Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Hoạt động chung Liên minh HTX

Xem với cỡ chữAA

Kinh tế tập thể tỉnh Kiên Giang: 5 năm thay đổi và phát triển

(08:46 | 21/09/2020)

Chào mừng đại hội Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Trong nhiệm kỳ qua, Liên minh HTX tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong mọi hoạt động nhằm duy duy và phát triển kinh tế xã hội thông qua mô hinh kinh tế hợp tác và hợp tác xã (HTX). Tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện khá tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và kinh tế tập thể (KTTT). Công tác tuyên truyền, vận động phát triển tổ hợp tác (THT), HTX được đẩy mạnh; tích cực phổ biến và nhân rộng các mô hình có hiệu quả, giúp thành viên và nhân dân ngày càng vững tin hơn trên con đường làm ăn tập thể. 5 năm thay đổi và phát triển, KTTT đã có nhiều tiến bộ vượt bật cả về số lượng lẫn chất lượng, mang lại diện mạo mới cho phong trào kinh tế hợp tác, HTX tỉnh Kiên Giang ngày càng rõ nét hơn.

 

Về nhận thức

 

Đây có thể nói là vấn đề quan trọng nhất trong công tác phát triển KTTT của tỉnh nhà. Chỉ có nhận thức thấu đáo về ý nghĩa và tầm quan trọng của mọi vấn đề, phải kết hợp chặt chẽ từ khâu tuyên truyền, xây dựng mô hình đến đánh giá sát sao hiệu quả mang lại mới có một nền KTTT vững mạnh. Trong 5 năm qua, nhận thức về KTTT của các ngành các cấp, đặc biệt là cán bộ làm công tác tuyên truyền và người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực, được thể hiện thông qua số lượng và chất lượng HTX tăng lên đáng kể. Có thể thấy, từ nhận thức đúng đắn chính quyền các cấp và cán bộ làm công tác tuyên truyền đã hỗ trợ không nhỏ trong xây dựng, phát triển KTTT ở địa phương mình. Và cũng từ nhận thức đúng đắn, người dân đã tích cực tham gia vào HTX một cách tự nguyện. Có nhiều nơi, người sản xuất, kinh doanh trực tiếp đề xuất với chính quyền địa phương thành lập THT, HTX để kết nối với các chủ thể khác, tạo thuận lợi trong liên doanh liên kết một cách bền vững.

 

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\lop tap huan\14249138_587214894799596_1255580471_n.jpg

Từ nhận thức đúng đắn chính quyền các cấp và cán bộ làm công tác tuyên truyền đã hỗ trợ không nhỏ trong xây dựng, phát triển KTTT

 

Về số lượng

 

THT: Trong nhiệm kỳ đã phát triển mới 605/500 THT, đạt và vượt 121% so với kế hoạch; thu hút thêm 12.705 thành viên. Hiện toàn tỉnh có 2.228 THT (trong đó, lĩnh vực nông nghiệp có 1.989 tổ và phi nông nghiệp 239 tổ), với 46.541 thành viên là hộ gia đình (chiếm 13,69% số hộ của tỉnh), bình quân 21 thành viên/tổ; số vốn góp 18 tỷ 533 triệu đồng và 71.923 ha canh tác (chiếm 15,53% diện tích đất nông nghiệp của tỉnh), tạo việc làm cho 7.237 lao động theo thời vụ.

 

HTX: Sau 05 năm, phát triển thêm được 227/75 HTX (trong đó thành lập mới 217 HTX nông nghiệp, 10 HTX phi nông nghiệp), đạt và vượt 302,6% kế hoạch. Hiện toàn tỉnh 462 HTX đang hoạt động, tăng 200 HTX so với nhiệm kỳ IV, trong đó có 410 HTX nông nghiệp (339 HTX trồng trọt, 71 HTX thủy sản) và 52 HTX phi nông nghiệp (05 HTX thương mại dịch vụ, 14 HTX giao thông vận tải, 03 HTX xây dựng, 08 HTX tiểu thủ công nghiệp và 22 quỹ tín dụng nhân dân); với số vốn điều lệ 241 tỷ 298 triệu đồng, có 52.891 hộ thành viên (chiếm 15,56% số hộ của tỉnh) và 59.517 ha canh tác (chiếm 12,86% diện tích đất nông nghiệp của tỉnh), tạo việc làm cho 8.947 lao động theo thời vụ.

 

Về chất lượng

 

Các THT có vai trò quan trọng trong việc liên kết, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh cho các thành viên, góp phần giảm nghèo và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. THT phi nông nghiệp đã tạo việc làm, cải thiện đời sống cho thành viên.

 

Còn đối vơi HTX, theo đánh giá, phân loại đến đến thời điểm hiện tại của 376 HTX (trừ 22 QTDND và 64 HTX mới thành lập năm 2019 và năm 2020) như sau: Có 219 HTX khá - giỏi, chiếm 58,2%, tăng 13,6% so với đầu nhiệm kỳ (44,6%); HTX trung bình 157 HTX, chiếm 41,8% tăng 3,6% so với đầu nhiệm kỳ (38,2%) và không có HTX yếu kém. Trong khi đó, thời điểm đầu nhiệm kỳ tỷ lệ HTX khá giỏi chỉ chiếm 44,6%; trung bình là 38,2%, yếu kém và không hoạt động chiếm đến 17,2%.

 

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\HTX AMB\3\DSC00165.JPG

Số HTX thành lập mới hoạt động ngày càng quy mô và  hiệu quả

 

Về trình độ quản lý

 

Nếu như trước năm 2015, tìm được một người có trình độ tốt nghiệp cấp 3 vận động làm trong các chức danh lãnh đạo HTX rất khó khăn, thì đến thời điểm hiện tại trình độ cán bộ quản lý được nâng lên rất nhiều. Nhiều HTX cán bộ có trình độ, trung cấp, cao đẳng, cử nhân thậm chí là thạc sĩ. Điển hình như thạc sĩ Nguyễn Tuấn Khanh, Giám đốc HTX nuôi trồng thủy sản Tiến Vinh, xã Bình Minh, huyện Vĩnh Thuận; Nguyễn Văn Huỳnh, Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp thanh niên Phú Hòa, xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp đã học xong chương trình thạc sĩ chờ bảo vệ hay cử nhân chuyên ngành Bảo vệ thực vật Hứa Trường Giang, Giám đốc HTX nông nghiệp hữu cơ thanh niên Gò Quao…Bên cạnh đó, các HTX còn gắn kết với công ty, doanh nghiệp xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất, đồng thời mời kỹ sư hỗ trợ kỹ thuật tham gia quản lý HTX. Chính vì thế, trình độ quản lý của HTX ngày càng thể hiện tính chuyên nghiệp và có hiệu quả cao.

 

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\lop tap huan\LE TN KG 2.jpg

Nhiều HTX cán bộ có trình độ trung cấp, cao đẳng, cử nhân thậm chí là thạc sĩ

 

Về hỗ trợ xúc tiến thương mại

 

Công tác xúc tiến thương mại cho HTX được đẩy mạnh đáng kể, thông qua việc làm tốt vai trò trung gian, cầu nối giới thiệu 396 HTX trồng trọt (tăng 394 HTX so với đầu nhiệm kỳ), diện tích 57.273 ha với các doanh nghiệp xuất khẩu gạo ở trong và ngoài tỉnh. Trong đó, có 219 HTX (tăng 217 HTX so với đầu nhiệm kỳ), quy mô 37.273 ha thực hiện được chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp, đáng chú ý có 09 doanh nghiệp tham gia làm thành viên và làm phó giám đốc phụ trách kinh doanh của HTX, mô hình này đang dần trở thành phương thức sản xuất tối ưu để phát triển bền vững kinh tế nông nghiệp.

 

Tổ chức cho 55 lượt HTX tham gia 11 lượt hội chợ xúc tiến thương mại cho các HTX, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của tỉnh, được các doanh nghiệp quan tâm và ký hợp đồng tiêu thụ khoai mỡ, khoai lang, khóm, rau ăn lá, gạo hữu cơ và tôm khô. Đồng thời giúp các HTX giới thiệu hình ảnh, mẫu mã hàng hoá nông sản, tiếp cận thị trường và là cơ hội để các HTX mở rộng các kênh tiêu thụ; giúp cán bộ HTX được trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt thông tin và nhu cầu của thị trường về sản phẩm hàng hoá. Qua đó có những điều chỉnh trong sản xuất, kinh doanh, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng hàng hoá nông sản phù hợp với yêu cầu của thị trường, có những giải pháp phát triển bền vững HTX để hỗ trợ cho thành viên nhằm nâng cao nhận thức trong quá trình sản xuất, thay đổi cách làm để từ đó sản phẩm, hàng hóa làm ra có giá trị và ổn định đầu ra.

 

 

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\Xuc tien TM\unnamed (6).jpg

Làm tốt vai trò trung gian, kết nối cung - cầu cho HTX

 

Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu thương mại và truy xuất nguồn gốc nông sản cho HTX sản xuất dịch vụ Kênh 10, huyện U Minh Thượng đối với sản phẩm nông sản; HTX Nông nghiệp Kênh 5B xã Tân An, huyện Tân Hiệp đối với thực phẩm chế biến; HTX dịch vụ nông nghiệp Hiểu Phát, xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận đối với sản phẩm thủy sản chế biến; HTX nông sản hữu cơ Rạch Giá đối với gạo hữu cơ và các sản phẩm chế biến từ gạo hữu cơ; hỗ trợ các HTX có năng lực cung ứng sản phẩm lên sàn giao dịch và trang thông tin điện tử của Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang để quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Việc đưa sản phẩm của các HTX lên sàn giao dịch và hỗ trợ nhãn hiệu thương mại và truy xuất nguồn gốc nông sản đi liền với tên địa danh của HTX đã mang lại nhiều lợi ích cho các thành viên, giúp quảng bá cho các sản phẩm đặc trưng của từng địa phương, mở rộng thị trường, kịp thời cung cấp thông tin về sản phẩm đến khách hàng.

 

Có thể khẳng định, 5 năm qua Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang đã không ngừng nỗ lực, vượt qua nhiều khó khăn lẫn thách thức để có được thành quả như trên. Tuy kết quả đó cũng chưa phải thực sự là nổi bật, nhưng phần nào cũng đánh giá được kết quả phát triển KTTT tỉnh nhà nhiệm kỳ qua. Nhiệm kỳ tới, với niềm tin và kỳ vọng của tập thể cán bộ, người lao động và người dân trong khu vực KTTT, mong rằng sẽ tạo những bước đột phá mới, giúp KTTT tỉnh Kiên Giang ngày càng phát triển bền vững.

 

Thành Trăm