Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Đơn vị thành viên

Xem với cỡ chữAA

Thông điệp Kỷ niệm ngày HTX quốc tế lần thứ 96

(08:37 | 28/06/2018)

        Để kỷ niệm “Ngày HTX quốc tế lần thứ 96 của Liên minh HTX quốc tế và Ngày quốc tế HTX lần thứ 24 của Liên hợp quốc”, Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang đã đề nghị các HTX thành viên thực tổ chức tuyên truyền cho thành viên HTX về nội dung Thông điệp trên vào ngày 07/7/2018. Đồng thời, tùy theo điều kiện của từng HTX để tổ chức ngày kỷ niệm bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả (theo Công văn số 102/CV-LMHTX, ngày 28/6/2018 của Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang).

 

 

 

 

 

THÔNG ĐIỆP

NGÀY HTX QUỐC TẾ LẦN THỨ 96 CỦA LIÊN MINH HTX QUỐC TẾ VÀ NGÀY QUỐC TẾ HTX LẦN THỨ 24 CỦA LIÊN HIỆP QUỐC

Ngày 07 tháng 7 năm 2018

Chủ đề “Phát triển hợp tác xã bền vững thông qua hợp tác”

 

         Vào ngày 07 tháng 7 năm 2018, các thành viên hợp tác xã trên toàn thế giới sẽ kỷ niệm Ngày HTX quốc tế. Với khẩu hiệu “Phát triển HTX bền vững thông qua hợp tác”, nhờ có những giá trị, các nguyên tắc và cơ cấu quản trị tốt, chúng ta sẽ chứng minh hợp tác xã có tính bền vững, linh hoạt nhưng vẫn giữ nguyên bản chất cốt lõi của mình như thế nào, đó là quan tâm đến cộng đồng theo đúng Nguyên tắc thứ bảy của HTX.

       Liên minh Hợp tác xã quốc tế (ICA) khuyến khích các thành viên trên khắp thế giới sử dụng biểu tượng Ngày HTX quốc tế (CoopsDay).

        Ông Ariel Guarco, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã quốc tế đã phát biểu: “Chúng ta đại diện cho 1,2 tỷ thành viên hợp tác xã. Không có phong trào kinh tế, xã hội và chính trị nào trên thế giới mà tuổi đời chưa đến 200 năm lại có thể phát triển vững mạnh như chúng ta. Nhưng sự tăng trưởng không phải là điều quan trọng nhất. Chúng ta đã tiêu thụ, sản xuất và sử dụng các nguồn lực mà hành tinh này mang lại cho chúng ta một cách thân thiện với môi trường và với cộng đồng. Đó là điều tại sao chúng ta là đối tác chính trong việc thực hiện Các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hiệp quốc”.

       Hợp tác xã bền vững là các hợp tác xã phản ánh sự tăng trưởng trong giới hạn về môi trường, xã hội và kinh tế.

        Với bản chất riêng có của mình, HTX đóng 3 vai trò:

       1. Như là các tổ chức kinh tế, HTX tạo cơ hội việc làm, kế sinh nhai và thu nhập cho thành viên và người lao động.

       2. Như là các doanh nghiệp lấy con người làm trọng tâm với mục tiêu xã hội, HTX góp phần vào sự bình đẳng và công bằng xã hội.

       3. Như là các tổ chức dân chủ, HTX do thành viên kiểm soát và đóng vai trò đi đầu trong xã hội và cộng đồng địa phương.

        Trong báo cáo gần đây của một Công ty Luật của Anh (PwC) cho thấy cứ 5 tổ chức thì có 2 tổ chức bỏ qua hoặc không tham gia vào việc thực hiện Các Mục tiêu Phát triển Bền vững, HTX đang đi đầu và có đóng góp to lớn vào việc thực hiện và tuyên truyền về Các Mục tiêu Phát triển Bền vững và đặt ra các mục tiêu cụ thể của mình.

         Năm 2016, Liên minh Hợp tác xã quốc tế đã phát động chiến dịch HTX đến năm 2030 để thể hiện những cam kết của HTX đối với Các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc và tôn vinh những đóng góp của hợp tác xã trong việc tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn.

       HTX có kinh nghiệm trong việc hình thành những tổ chức phát triển bền vững. Ví dụ, nhiều HTX nông nghiệp đã duy trì tuổi thọ của đất canh tác thông qua việc ứng dụng phương pháp canh tác bền vững. HTX tiêu dùng tăng cường hỗ trợ tìm các nguồn sản phẩm bền vững và giáo dục người tiêu dùng về việc tiêu dùng có trách nhiệm. HTX nhà ở giúp đảm bảo có nơi ở an toàn và có thể chi trả được.

        Ngân hàng HTX góp phần vào sự ổn định nhờ có sự gần gũi với các khách hàng, khả năng tiếp cận tài chính đến cấp địa phương và thậm chí trải rộng đến tận các vùng xa xôi. HTX dịch vụ đã cung cấp điện và nước ở những vùng nông thôn.

         HTX công nhân và xã hội thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như y tế, viễn thông và du lịch v.v đang cung cấp các hàng hóa và dịch vụ theo cách hiệu quả nhất đồng thời tạo việc làm bền vững và lâu dài cho người lao động nhưng HTX vẫn luôn coi trọng tính thân thiện với môi trường.

        Ông Guarco phát biểu: “Vào Ngày HTX quốc tế, chúng ta sẽ chứng minh với thế giới rằng HTX có thể phát triển cùng với sự dân chủ, công bằng và bình đẳng xã hội. Rằng các HTX của chúng ta không thể tiếp tục lãng phí các nguồn lực kể cả nguồn lực con người. Chúng ta phải cải thiện hiện tại và bảo vệ tương lai cho các thế hệ sau. Chúng ta rất tự hào trở thành một phần của phong trào này. Một phong trào có những giá trị và nguyên tắc. Một phong trào cam kết bình đẳng xã hội và bền vững với môi trường”.

Nguyễn Quí

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; CV KY NIEM NGAY HTX QT.docx