Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Hoạt động chung Liên minh HTX

Xem với cỡ chữAA

Thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Kiên Giang năm 2014

(13:32 | 15/05/2014)

Hội nghị Tổng kết công tác phòng chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn năm 2013 và triển khai Kế hoạch năm 2014 - Ảnh: Minh Châu

Ngày 09 tháng 5 năm 2014, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thi đã ký quyết định thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Kiên Giang năm 2014.

 

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh có nhiệm vụ: Tham mưu giúp UBND tỉnh trong việc kiểm tra, đôn đốc, chỉ huy điều hành công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong phạm vi của tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước Kiên Giang để hoạt động theo quy định của pháp luật. Giao cho Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh làm chủ tài khoản.

Các thành viên của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh hoạt động kiêm nhiệm và được sử dụng lực lượng cán bộ, công chức, bộ máy của đơn vị để giúp việc nhằm hoàn thành nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban.

Lập báo cáo và xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh. Tổ chức tổng kết và triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn hàng năm. Hướng dẫn các sở, ban ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn phù hợp với điều kiện thực tế của từng ngành, địa phương.

Điều động và tổ chức phối hợp các lực lượng, các loại phương tiện của các đơn vị, tổ chức, cá nhân để thực hiện các công việc phục vụ cho công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm, pháp luật về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn. Tổ chức diễn tập, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn.

Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện của các ngành, địa phương. Tổng hợp, báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng, chống thiên tai Trung ương, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm, cứu nạn và UBND tỉnh. Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tỉnh Kiên Giang đến năm 2020.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh do ông Lâm Hoàng Sa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, làm Trưởng ban. Ông Mai Anh Nhịn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, làm Phó Trưởng ban Thường trực. Ông Phạm Văn Sáng, Phó Chỉ huy trưởng - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, làm Phó Trưởng ban phụ trách tìm kiếm, cứu nạn. Ông Phạm Minh Thủy, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, làm Phó Trưởng ban. Ông Cao Văn Nam, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, làm Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Kiên Giang. Ngoài ra còn có 24 thành viên là lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ huy là Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh đặt tại Chi cục Thủy lợi – số 731B đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang./.

Theo kiengiang.gov.vn