia các dịch vụ do HTX tổ chức, được 33 cuộc, với 825 người tham dự, đạt và vượt 220% kế hoạch.

 

Tổ chức cho các HTX tham gia hội chợ xúc tiến thương mại cho 14/08 HTX tại thủ đô Hà Nội và Hội chợ OCOP tại tỉnh Quảng Ninh, đạt 75% kế hoạch năm. Tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại giữa 02 tỉnh Kiên Giang và Trà Vinh tại tỉnh Kiên Giang có 30 HTX tham gia; Tổ chức Hội nghị tọa đàm kết nối, tiêu thụ sản phẩm tại thành phố Hà Tiên cho khoảng 100 sản phẩm của HTX các tỉnh, thành phố Tây Nam Sông Hậu.

 

Giới thiệu HTX vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm với tổng 04 dự án, số tiền được giải ngân cho vay là 300 triệu đồng.

 

Tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã theo Quyết định số 532-QĐ/TU ngày 14/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh triển khai thực hiện Nghị Quyết số 337/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và Nghị quyết số 340/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư giúp UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 21/01/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Kiên Giang năm 2022; Tổng hợp nhu cầu đầu tư công của các HTX giai đoạn 2021-2025 và Quyết định phê duyệt phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Kiên Giang và Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn ban hành Hướng dẫn số 12/HD-LN ngày 09/6/2022 Hướng dẫn cho vay hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Năm 2023 tiếp tục phối hợp vận động phát triển mới 50 THT và 10 HTX trên tất cả các lĩnh vực; trong đó, chú trọng lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản, phát triển các loại hình HTX mới. Phát triển mới 600 tổ viên THT và 500 thành viên HTX. Doanh thu bình quân của THT là 520 triệu đồng/năm; Doanh thu bình quân của HTX là 3.000 triệu đồng/năm.

 

Hội nghị thống nhất cao với các nội dung dự thảo Báo cáo tình hình KTTT, HTX và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023. Hội nghị đã khẳng định năm 2022 khu vực KTTT, HTX từng bước phục hồi sau đại dịch COVID-19, hoạt động của các HTX trên lĩnh vực đã trở lại ổn định và có bước phát triển. Liên minh HTX tỉnh đã rất tích cực trong công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ - UBND tỉnh về phát triển KTTT, HTX; tích cực trong việc chủ động tích cực phối hợp với các sở, ngành, đơn vị thuộc Liên minh HTX Việt Nam tổ chức triển khai các hoạt động tư vấn, trợ giúp nhằm khuyến khích thúc đẩy HTX, THT phát triển.

 

Cũng tại Hội nghị BCH lần này đã lấy ý kiến kiện toàn Uỷ viên BCH, UBKT. Cụ thể cho rút tên và bầu bổ sung 6 Uỷ viên BCH; bầu bổ sung 01 uỷ viên UBKT để bầu chức danh Phó Chủ nhiệm UBKT nhiệm kỳ 2020-2025.

T.T