Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Đơn vị thành viên

Xem với cỡ chữAA

HTX NTTS và DVDL Hoà Phầu tổ chức đại hội thành viên nhiệm kỳ 2023 -2027

(10:10 | 30/05/2023)

HTX nuôi trồng thuỷ sản và dịch vụ du lịch Hoà Phầu, xã Thuận Yên, thành phố Hà Tiên vừa tổ chức Đại hội đại biểu thành viên HTX lần thứ 3, nhiệm kỳ 2023-2027. Đến dự có ông Phạm Thành Trăm, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch; Phòng Kinh tế thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể xã và thành viên HTX.

 

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

     

      Tại Đại hội các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động HTX nhiệm kỳ 2020 - 2022, phương hướng nhiệm vụ 2023- 2027. Tổng doanh thu HTX đạt được trong nhiệm kỳ là 196.500.000 đồng. Trong đó, dịch vụ bán nghêu giống 52.000.000 đồng; bán nghêu thịt 144.500.000 đồng.

 

Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do chịu sự tác động chung của nền kinh tế thị trường. Song, được sự quan tâm chỉ đạo của của Đảng ủy- HĐND- UBND xã Thuận Yên, Hội đồng Quản trị HTX đã khắc phục những khó khăn, điều hành sản xuất nông nghiệp tại địa bàn đảm bảo tốt các khâu dịch vụ hỗ trợ thành viên, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất. 

 

      Tại Đại hội, các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo hoạt động cũng như phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới tiếp tục tổ chức các hoạt động dịch vụ phát triển sản xuất, phát triển dịch vụ du lịch để tạo thêm thu nhập cho thành viên.

 

HĐQT, KSV ra mắt đại hội

 

Với tinh thần trách nhiệm cao, tại Đại hội các thành viên đã bầu ra Hội đồng quản trị HTX và Ban kiểm soát HTX, Ông Ong Vĩnh Kim được Đại hội tín nhiệm tiếp tục bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc HTX NTTS và DVDL Hoà Phầu nhiệm kỳ 2023-2027.

 

Tin va ảnh: T.T