Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Hoạt động chung Liên minh HTX

Xem với cỡ chữAA

Tổ chức Tết cổ truyền Chol Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2021

(21:19 | 09/04/2021)

Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây (lễ chịu tuổi) là lễ vào năm của người Khmer mang ý nghĩa mừng tuổi mới với huy vọng năm mới đến những may mắn mới cũng đến và bao nhiêu đen đủi không may mắn của năm cũ qua đi. Ngày Tết của đồng bào Khmer được gọi là “Chôl Chnăm Thmây “ được tổ chức vào trung tuần tháng tư dương lịch- đây là thời gian khô ráo, mùa màng đã gặt hái xong. Năm nay, Tết sẽ diễn ra từ ngày 13-4 đến ngày 16-4-2021 (nhằm ngày mùng 02, 03, 04 và 05 tháng 3 âm lịch).

Mọi nghi thức đều tập trung tại chùa trong 3 ngày tết

Trên tinh thần chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kiên Giang tại Công văn số 102-CV/TU ngày 19/3/2021 về Lãnh đạo tổ chức Tết cổ truyền Chol Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2021. Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức tốt Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây trên tinh thần “Đoàn kết, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm”, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc khmer gắn với việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt của đồng bào trước, trong và sau tết.

Trong điều kiện dich bệnh covid-19 còn diễn biến phức tạp, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định của chính quyền, ngành y tế của địa phương về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và tạo điều kiện của đồng bào dân tộc Khmer, trên tinh thần vui tươi, an toàn, tiết kiệm, hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung  đông người.

Cấp ủy đảng, Công đoàn Liên minh HTX tỉnh tổ chức thăm, chúc tết tặng 02 phần quà cho cán bộ đồng đân tộc Khmer. Đồng thời tạo điều kiện cho viên chức, người lao động là người Khmer được nghĩ làm việc trong các ngày Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer từ ngày 13-4 đến ngày 16/4/2021.

Bên cạnh đó, việc lãnh đạo tổ chức đón Tết gắn với tuyên truyền, giáo dục cho đồng bào Khmer hiểu và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, phát luật của Nhà nước; tuyên truyền thành công Đại hội XIII của Đảng; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khó XV và đại biểu hội đòng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đẩy mạnh thực hiện” Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh”; đồng thời luôn đề cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn, hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, kích động của kẻ xấu nhằm phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Động viên đòng bào nêu cao ý thức tự lực, tự cường, ra sức thi đua sản xuất, kinh doanh, thực hành tiết kiệm, đoàn kết giúp nhau xây dựng cuộc sống ổn định, ấm no, hạnh phúc.

Kim Hậu